Kam podať sťažnosť po reklamácii ročného vyúčtovania

Na akú inštitúciu sa môžu obrátiť vlastníci bytov, keď neuspejú s reklamáciou nákladov za služby spojené s bývaním u svojho správcu?

Ak vlastník bytu nie je spokojný s výsledkom reklamácie ročného vyúčtovania nákladov za plnenia služieb spojených s užívaním bytu, môže sa obrátiť na ŠOI (Štátnu obchodnú inšpekciu). Toto právo však majú iba vlastníci v tých bytových domoch, ktoré sú spravované na základe zmluvy o výkone správy správcovskou spoločnosťou, ktorá sa považuje za spotrebiteľskú zmluvu. ŠOI posúdi celý rozsah vyúčtovania všetkých zabezpečovaných služieb, resp. tých, ktoré vlastník spochybnil vrátane nákladov na teplo na vykurovanie a ohrev vody.

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch, ktoré spravuje spoločenstvo na základe zmluvy o spoločenstve, sa môžu obrátiť na ŠOI iba v prípade nejasností alebo pochybností o vyúčtovaní nákladov na teplo na vykurovanie a ohrev vody, ktoré bolo možné dávnejšie uplatniť u SEI (Slovenskej energetickej inšpekcie) spadajúcej niekoľko rokov pod pôsobnosť ŠOI.

Obe skupiny vlastníkov, teda či pod správou na základe zmluvy o výkone správy, alebo zmluvy o spoločenstve, sa môžu obrátiť na súd.

Na otázku ohľadom správy bytového domu odpovedala Ing. Otília Leskovská, odborná poradkyňa a spoluzakladateľka Združenia pre lepšiu správu bytových domov.