Štefan Holý v parlamente

Nový stavebný zákon má šancu. Holý sa dohodol so samosprávami

Partneri sekcie:

Záujmom vlády podľa vicepremiéra Štefana Holého nie je diktovať mestám a obciam, čo má kde stáť, ale jasne nastaviť procesy a začať plánovať.

Dohoda o najpodstatnejších bodoch v návrhoch nového stavebného zákona a zákona o územnom plánovaní by mala z veľkej časti odstrániť aktuálne problémy. Podpredseda vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý (Sme rodina) o tom informoval vo štvrtok po rokovaní so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) o príprave novej stavebnej legislatívy.

Záujmom vlády podľa vicepremiéra nie je diktovať mestám a obciam, čo má kde stáť, ale jasne nastaviť procesy a začať plánovať. ZMOS na stretnutí zastupovali predseda a primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger a starosta bratislavskej mestskej časti Ružinov Martin Chren. Informácie poskytla kancelária podpredsedu vlády v tlačovej správe.

Správa na úrovni obcí

Digitalizácia procesov či presné nastavenie procesov so strážením lehôt a bez možnosti svojvôle a s jasnými pravidlami sú podľa Holého kľúčové body nového stavebného zákona, na ktorých už existuje dohoda s predstaviteľmi samospráv. Za kľúčové tiež považuje posilnenie výkonu dohľadu nad čiernymi stavbami, na čom sa rovnako dohodli.

„Tiež sme sa zhodli na tom, že správa územia a jeho rozvoj má patriť na úrovni obcí a miest práve im. Štát má len vytvoriť rámec pravidiel, v ktorom sa má táto správa realizovať, ale nemá vecne zasahovať do tejto úrovne,“ uviedol Holý.

Pre takúto správu územia by sa mala po novom naplno využívať územnoplánovacia činnosť. Podľa vicepremiéra je preto práve toto oblasť, ktorú treba zjednodušiť a posilniť. Veľmi silným nástrojom má byť aj záväzné stanovisko o súlade s územnoplánovacou dokumentáciou, ktoré budú obce a mestá vydávať a bez ktorého sa nebude dať stavať.

„Tieto dve veci ostávajú plne v kompetencii samosprávy. Nemyslím si, že na chránenie týchto záujmov potrebuje samospráva pečiatku stavebného úradu. Naopak, centralizácia a špecializácia štátnej správy v tejto oblasti umožní čo najlepšie nastavenie digitalizácie procesov a jednotnú rozhodovaciu prax,“ tvrdí Holý.

Štandardizovanie procesov

Vicepremiér zároveň ocenil konštruktívny prístup a ochotu hľadať spoločné riešenie, pretože súčasný stav a prax stavebných konaní sú totiž dlhodobo neudržateľné. Pripravovaná reforma je podľa neho postavená na jednom základe – oddelení záujmov samosprávy od plnenia všeobecných požiadaviek na výstavbu.

„Nás primárne zaujíma štandardizovanie procesov. To podľa nás bude podkladom na to, aby samosprávy mohli efektívne rozhodovať o tom, čo kde bude stáť. V súčasnosti totiž vidíme, že sa u nás územie neplánuje, ale len sa o ňom prípad od prípadu rozhoduje,“ poznamenal Holý.

Verí, že na vzájomných stretnutiach nájdu aj riešenia na všetky ďalšie otvorené otázky. Cieľom je podľa vicepremiéra zlepšenie procesov a ich transparentnosť, či pre stavebníkov, dotknuté orgány, alebo aj verejnosť.

ZMOS uplatnil 170 pripomienok k návrhom novej stavebnej legislatívy, nedávno nanovo zaradených do medzirezortného pripomienkového konania. K pôvodným návrhom zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe, ktoré majú nahradiť aktuálny stavebný zákon, malo združenie 130 pripomienok.