Ing. Peter Kovaľ predseda Slovenskej asociácie pre asfaltové vozovky SAAV a technický riaditeľ EUROVIA SK a.s.
Galéria(5)

Cestársky deň 2019

Dňa 8.októbra 2019 sa na pôde Slovenskej správy ciest Bratislava uskutočnilo dvadsiate šieste diskusné fórum Cestársky deň, ktorý sa niesol pod názvom „Vybrané technológie Skupiny EUROVIA“. Podujatie bolo zrealizované v spolupráci s pobočkou Slovenskej cestnej spoločnosti pri SSC a záštitu nad ním prevzal riaditeľ úseku technického rozvoja SSC Ing. Jozef Polčic. Odborným garantom bol Ing. Peter Kovaľ, predseda Slovenskej asociácie pre asfaltové vozovky (SAAV).

Prítomní sa na podujatí oboznámili s niekoľkými novými technológiami, realizovanými v Skupine EUROVIA CS.

Jednou z prezentovaných bola technológia VIAPHONE®, čo je unikátny produkt, ktorý je možné použiť v cestnom hospodárstve na znižovanie hlučnosti od dopravy. Podrobne bolo vysvetlené zloženie tejto zmesi spolu s ostatnými požadovanými parametrami a kritériami. Zároveň boli podané informácie o pokládke zmesi a predstavené referenčné stavby, ktoré sú pravidelne sledované.

Cesta I/79 Dvorianky – použitá technológia VIAPHONE®
Cesta I/79 Dvorianky – použitá technológia VIAPHONE® |

Následne boli prezentované asfaltové zmesi so zvýšenou odolnosťou proti trvalým deformáciám s využitím odpadového polyetylénu. Odpadový polyetylén je spracovaný odpad, ktorý je možné vo forme prísad pridávať do asfaltových zmesí. Účastníci podujatia boli oboznámení s technickými aj technologickými parametrami týchto asfaltových zmesí, s ich využitím a dozvedeli sa o skúsenostiach pri pokládke týchto zmesí na viacerých úsekoch ciest, ktoré realizovala spoločnosť EUROVIA SK.

Cestársky deň 2019
Cestársky deň 2019 |

Poslednou prezentovanou bola technológia Power Road® – pozitívna energetická cesta. Ide o značne inovatívnu technológiu, pri ktorej sa využíva energia z vozovky. Pri použití tejto technológie vozovka zachytáva slnečnú tepelnú energiu, ktorú je možné prostredníctvom systému tepelných čerpadiel ukladať a následne distribuovať do okolitých budov a infraštruktúry. Power Road® bola použitá počas výstavby sídla spoločnosti EUROVIA CS v Prahe.

technológia Power Road ® 2
Technológia Power Road ® |

Cestársky deň bola zakončený diskusiou, počas ktorej si účastníci mali možnosť vymeniť vzájomné skúsenosti a informácie.

www.eurovia.sk

Ing. Peter Kovaľ predseda Slovenskej asociácie pre asfaltové vozovky SAAV a technický riaditeľ EUROVIA SK a.s.
Na ilustracnej fotografii je Cesta I/79 Dvorianky
Cestársky deň 2019
technológia Power Road ® 2
technológia Power Road ®