Na zhotovenie obvodovej zvislej nosnej konštrukcie drevostavieb sú vhodné stenové nosníky Steicowall. Zdroj: JAF HOLZ Slovakia