Propán je „zelený zdroj“ energie (aj v chránenej krajinnej oblasti)

Každý nový výrobný proces musí byť mimoriadne šetrný k životnému prostrediu. Bez toho by vôbec nemohol vzniknúť a štát to veľmi pozorne sleduje. Spoločnosti preto hľadajú spôsob, ako znížiť energetickú náročnosť výroby, a zároveň sa snažia využívať ekologické zdroje energie.

Samotné spoločnosti si uvedomujú svoju zodpovednosť a podľa toho nastavujú a riadia svoje výrobné procesy. Napríklad tým, že ako zdroj energie využívajú propán, ktorého spaľovanie neprodukuje prakticky žiadne emisie.

Nie je preto prekvapujúce, že propán sa používa aj v chránených oblastiach. Pre úplnosť uvádzame, že propán je nasýtený uhľovodík, ktorý sa vyrába skvapalnením ropných plynov vznikajúcich pri rafinácii ropy. Jeho výhodnou vlastnosťou je aj ľahká distribúcia vo forme kvapaliny.

Zdroj: TOMEGAS

Prchavé látky, ale čo s nimi?

V súčasnosti neexistuje potravina, ktorá by nepotrebovala nejaký druh obalu vhodného na prepravu alebo skladovanie. Spoločnosť, ktorá vo svojom výrobnom závode spracováva približne 20 rôznych druhov fólií na výrobu priehľadných alebo potlačených tašiek, alebo roliek atď., nedávno otvorila nový výrobný a skladový závod.

Výrobná technológia tlače a laminovania sa nezaobíde bez použitia alkoholových farieb a rôznych riedidiel, ktoré ovplyvňujú viskozitu príslušnej farby, a tým priamo zasahujú do procesu nanášania a schnutia týchto farieb vrátane ich neskoršej trvanlivosti. Pri sušení farieb však vznikajú prchavé látky, ktoré sa musia najprv odsávať mimo výrobnej haly a zároveň likvidovať, aby neznečisťovali okolitý vzduch.

Prchavé látky sa likvidujú v špeciálnom technologickom zariadení (spaľovni), kde sa ničia pri teplote 850 °C a do ovzdušia sa uvoľňuje len úplne čistý, teplý vzduch. Dodávateľom tejto technológie je nemecká spoločnosť DÜRR, líder v oblasti environmentálnych technológií na čistenie vzduchu v priemysle.

Zdroj: TOMEGAS

Propán ovplyvňuje kvalitu ovzdušia

Toto zariadenie, ktoré je umiestnené mimo hlavnej budovy, potrebuje zdroj energie pre svoj horák. Technológia spoločnosti DÜRR je založená na používaní kvapalného propánu, ktorý sa skladuje v dvoch podzemných zásobníkoch spoločnosti TOMEGAS približne 50 metrov od závodu.

Tri spaľovacie komory sú určené na ničenie prchavých látok, v ktorých sa samovoľne vznietia a následne rozložia. Celý proces je riadený počítačom, ktorý na základe niekoľkých senzorov určuje, kedy a ako bude každá komora fungovať a ktorá sa bude preplachovať vzduchom (aby sa nespálila).

Propán, ktorý sa do technologického zariadenia rozvádza podzemným potrubím, sa používa na predohrev systému po jeho spustení. Ak zariadenie nefunguje, nie je možné spustiť proces tlače alebo laminovania. O to sa starajú ďalšie senzory, ktoré vyhodnocujú koncentráciu prchavých látok z výrobného procesu a následne aktivujú extrakciu a kontrolovanú likvidáciu škodlivých látok.

Dodávky propánu zabezpečuje spoločnosť TOMEGAS, ktorá navrhla, dodala a realizovala aj projekt podzemných zásobníkov. Doplňovanie sa uskutočňuje približne raz za mesiac v závislosti od nastavenia výrobného procesu obalov. Systém je nastavený tak, že keď zásoba plynu v nádrži klesne na 40 %, elektronika dodávateľa plynu ho upozorní, že je potrebné doplniť plyn.

Celý proces sa najprv starostlivo monitoroval, aby sa zabezpečila čo najvyššia účinnosť. Je zrejmé, že ak by propán s vysokou výhrevnosťou nebol „zeleným“ a osvedčeným zdrojom tepelnej energie, zariadenie by nemohlo správne fungovať. Je možné, že propán sa vďaka svojim vlastnostiam a výhodám stane palivom budúcnosti.

Viac informácií na www.tomegas.sk

Zdroj: PR článok TOMEGAS SK, s. r. o.