Pribinova 40
Galéria(7)

Pribinova 40

Stavba je kombináciou dvoch funkcií – parkovacieho domu a administratívneho objektu. Zámerom bolo vizuálne potlačiť pôsobenie parkovacej časti a zjednotiť výzor a vytvoriť homogénnu stavbu. Preto sa kládol dôraz na riešenie fasády parkovacieho domu, ktorý musel spĺňať základné kritériá stavby ako požiarne požiadavky, prevetrávanie a iné.

Pribinova 40
Pribinova 40
Pribinova 40
Pribinova 40
Pribinova 40
Pribinova 40

Cieľom bolo, aby raster hornej administratívnej časti stavby plynulo prešiel do časti parkovacieho domu so zreteľom na architektonický výraz objektu. S tým súvisí aj fasádne členenie, ktoré je plynulé a súrodé od vrchu až dolu. Objekt je vizuálne prepojený s rozšíreným nákupným centrom Eurovea a prvým slovenským mrakodrapom Eurovea Tower, preto je zvolená perforácia fasádnych panelov parkovacieho domu. Tá je tvorená gradáciou trojuholníkového vzoru, ktorý súvisí nielen s tvarom pôdorysu Eurovea Tower, ale aj so zasklením nákupnej pasáže. Organické tvarovanie objektu vychádza z plynulých kriviek aplikovaných na celej nábrežnej línii komplexu Eurovea.

Administratívna budova Pribinova 40 je ukončením polyfunkčného súboru Eurovea. Zámerom bolo vytvoriť primeraný pendant vo vzťahu k obytnej veži Eurovea Tower pomocou organického tvarovania pôdorysov a originálnou dizajnovou dvojplášťovou fasádou. Jej realizáciou bolo skryté a zároveň chránené vonkajšie tienenie objektu, ktoré je v súčasnosti nevyhnutné z hľadiska environmentálneho konceptu stavby.

Vďaka dvojitej fasáde bolo použité zakrivené zasklenie, ktoré dáva užívateľovi možnosť vychutnať si panoramatický výhľad na okolie aj v rohoch objektu. Oblasť v horizontálnej aj vo vertikálnej rovine dopomáha vytvoreniu ilúzie objektu bez rohov a podporuje aerodynamiku stavby. Formou predsadených zakrivených lamiel tvorených vystúpenými profilmi fasády sa podporila vertikálnosť, resp. štíhlosť objektu.

Pribinova 40 má výrazný kozmopolitný charakter a ponúka unikátny dizajn kancelárií rôznych typov – coworkingové, agilné, exekutívne, tradičné, open space či butikové. Na 15 poschodiach ponúka 21 000 m² plochy s vynikajúcimi výhľadmi na Dunaj a centrum mesta, komunitnú terasu pre všetkých nájomcov s výmerou 750 m² či privátne terasy od 70 do 500 m².

Pribinova 40
Novostavba / Budova
Prihlasovateľ:
J&T REAL ESTATE, a. s.

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Radoslav Grečmal, Ing. arch. Pavol Franko, Ing. arch. Katarína Jägrová, Ing. arch. Martin Koiš
Hlavný inžinier projektu: Ing. Tibor Mátis
Projektanti stavebnej časti:
GFI a. s., Ing. Tomáš Uhrin, Ing. Jana Valachovičová, Ing. arch. Matúš Maras, Ing. Miroslav Cvičela, Ing. Radovan Kyjovsky, Ing. Pavol Guričan

Projektanti rozhodujúcej odbornej časti: Statika stavieb – PRODIS plus, s. r. o, Ing. Juraj Štrbák
Konštrukcie inžinierskych stavieb: DS-projekt s. r. o., Ing. Soňa Ridillová
Elektrotechnické zariadenia stavieb: PINEL, s. r. o., Ing. Marek Mojto
Energetické zariadenia stavieb: HKL-TB s. r. o., Ing. Iveta Trteková, PIK-OLEKŠÁK s. r. o., Ing. Ľubomír Olekšák
Technické vybavenie stavieb (TZB, vykurovanie a pod.): HKL-TB s. r. o., Ing. Karol Macháč
Meranie a regulácia: MARSY s. r. o., Ing. Ján Holos
Požiarna ochrana: PYROS – INGL, s. r. o., Ing. Ladislav Vámoš

Hlavný zhotoviteľ: Združenie Sytiq (Ing. Michaj Bedaj) a Strabag (Ing. Marek Ščury) – hlavná stavba
Hlavný stavbyvedúci: Peter Šidelský (Sytiq), Michal Frolo (Strabag)
Stavebník, developer: Pribinova 40 (Ing. Dušan Janca), JTRE (Ing. Pavel Pelikán)
Dozorná činnosť: Gleeds
Stavebné nákl. (bez DPH): 80 mil. EUR
Doba výstavby: 07/2020 – 08/2023

Súvisiace
Súvisiace