Partneri sekcie:

Stavbári nedostanú podporu na prekonanie korony od rezortu dopravy

Andrej Doležal - minister dopravy a výstavby SR
Zdroj: Facebook / Andrej Doležal - minister dopravy a výstavby SR

Stavebné spoločnosti môžu žiadať o dotácie, tak ako zamestnávatelia z iných oblastí, rezort práce. Ministerstvo dopravy a výstavby však hovorí, že chce tiež pomôcť.

Stavebný sektor priamu finančnú podporu na prekonanie negatívnych následkov pandémie koronavírusu od ministerstva dopravy a výstavby, ako ani od štátu nedostane. Rezort totiž nemá na to zákonné, ani finančné možnosti.

Ministerstvo dopravy a výstavby však hovorí, že sa snaží stavebnému sektoru pomôcť inými spôsobmi. Odkazuje na dotácie na nájomné bývanie a výhodné úvery, ktoré možno získať zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Pripomína, že k dispozícii sú aj dotácie na odstránenie systémových porúch bytových domov, či príspevky na zateplenie rodinných domov.

Rezort dopravy a výstavby pripravil a zverejnil nedávno aj zoznamy investičných priorít v cestnej a železničnej infraštruktúre s nadväzujúcimi harmonogramami. Harmonogram pre železnice je ešte v príprave. Tieto harmonogramy by mali podľa ministerstva dopravy a výstavby prispieť k predvídateľnosti vyhlasovania stavebných zákaziek v rezorte dopravy a stabilite stavebného sektora na Slovensku.

Podpora od Únie

Veľkou príležitosťou pre stavebný sektor sú podľa rezortu aj plánované investície z plánu obnovy, ktorý je na schválení v Bruseli. Práve preinvestovanie týchto finančných prostriedkov má napomôcť k zmierneniu dopadov pandémie aj na segment stavebníctva.

„Okrem podpory rozvoja infraštruktúry nízko-uhlíkovej dopravy, ekologickej nákladnej dopravy, podpory ekologickej osobnej dopravy a podpory budovania infraštruktúry pre alternatívne pohony chceme z neho financovať výstavbu cykloinfraštruktúry a tiež obnovu verejných budov a rodinných domov,“ dodáva ministerstvo.

SITA
KategórieStavebné podnikanie