Konferencia Facility management

17. ročník konferencie FACILITY MANAGEMENT 2019

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS Stavebná fakulta STU Bratislava v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov – SKSI

Facility management vo svojej podstate predstavuje kvalitné integrované riadenie podporných činností v organizácii, čím prispieva k plynulému priebehu hlavnej činnosti organizácie a pomáha vytvárať pre pracovníkov kvalitné pracovné prostredie.

Uplatnenie tejto metódy v organizácii vedie k značným úsporám prevádzkových nákladov a tiež k zvýšeniu výkonnosti zamestnancov.

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) zorganizovala 17. ročník konferencie FACILITY MANAGEMENT 2019 na tému: „Kvalita vo facility managemente“.

Konferencia Facility management 2

Cieľom konferencie bolo umožniť stretnutie odborníkov, vytvoriť priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností v tejto oblasti.

Tohtoročná konferencia bola rozdelená do 5. tematických celkov:

I. FACILITY MANAGEMENT
II. SPRÁVA BUDOV
III. PREVÁDZKA BUDOV
IV. INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
V. ENERGETICKÝ MANAŽMENT

Konferencia sa konala 30.9. – 1.10. už tradične v hoteli Patria na Štrbskom plese, kde vystúpilo 13 spoločností z daného oboru a zúčastnilo sa vyše 100 ľudí – odborná verejnosť zo štátnej správy, technikov zodpovedajúcich za prevádzku, údržbu a servis v budovách, ale hlavne správcov budov, zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, SZBD a BHSR, taktiež prevádzkovateľov a osoby, tak fyzické ako i právnické, zodpovedajúce za výkon správy budov a

V rámci spoločenského večera bol za významný počin vo facility managemente za rok 2018
ocenený pán Ing. Blanárik z Prvej stavebnej sporiteľni, a.s.
Cenu odovzdala odborná garantka konferencie doc. Ing. Viera Somorová, PhD.

Konferencia Facility management 3

032906l