Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Omietanie drevocementových dosiek

image 66281 25 v1

Pred začatím omietacích prác je potrebné predovšetkým ukončiť konštrukciu strechy a vonkajšie obvodové steny ochrániť pred dažďom a inými možnosťami prevlhnutia tak, aby podklad, na ktorý sa omietky nanášajú, bol pevný, bez uvoľnených čiastočiek a dostatočne suchý. Musia byť osadené dverné zárubne, okenné rámy a realizovaný rozvod inštalácií, aby sa dodatočnými úpravami omietka nepoškodila.

Čas schnutia závisí od klimatických podmienok a situácie na stavenisku. Teplota vzduchu a stien nesmie počas troch dní pred začatím omietacích prác, v priebehu omietania a v čase zrenia omietky klesnúť pod +5 °C. Pri výrobe malty pri nízkych teplotách nesmie teplota zložiek klesnúť pod +5 °C a teplota čerstvej malty pod +10 °C. Pri teplote vzduchu nad +25 °C a suchom počasí sa musí omietka ošetrovať vlhčením minimálne počas troch dní po jej realizácii, chrániť pred priamym slnkom, vetrom a podobne, aby sa zabránilo rýchlemu vysychaniu.

Na to, aby sa mohli omietacie práce začať, je potrebné, aby betónové jadro dôkladne vyzrelo a vyschlo (28 dní po zastrešení stavebného objektu). Omietanie sa môže realizovať, ak vlhkosť štiepkocementových dosiek nie je väčšia ako 14 % a betónového jadra ako 4 %.

V prípade pochybností o vlhkosti jadra sa odporúča jadrovým vrtákom realizovať vývrt s priemerom 10 mm, a to z vnútornej strany do stredu konštrukcie. Vyvŕtaný materiál sa ihneď nasype do nádoby alebo vrecka a vzduchotesne uzavrie. Vlhkosť sa stanoví úbytkom hmotnosti materiálu v sušiarni pri teplote 105 °C, pričom sa suší do konštantnej hmotnosti. Iný spôsob stanovenia vlhkosti rozličnými prístrojmi je nepresný.

Vonkajšie steny

Vonkajšie omietky sa realizujú po minimálne dvoch mesiacoch po ukončení aplikácie vnútorných omietok. Na omietanie vonkajších povrchov stien by sa mali použiť také varianty omietok, aby umožňovali aktívny prenos ťahových napätí, ktoré vznikajú v dôsledku trvalého pôsobenia klimatických podmienok na podklad. Z tohto dôvodu sa odporúča na vonkajšie steny niekoľko omietkových skladieb s využitím moderných omietok, takzvaných ľahčených alebo tepelnoizolačných, ktoré sa v porovnaní s bežnými omietkami vyznačujú nižším difúznym odporom a nižším súčiniteľom tepelnej vodivosti.

Drevocementové stavebné systémy sú charakteristické vysokým tepelným odporom, v závislosti od hrúbky vloženého polystyrénu v prípade vonkajšej štiepkocementovej dosky strateného debnenia, a preto nie je nevyhnutné realizovať ďalšie zateplenie kontaktným tepelnoizolačným systémom. Tepelnoizolačné omietky povrch predovšetkým kazetových systémov z drevocementových prvkov (Izoblok, Durisol) plošne vyrovnávajú a zároveň znižujú súčiniteľ prechodu tepla.

Ako konečnú úpravu na odporúčané omietkové systémy možno použiť fasádny náter alebo rozličné druhy štruktúrovaných omietok, ktoré sa aplikujú na vrchnú spevňujúcu vrstvu. Môžu sa použiť minerálne hladené a ryhované omietky, brizolit, pastovité silikátové, silikónové alebo akrylátové omietky v rozličných farebných variantoch.

