Zilina Airport CTPark

CTPark Žilina Airport

CTPark Žilina Airport je druhým parkom v rámci mesta Žilina, ktorý svojou polohou viac vyhovuje logistike a distribúcii, keďže leží priamo na exite diaľnice D1 a v blízkosti letiska. Okrem najbližšie plánovanej výstavbe haly ZAR5 poskytne táto lokalita ďalších cca 50-tisíc m² industriálnych budov.

Mesto Žilina
Stav V realizácii
Developer CTP Invest SK
Architekt JFcon