ASB GALA večer 2009

ASB GALA večer 2009

Partneri sekcie:

Časopis ASB v spolupráci s týždenníkom TREND pripravuje už 3. ročník ASB GALA večera, ktorý sa uskutoční 20. mája 2009 v Heineken Tower Stage, Tower 115, Bratislava a zúčastnia sa na ňom významné osobnosti zo sveta stavebníctva a architektúry na Slovensku. Večer bude spoločenským vyvrcholením dvojdňovej konferencie Reality a development 2009, ktorú pripravuje týždenník TREND v spolupráci s časopisom ASB.

Počas slávnostného ASB GALA večera budú vyhlásené výsledky a odovzdané ceny v týchto kategóriách:

ASB – Osobnosť architektúry a stavebníctva 2009

Nominovaní:
Ing. arch. Dušan Fischer
Ing. Oto Hornáček
prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, PhD.
JUDr. Gábor Zászlós
Ing. arch. Ľubomír Závodný

ASB – Developer roka 2009

Nominovaní:
Ballymore Properties, s. r. o., Bratislava
GRUNT, a. s., Bratislava
HB Reavis Group, a. s., Bratislava
J&T Real Estate, a. s., Bratislava
TriGránit Development Slovakia, s. r. o., Bratislava

ASB – Stavebná firma roka 2009
Nominovaní:
Doprastav, a. s., Bratislava
Hornex, a. s., Bratislava
INGSTEEL, s. r. o., Bratislava
REDING, a. s., Bratislava
SkyBau, s. r. o., Žilina

Nominačná komisia ASB GALA večer 2009

V každej kategórii určí víťazov hlavných cien odborná porota, ktorá pozostáva z osobností slovenského stavebníctva, architektúry, štátnej a komunálnej správy a zástupcov odborových združení a komôr.

Odborná porota ASB GALA večer 2009

Štatút ASB GALA večer 2009

Nad ASB GALA večerom prevzali záštitu Spolok architektov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska.

     

Konečné výsledky hlasovania budú auditované spoločnosťou:

Verejné hlasovanie
Na odbornom portáli www.asb.sk  sa 24. januára spustilo verejné hlasovanie o víťazoch v spomínaných kategóriách. Hlasovanie bolo ukončené 20. 4. 2009. Výsledky hlasovania budú vyhlásené na ASB GALA večere, kde budú odovzdané aj hlavné ocenenia, o ktorých rozhodne odborná porota.

Minulé ročníky ASB GALA večera:
ASB GALA večer 2008
ASB GALA večer 2007

Ceny:
5x kniha Atlas striech – šikmé strechy 
5x kniha Pohľady do interiéru 
5x ročné predplatné časopisu ASB 
5x ročné predplatné časopisu Stavebné materiály
5x ročné predplatné časopisu Môj dom

Partneri ASB GALA večera

Hlavný usporiadateľ v spolupráci s
       
 
Hlavný odborný partner
Generálny reklamný partner    
       
Hlavní reklamní partneri      

Podujatie
podporili
     
       
Mediálni
partneri