ASB Články na tému

Sadanie domu

Pri rekonštrukciách historických objektov či výstavbe podkrovia bytových a rodinných domov riešia projektanti rôzne typy šikmých striech.

Pod pojmom obnova bytového domu sa mnohým vybaví zateplenie a údržba plášťa. Lenže obnovovať a udržiavať netreba len plášť domu, ale aj elektroinštalácie, rozvody teplej a studenej vody, kúrenia, ako aj kanalizácie, rozvody plynu a bleskozvod. Na čo si treba dať pozor, čo treba kontrolovať a na čo sa nesmie zabudnúť, sme sa opýtali Petra Plávalu, konateľa spoločnosti KOMPLET, s. r. o.

Základová konštrukcia, ako aj samotný technologický proces zakladania, tvorí výraznú položku celkových nákladov na stavbu. V prípade priemyselných budov toto číslo môže predstavovať od 15 do približne 35 % z celkových nákladov (v závislosti od typu základovej konštrukcie a miestnych podmienok zakladania).

Špecifické okrajové podmienky si v prípade podchytenia základových konštrukcií panelového bytového domu zo 60. rokov minulého storočia v Nitre vyžiadali inštaláciu mikropilót zo stiesnených priestorov technického suterénu. Cieľom realizácie týchto prác bola stabilizácia nerovnomerného sadania základových pásov.

V Rakúsku, Nemecku, Fínsku či USA ich je neúrekom. U nás je situácia iná. Naši investori, väčšinou odchovaní na masívnych tradíciách murovaných domov, sú opatrní, v niektorých prípadoch dokonca skeptickí. A to aj napriek tomu, že montované domy majú svoje výhody.

Panelové bytové domy podliehajú amortizácii a vyžadujú od svojich užívateľov podieľať sa na ich obnove, či už komplexnej, alebo čiastkovej. Zvoliť správnu koncepciu obnovy bytového domu je často náročné a zlyháva na nejednotnosti názorov obyvateľov domu na rozsah, kvalitu a finančné požiadavky riešenia. Parciálne riešenia sa často projektovo i rozpočtovo delia z dôvodu možnej etapizácie riešenia obnovy bytového domu. Je potrebné podotknúť, že aj každá čiastková problematika by mala byť riešená komplexne, príkladom čoho je tento príspevok zaoberajúci sa obnovou vstupov do bytových domov.

Priemyselné stavby z hľadiska stavebnej výroby stoja na rozhraní pozemných a inžinierskych konštrukcií, ktoré si vyžadujú zvýšené nároky na únosnosť, trvanlivosť i spoľahlivosť. V rámci výstavby jedného objektu sa totiž riešia nielen stavebné, ale aj technologické procesy vrátane požiadaviek na presnosť stavebných konštrukcií.

Stavba rodinných domov na báze dreva má na Slovensku dlhú tradíciu. Drevo ako ľahko dostupný materiál sa využívalo v plnej miere nielen ako nosný systém, ale aj ako hydroizolačný materiál (napr. drevené štiepané šindle). Po určitom útlme v minulých desaťročiach nastáva renesancia domov na báze dreva, aj keď v mnohých prípadoch môžeme hovoriť skôr o montovaných objektoch s drevenou nosnou konštrukciou, pretože ostatné výplňové materiály nie sú na báze dreva – minerálne a sklenené izolácie, sadrokartónové a sadrovláknité dosky, polystyrénové zatepľovacie systémy.

Geometrická abstrakcia Pietra Mondriana, holandského maliara, ktorý bol jedným zo zakladateľov hnutia De Stijl, sa už stala ikonou výtvarného umenia 20. storočia. To, že architektúra býva často spätá s výtvarným umením, ukázalo sa nielen v prepojení maliarstva a dizajnu s architektúrou skupiny De Stijl. Inšpiráciu v Mondrianovej tvorbe našli aj architekti nezvyčajného bytového domu v Ružinove.

Základy sa musia renovovať veľmi dôsledne a kvalitne, pretože v opačnom prípade sa môže následným sadaním poškodiť až ohroziť celá budova. Pri návrhu realizácie podchytávania základov treba zohľadniť nielen priestor na podchytávajúce konštrukcie a pracovný, resp. manipulačný priestor na realizáciu, ale aj miesto na vrúbenie či zosvahovanie výkopu pracovnej jamy. Pri odkopávaní základovej konštrukcie sa treba uistiť, či je jej stav natoľko dobrý, že sa odkopaním nespôsobí jej deštrukcia. Tento problém je aktuálny najmä pri historických budovách, ktorých základy nemuseli byť vždy dostatočne kvalitné (napokon s jednostranným alebo obojstranným odkrytím sa nikdy nepočítalo), prípadne ich stavebný materiál poškodila korózia, stlačenie alebo je rozrušený koreňmi stromov či kríkov.