3 najdôležitejšie aspekty výberu okien a dverí – ako investovať do výstavby s ohľadom na spoločenskú zodpovednosť

Okná a dvere v stavebných konštrukciách plnia nielen funkciu prvkov, ktoré spájajú vnútorný priestor s okolím, ale majú aj významný vplyv na estetiku a, čo je dôležitejšie, na funkčnosť a energetickú účinnosť budovy. V kontexte udržateľnej výstavby sa izolačné schopnosti a ekologický vplyv stavebných materiálov stávajú prioritou pri výbere stavebných materiálov, čím sa zdôrazňuje ich význam pri budovaní priestorov, ktoré reagujú na súčasné environmentálne výzvy.

Obozretnosť pri výbere okien a dverí v stavebných investíciách diktujú aj súčasné predpisy. Zlepšenie energetickej účinnosti budov je hlavným princípom návrhu revízie smernice Európskej únie o energetickej hospodárnosti budov (EPBD), ktorej konečným cieľom je v najbližších rokoch štandardizovať výstavbu s nulovými emisiami uhlíka. Požiadavky v tejto oblasti ukladajú architektom a investorom povinnosť hľadať riešenia, ktoré znížia spotrebu energie budovy na minimum. V tomto úsilí zohráva výber najlepších riešení okien a dverí dôležitú úlohu.

1. Energetická úspornosť

Kľúčovým prvkom, ktorý treba zohľadniť pri výbere okien a dverí, je ich schopnosť šetriť energiu. Hoci okenné otvory zaberajú v priemere len 10 % celkovej plochy budovy, v zime môžu byť zodpovedné až za 45 % tepelných strát. Tepelná účinnosť okenných systémov je preto dôležitým parametrom.

Príkladom výrobku s nízkym súčiniteľom prechodu tepla (Uf>0,83 W/(m2K)) sú hliníkové okná a dvere v systéme MB-79N.

MB-79N je najmodernejší úsporný okenný a dverový systém v ponuke spoločnosti Aluprof, ktorý bol zavedený s cieľom splniť zvýšené požiadavky na tepelnú izoláciu – vysvetľuje Tomáš Buček, projektový manažér spoločnosti Aluprof System Czech s.r.o. – Okrem ekonomickej verzie MB-79N E (s jednokomponentným stredovým tesnením v oknách) a verzie MB-79N ST (s dvojitým stredovým tesnením) má produkt variant MB-79N SI s najlepšou tepelnou izoláciou, s profilmi vybavenými izolačnými vložkami a dvojzložkovým stredovým tesnením – dodáva.

4 WELLINGTON PLACE, Leeds, Veľká Británia. Použité systémy: MB-77HS, MB-86 Fold Line HD, MB-SR60N, MB-SR60N HI.
4 WELLINGTON PLACE, Leeds, Veľká Británia. Použité systémy: MB-77HS, MB-86 Fold Line HD, MB-SR60N, MB-SR60N HI. | Zdroj: ALUPROF SYSTEM CZECH

Vysoká tepelná izolácia je jednou z charakteristických vlastností hliníkových riešení spoločnosti Aluprof. Spoločnosť ako jeden z popredných výrobcov hliníkových systémov neustále pracuje na optimalizácii ponúkaných riešení, okrem iného má k dispozícii vlastné výskumné a inovačné centrum. Výborným dôkazom toho sú nielen inovatívne systémy, ktoré sa v posledných mesiacoch objavili v ponuke, ale aj početné certifikáty potvrdzujúce vysoké parametre výrobkov. Jedným z nich je certifikát Inštitútu pre pasívne domy PHI Darmstadt, ktorý potvrdzuje vysokú tepelnú izoláciu hliníkových okien a dverí v systéme MB-104 Passive.

Tento systém s vysokými tepelnoizolačnými parametrami je určený pre pasívnu výstavbu, kde je kľúčovou otázkou nielen zníženie energetických strát cez okenné a dverné otvory, ale predovšetkým optimalizácia využitia slnečnej energie v budove – vysvetľuje Tomáš Buček.

Pridanou hodnotou hliníkových okien a dverí v systéme MB-104 Passive je ich vynikajúca vodotesnosť a vzduchotesnosť pri súčasnej vysokej pevnosti konštrukcie. Systém má uplatnenie v súkromnej aj komerčnej výstavbe. Jednou z investícií, pri ktorej boli použité hliníkové okná a dvere v systéme MB-104 Passive, je budova The Forge v Londýne, kde bol kľúčový význam kladený nielen na energetickú efektívnosť budovy, ale aj na zníženie emisií oxidu uhličitého.

2. Funkčnosť

Okná a dvere musia nielen plniť svoju praktickú úlohu, ale musia byť aj prispôsobené špecifickým potrebám používateľov a vlastnostiam projektu budovy. Ponuka výrobkov s hliníkovými systémami od spoločnosti Aluprof je taká široká a flexibilná, že je obmedzená len kreativitou a nápaditosťou zákazníkov.

