Partneri sekcie:

Auto v podnikaní ušetrí dane

02 shutterstock 282619235 AutoDan

Výdavky na auto patria medzi najčastejšie spôsoby, ktorými si podnikatelia znižujú svoj základ dane. Pri aute však majú živnostníci niekoľko možností, ako si ho dať do nákladov. Každý, kto si chce odpočítať z daní výdavky na auto, musí zaplatiť daň z motorových vozidiel.

Ak si podnikateľ kúpi nové auto, nemôže ho dať celé naraz do nákladov. Namiesto toho ho musí postupne odpisovať. Keďže auto sa odpisuje štyri roky, dá si do nákladov každý rok jednu štvrtinu kúpnej ceny. Napríklad v prípade auta v hodnote 20-tisíc € predstavuje ročný odpis 5-tisíc €.

V prvom roku si však možno dať do nákladov len pomernú časť ročného odpisu podľa toho, v ktorom mesiaci si auto kúpil. Ak si niekto napríklad kúpi auto v decembri, odpočíta si v prvom roku len jednu dvanástinu z ročného odpisu. V poslednom roku si, naopak, dá do nákladov jedenásť dvanástin z ročného odpisu, tak aby odpísal celé auto.

Štyri roky sa auto odpisuje bez ohľadu na to, či ho podnikateľ kúpil v hotovosti alebo na lízing. V minulosti bolo možné v prípade lízingu odpísať auto už za tri roky. Od roku 2015 sa však čas odpisovania zjednotil. Lízing tak prišiel o veľké zvýhodnenie, vďaka ktorému bolo pre podnikateľov výhodnejšie kupovať auto cez lízingovú spoločnosť ako v hotovosti alebo na úver.

Odpočítavať kúpnu cenu auta vo forme odpisov môže podnikateľ len vtedy, ak má auto zaradené v obchodnom majetku. Okrem ceny auta si môže dávať do nákladov aj spotrebované pohonné látky, náklady na servis, pneumatiky, diaľničnú známku či poistenie.

Pri pohonných látkach majú podnikatelia na výber z dvoch možností. Buď vedú knihu jázd a na jej základe si odpočítavajú všetky prejazdené pohonné látky, alebo knihu jázd nevedú a do nákladov si dajú 80 % z bločkov za benzín či naftu. Prejazdený benzín pritom musí sedieť s počtom najazdených kilometrov a spotrebou uvedenou v technickom preukaze.

Ide to aj so súkromným autom

Ak si chce živnostník dávať do nákladov výdavky za auto, nemusí ho zaradiť nevyhnutne do obchodného majetku, ale môže využívať svoje súkromné auto. V takom prípade si môže dať do nákladov prejazdené pohonné látky a 0,183 € za každý prejdený kilometer.

Vďaka paušálnej náhrade 0,183 € za kilometer sa predovšetkým tým podnikateľom, ktorí majú staršie auto a najazdia veľa kilometrov, oplatí, ak toto auto nezaradia do obchodného majetku. Napríklad, ak niekto najazdí za rok 10-tisíc kilometrov, zníži si svoj základ dane o 1 830 €.

Ak najazdí 30-tisíc kilometrov, jeho výdavky dosiahnu 5 490 € a v prípade 50-tisíc kilometrov sa vyšplhajú na 9 150 €. Okrem toho si odpočíta aj natankovanú naftu alebo benzín podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze.

Sú pritom na výber dve možnosti, ako preukazovať spotrebované pohonné látky. Buď treba evidovať každú cestu a na základe spotreby uvedenej v technickom preukaze si vypočítať, koľko benzínu či nafty si možno dať do nákladov, alebo sa do výdavkov zahrnie 50 % z celkového počtu preukázaného nákupu pohonných látok.

V takom prípade síce netreba evidovať cesty, no nevzniká nárok na paušálnu náhradu vo výške 0,183 € za kilometer. Vďaka nemožnosti odrátať si túto paušálnu náhradu je pre živnostníkov výhodnejšie, ak si budú viesť knihu jázd.

Ľudia, ktorí používajú svoje súkromné auto, si nemôžu do nákladov zahrnúť výdavky na servis, výmenu pneumatík, čistenie auta, havarijné či povinné zmluvné poistenie. Keďže ide o súkromné auto, musia tieto náklady hradiť z vlastných peňazí. Naopak, odpočítať si môžu daň z motorových vozidiel, parkovné či diaľničnú známku.

