Galéria(4)

Drevené stropné a stenové nosníky na trvalo udržateľnú výstavbu

Stropné nosníky z dreva sú plnohodnotnou alternatívou ku keramickým či betónovým stropom. Ide o stavebné konštrukčné prvky, ktoré spĺňajú nielen náročné statické, ale aj normou požadované tepelnotechnické požiadavky.

Sektor stavebníctva rovnako ako iné oblasti priemyslu kladie v ostatnom období pomerne veľký dôraz na použitie trvalo udržateľných materiálov. Tento prívlastok určite nemožno poprieť drevu. Vďaka v súčasnosti dostupným moderným technológiám jeho spracovania možno vyrobiť stavebné prvky, ktoré si dokážu zachovať svoje vlastnosti počas celého životného cyklu budovy. Preto sú vhodné aj na zhotovenie staticky namáhaných konštrukčných častí stavby, akými sú napríklad stropné, strešné či stenové nosníky.

Drevené nosníky sú veľmi ľahké, energeticky úsporné stavebné prvky. Ich funkčný princíp je jednoduchý, pri ich navrhovaní sa odstránilo všetko zbytočné. Tam kde nie je žiadny materiál potrebný, jednoducho nie je.

Štíhla stojina zo stabilných drevovláknitých dosiek tak spája dokopy dve pásnice. Na výrobu pásnice sa používa buď technicky vysušené a strojovo triedené drevo z ihličnatých stromov napojené zubovým spojom, alebo lepené vrstvené drevo Steico LVL R.

To je zárukou trvalého a vysokého štandardu kvality a definovanej pevnosti. Materiál stojiny možno z hľadiska vlastností prirovnať k HDF doske, ktorá sa používa v nábytkárskom priemysle. Rovnako ide o materiál absolútne odolný proti vode s hydrofobizovaným povrchom. Nosníky sa vyrábajú v dvoch variantoch – ako strešné a stropné nosníky Steicojoist a stenové nosníky Steicowall.

 

Zdroj: JAF HOLZ Slovakia

Zdroj: JAF HOLZ Slovakia
Steicojoist Steicowall
Nosníky podľa európskeho technického posudzovania ETA-06/0238 Nosníky podľa európskeho technického posudzovania ETA-06/0238
Použitie ako krokvy, stropné nosníky alebo stenové stĺpiky Použitie ako stenové stĺpiky, na fasáde alebo ako dištančné nosníky (drážky)

 

Možnosti využitia nosníkov Steicojoist a Steicowall | Zdroj: JAF HOLZ Slovakia

Energeticky úsporné riešenie

Výsledkom takto koncipovaných stavebných prvkov sú lepšie mechanické vlastnosti pri nižšej hmotnosti, nižšia primárna spotreba energie a maximálna energetická účinnosť.

Nosníky majú tvar písmena I, ktorý v kombinácii s použitým materiálom prispieva k omnoho lepším tepelnoizolačným vlastnostiam, ako má lepené alebo surové drevo. Hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti lepeného alebo surového dreva je l = 0,7 W/(m . K), nosníka Steicojoist l = 0,5 až 0,6 W/(m . K), čo je síce len o 0,1 W/(m . K), lenže pri menšom priereze nosníka. Tým je zabezpečená eliminácia tepelných mostov. Nosníky majú zároveň vďaka súčiniteľu prechodu tepla U = 0,17 W/(m2 . K) a ich kombinácii s drevovláknitou izoláciou so súčiniteľom prechodu tepla U = 0,15 W/(m2 . K) minimálny vplyv na zhoršenie tepelnoizolačných vlastností strešného plášťa.

Stropné nosníky možno zatepliť pásmi drevovláknitej izolácie, ktoré sú vyrobené presne na miestu. Stačí ich len vložiť medzi pásnice. | Zdroj: JAF HOLZ Slovakia

Trieda reakcie na oheň

Hustota dreva, z ktorého sú nosníky zhotovené, je veľmi veľká. To je hlavným dôvodom, prečo v konečnom dôsledku veľmi zle horia. Hustá štruktúra dreva pri požiari v podstate zuhoľnatie. Pri použití tohto typu nosníkov možno bez problémov dosiahnuť požiarnu odolnosť strešnej konštrukcie do REI 60 min. A to aj napriek tomu, že ich trieda reakcie na oheň je D-s2, d0.

V konštrukcii šikmej strechy nahrádzajú nosníky Steicojoist plnohodnotne krokvy. | Zdroj: JAF HOLZ Slovakia

Statická únosnosť

Nosnosť stropných nosníkov je až do 3,8 tony, a tak ich možno použiť dokonca aj pri výstavbe bytových domov. Stenové nosníky Steicowall majú menšiu únosnosť. Má to však svoj dôvod. V porovnaní so strešným nosníkom sú zaťažované v inom smere (pozdĺžnom). Samozrejme, možno ich bez problémov nahradiť strešnými nosníkmi, ale pri väčších stavbách by to bolo vzhľadom na ich vyššiu cenu neekonomické. Okrem nižšej ceny v porovnaní so stropnými nosníkmi majú stenové nosníky pomerne nízku hmotnosť. Nosník s dĺžkou 9 m váži približne 40 kg. Vďaka tomu je manipulácia s ním jednoduchá.

 

Návrhové hodnoty pevností
typ zaťaženia označenie HB HLA2

hr. > 5,5 mm

jednotka
namáhanie kolmo na rovinu dosky ohyb

tlak

šmyk pri ohybe

16,00

6,00

1,25

(N/mm2)

(N/mm2)

(N/mm2)

namáhanie v rovine dosky ohyb

tlak

šmyk pri ohybe

11,50

12,00

8,00

(N/mm2)

(N/mm2)

(N/mm2)

súčiniteľ tepelnej vodivosti

merná tepelná kapacita

súčiniteľ difúzneho odporu (suchý/vlhký)

objemová hmotnosť

l

c

m

 

r

0,18

1 700

10/20

 

900

W/(m . K)

J/(kg . K)

 

k/m3

 

TEXT a FOTO: JAF HOLZ Slovakia, s. r. o.

ZDROJ: PR článok JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.