Vinařství Lahofer, Vinice, Česko. Použité systémy: MB-78EI, MB-SR50N, MB-104 Passive.
Vinařství Lahofer, Vinice, Česko. Použité systémy: MB-78EI, MB-SR50N, MB-104 Passive. | Zdroj: ALUPROF SYSTEM CZECH

Riešenia spájajúce funkčnosť s originalitou predstavujú hliníkové okná v systémoch MB-79N a MB-86N. Ide o najmodernejšie systémy v ponuke spoločnosti Aluprof, ktoré sa vyznačujú vysokou tepelnou a zvukovou izoláciou, ako aj vodotesnosťou a vzduchotesnosťou. Ich nespornou výhodou je aj možnosť stavať na ich základe veľkorozmerné konštrukcie, hmotnosť krídla je až 180 kg.

Oba systémy sa používajú na exteriérové architektonické prvky, ako sú rôzne typy pevných okien, von otváravé okná, zádveria, výklady a priestorové konštrukcie s vysokými požiadavkami na tepelnú izoláciu – zdôrazňuje Tomáš Buček. – Oba spĺňajú požiadavky na úsporu energie a ochranu životného prostredia a parametre okien vyrobených z komponentov systému MB-86N prevyšujú aj požiadavky najprísnejších platných predpisov a noriem – dodáva.

3. Inovatívnosť

Aluprof predstavuje inovatívny prístup k dizajnu hliníkových okien a dverí a ponúka jedinečné možnosti. Tieto riešenia určite uspokoja potreby aj tých najnáročnejších investorov, ktorí v sortimente nájdu výrobky spĺňajúce ich požiadavky.

Do skupiny takýchto výrobkov možno zaradiť napríklad hliníkové dvere v systéme MB-86 FOLD LINE HD. Tieto hliníkové zhrňovacie (harmonikové) dvere predstavujú riešenie, ktoré je nielen pôsobivé, ale predovšetkým veľmi pohodlné na používanie. V závislosti od požiadaviek investora alebo užívateľa sa dvere môžu otvárať do vnútra alebo von z budovy. Takisto je možné zostaviť konštrukciu až s 8 krídlami.

Atraktivitu hliníkových dverí zo systému MB-86 FOLD LINE HD podčiarkuje skutočnosť, že poskytuje rohové a panoramatické riešenia. Takéto dvere sa osvedčia ako široký prechod z domu na terasu alebo ako prepojenie kaviarne či reštaurácie s jej sezónne využívanou vonkajšou časťou – načrtáva Tomáš Buček.

Nowy Targ, Wrocław, Poľsko. Použité systémy: MB-78EI, MB-SR50N HI, MB-86 SI, MB-86 ST, MB-SR50N EFEKT, MB-SR50N EI
Nowy Targ, Wrocław, Poľsko. Použité systémy: MB-78EI, MB-SR50N HI, MB-86 SI, MB-86 ST, MB-SR50N EFEKT, MB-SR50N EI | Zdroj: ALUPROF SYSTEM CZECH

Let’s build a better future!

Moderné stavebné technológie vyžadujú od okien a dverí oveľa viac než len zabezpečenie dostatočnej tepelnej izolácie alebo plnenie základných úžitkových funkcií. Úloha, ktorú okná a dvere zohrávajú pri zvyšovaní energetickej účinnosti budov, a inovatívne technológie používané pri ich výrobe majú významný vplyv na ochranu životného prostredia. Ak si uvedomíme, že stavebný sektor v Európskej únii je zodpovedný za 40 % spotreby energie a 36 % emisií skleníkových plynov, implementácia zásad udržateľného stavebníctva sa stáva prioritou. Spoločnosť Aluprof, ktorá je popredným výrobcom hliníkových systémov, si je vedomá tejto zodpovednosti, a preto sa neustále snaží zavádzať ekologické iniciatívy. Príkladom takejto aktivity je používanie recyklovaného hliníka vo výrobe, ktoré v roku 2022 dosiahlo 65 %. Okrem toho spoločnosť veľmi zdôrazňuje svoj záväzok vo vzťahu k spoločenskej zodpovednosti za životné prostredie.

Naše hliníkové systémy pre okná a dvere, ako aj fasády majú certifikáciu EPD (Environmental Performance Declaration). Tento nezávislý, medzinárodne uznávaný certifikát sa udeľuje na základe posúdenia životného cyklu (Lifecycle Assessment), ktorý má znížiť negatívny vplyv výrobku na životné prostredie – vysvetľuje Tomáš Buček. – Inovatívne systémy, ktoré naša spoločnosť ponúka, sú reakciou na potreby stavebného trhu spojené s ekologickými, konštrukčne ľahkými a vysoko energeticky efektívnymi riešeniami – dodáva.

Viac informácií na  Aluprof.

Zdroj: PR článok ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.