ako predist porucham v bytovych domoch

Ako predísť poruchám v bytových domoch

Pod pojmom obnova bytového domu sa mnohým vybaví zateplenie a údržba plášťa. Lenže obnovovať a udržiavať netreba len plášť domu, ale aj elektroinštalácie, rozvody teplej a studenej vody, kúrenia, ako aj kanalizácie, rozvody plynu a bleskozvod. Na čo si …
Podchytenie základových konštrukcií bytového domu v Nitre

Podchytenie základových konštrukcií bytového domu v Nitre

Špecifické okrajové podmienky si v prípade podchytenia základových konštrukcií panelového bytového domu zo 60. rokov minulého storočia v Nitre vyžiadali inštaláciu mikropilót zo stiesnených priestorov technického suterénu. Cieľom realizácie týchto prác bola stabilizácia nerovnomerného sadania …
7 dôvodov pre montovaný dom

7 dôvodov pre montovaný dom

V Rakúsku, Nemecku, Fínsku či USA ich je neúrekom. U nás je situácia iná. Naši investori, väčšinou odchovaní na masívnych tradíciách murovaných domov, sú opatrní, v niektorých prípadoch dokonca skeptickí. A to aj napriek tomu, že montované domy majú …
Možnosti obnovy vstupov do panelových bytových domov

Možnosti obnovy vstupov do panelových bytových domov

Panelové bytové domy podliehajú amortizácii a vyžadujú od svojich užívateľov podieľať sa na ich obnove, či už komplexnej, alebo čiastkovej. Zvoliť správnu koncepciu obnovy bytového domu je často náročné a zlyháva na nejednotnosti názorov obyvateľov domu na …
Nosné konštrukcie priemyselných stavieb

Nosné konštrukcie priemyselných stavieb

Priemyselné stavby z hľadiska stavebnej výroby stoja na rozhraní pozemných a inžinierskych konštrukcií, ktoré si vyžadujú zvýšené nároky na únosnosť, trvanlivosť i spoľahlivosť. V rámci výstavby jedného objektu sa totiž riešia nielen stavebné, ale aj technologické procesy vrátane požiadaviek …
Systémy nosných stien z dreva

Systémy nosných stien z dreva

Stavba rodinných domov na báze dreva má na Slovensku dlhú tradíciu. Drevo ako ľahko dostupný materiál sa využívalo v plnej miere nielen ako nosný systém, ale aj ako hydroizolačný materiál (napr. drevené štiepané šindle). Po určitom …
Zhmotnená abstrakcia

Zhmotnená abstrakcia

Geometrická abstrakcia Pietra Mondriana, holandského maliara, ktorý bol jedným zo zakladateľov hnutia De Stijl, sa už stala ikonou výtvarného umenia 20. storočia. To, že architektúra býva často spätá s výtvarným umením, ukázalo sa nielen v …
Sanácie porúch základov pamiatkových objektov

Sanácie porúch základov pamiatkových objektov

Základy sa musia renovovať veľmi dôsledne a kvalitne, pretože v opačnom prípade sa môže následným sadaním poškodiť až ohroziť celá budova. Pri návrhu realizácie podchytávania základov treba zohľadniť nielen priestor na podchytávajúce konštrukcie a pracovný, …