Odporúčané omietacie systémy

1. variant – jednovrstvový systém, strojová alebo ručná aplikácia:
Penetrácia ASN (1 : 1 s vodou)
spotreba 0,2 kg/m2
Technologická prestávka – približne 6 hodín
Cemix 073 Light – Jednovrstvová omietka strojová a ručná ľahčená (083)
hrúbka 20 mm, spotreba 25 kg/m2
Celoplošne vložená výstužná tkanina
spotreba 1 m2/m2
Technologická prestávka – 20 dní
Finálna vrstva – fasádna farba alebo šľach­tená omietka (minerálna, pastovitá…)
hrúbka do 3 mm

2. variant – dvojvrstvový systém, strojová aplikácia
Penetrácia ASN
spotreba 0,2 kg/m2
Technologická prestávka – 20 dní
Jadrová omietka ľahčená (032)
hrúbka 20 mm, spotreba 23,5 kg/m2
Celoplošne vložená výstužná tkanina
spotreba 1 m2/m2
Technologická prestávka – 20 dní
Vonkajší štuk (023) – maximálne zrno 0,7 mm alebo Vonkajší štuk jemný (023j) – maximálne zrno 0,4 mm
hrúbka 3 mm, spotreba 4,3 kg/m2
Technologická prestávka – 3 dni
Finálna vrstva – fasádna farba alebo šľach­tená omietka (minerálna, pastovitá,…)
hrúbka do 3 mm

3. variant – dvojvrstvový systém, strojová alebo ručná aplikácia
Tepelnoizolačná jadrová omietka Supertherm TO (057), l = 0,13 W/(m . K)
hrúbka 25 mm, spotreba 26 l/m2
Technologická prestávka – približne 15 dní
Penetrácia ASN
spotreba 0,3 kg/m2
Vonkajší štuk (023) – maximálne zrno 0,7 mm alebo Vonkajší štuk jemný (023j) – max. zrno 0,4 mm
hrúbka 3 mm, spotreba 4,3 kg/m2
Finálna vrstva – fasádna farba alebo šľach­tená omietka (minerálna, pastovitá…)
hrúbka do 3 mm

4. variant – dvojvrstvový systém, strojová alebo ručná aplikácia
Vysoko tepelnoizolačná jadrová omietka Supertherm TO extra (077), l = 0,09 W/(m . K)
hrúbka 40 mm, spotreba 50 l/m2
Technologická prestávka – približne 30 dní
Vyrovnávacia stierka multi (155)
hrúbka 4 mm, spotreba 5 kg/m2
Vložená výstužná tkanina na približne 25 % plochy (rohy, otvory, spoje rozličných materiálov)
spotreba 0,25 m2/m2
Technologická prestávka – 4 dni
Finálna vrstva – fasádna farba alebo šľach­tená omietka (minerálna, pastovitá…)
hrúbka do 3 mm

Info o materiáli:
Cemix 073 Light – Jednovrstvová omietka strojová a ručná ľahčená (083)
Cemix Jadrová omietka ľahčená (032)
Cemix Vonkajší štuk (023) – maximálne zrno 0,7 mm alebo Cemix Vonkajší štuk jemný (023j)
Cemix Tepelnoizolačná jadrová omietka Supertherm TO (057) – maximálne zrno 0,4 mm , l = 0,13 W/(m . K)
Cemix Vysoko tepelnoizolačná jadrová omietka Supertherm TO extra (077), l = 0,09 W/(m . K)
Cemix Vyrovnávacia stierka multi (155)

TIP

Penetrácia

Aplikáciu penetračného náteru je vhodné na drevocementové prvky realizovať postrekom napríklad maliarskou striekačkou.

Prekrytie spojov

Všetky spoje rozličných materiálov sa musia prekryť pásom armovacej sieťoviny so šírkou minimálne 300 mm (150 mm na každú stranu spoja).

Diagonálne vystuženie

Diagonálne vystuženie v rohoch otvorov sa realizuje z armovacej sieťoviny s minimálnymi rozmermi 400 × 300 mm.

TEXT + FOTO: Cemix

Komentáre