Rozdiel medzi súkromným autom a autom zaradeným v obchodnom majetku nie je v tom, či si ho niekto kúpi ako fyzická osoba na svoje rodné číslo alebo ako živnostník na IČO. Auto je v obchodnom majetku vtedy, ak ho živnostník vlastní, používa na podnikanie a účtuje o ňom ako o obchodnom majetku. To znamená, že ho môže mať v obchodnom majetku aj vtedy, ak si ho kúpi na rodné číslo a nie na IČO.

Drahé auto? Nesmiete byť v strate

Pri aute platí, že ak jeho cena prekračuje 48-tisíc €, podnikateľ si ho môže dať v plnej miere do nákladov len v prípade, ak nie je v strate. Keďže automobily sa odpisujú z daňového základu štyri roky, v každom roku sa porovná výška odpisu so základom dane. Ak by sa po odrátaní odpisu za auto dostal podnikateľ do straty, bude si môcť odrátať len odpis v takej výške, ako keby si kúpil auto v hodnote 48-tisíc €.

Ak si napríklad živnostník kúpi auto za 60-tisíc €, bude si ročne dávať do nákladov odpis vo výške 15-tisíc €. V prípade, ak jeho daňový základ bude nižší ako 15-tisíc €, bude si môcť odpočítať len 12-tisíc €, čo je odpis za auto v cene 48-tisíc €. To sa dotkne len podnikateľov, ktorí majú nízky zisk alebo sú v strate. Naopak, ak firma vykáže dostatočne vysoký zisk, môže si odpísať auto v akejkoľvek sume.

Príklad: Komu sa oplatí zaradiť auto do obchodného majetku a komu nie?

A. Auto v hodnote 10-tisíc €, spotreba 6 l na 100 km

1. Živnostník najazdí 10-tisíc km ročne
Ak auto zaradí do obchodného majetku, môže si každý rok odpočítať z príjmu jednu štvrtinu kúpnej ceny auta, teda 2 500 €. Ďalej si odpočíta prejazdenú naftu v hodnote 792 € (pri cene 1,32 €/l), povinné zmluvné poistenie vo výške 100 €, havarijné poistenie 320 € a daň z motorových vozidiel vo výške 111 €. Spolu jeho náklady dosiahnu 3 825 €, čo predstavuje úsporu na dani 726,75 €.

Ak auto nezaradí do obchodného majetku, môže si každý rok odpočítať prejazdenú naftu v hodnote 792 € (pri cene 1,32 €) a paušálnu náhradu vo výške 0,183 € za každý prejdený kilometer, čo je v jeho prípade 1 830 €. Okrem toho si odpočíta aj daň z motorových vozidiel v sume 111 €. Spolu jeho náklady na auto dosiahnu 2 733 €, čo znamená úsporu na dani 519,27 €.

2. Živnostník najazdí 30-tisíc kilometrov ročne
Ak auto zaradí do obchodného majetku, každý rok si odpočíta z príjmu jednu štvrtinu kúpnej ceny auta, teda 2 500 €. Ďalej si odpočíta spotrebovanú naftu v hodnote 2 376 € (pri cene 1,32 €/l), povinné zmluvné poistenie vo výške 100 €, havarijné poistenie 320 € a daň z motorových vozidiel vo výške 111 €. Spolu jeho náklady dosiahnu 5 407 €, čo predstavuje úsporu na dani 1 027,33 €.

Ak auto nezaradí do obchodného majetku, môže si každý rok odpočítať prejazdenú naftu v hodnote 2 376 € (pri cene 1,32 €/l) a paušálnu náhradu vo výške 0,183 € za každý prejdený kilometer, čo je 5 490 €. Okrem toho si odpočíta aj daň z motorových vozidiel v sume 111 €. Spolu jeho náklady na auto dosiahnu 7 977 €, čo predstavuje úsporu na dani 1 515,63 €.

B. Auto v hodnote 20-tisíc €, spotreba 7 l na 100 km

1. Živnostník najazdí 10-tisíc kilometrov ročne
Ak auto zaradí do obchodného majetku, každý rok si odpočíta z príjmu jednu štvrtinu kúpnej ceny auta, čo je 5 000 €. Ďalej si odpočíta spotrebovanú naftu v hodnote 924 € (pri cene 1,32 €/l), povinné zmluvné poistenie vo výške 140 €, havarijné poistenie 520 € a daň z motorových vozidiel vo výške 135 €. Spolu jeho náklady dosiahnu 6 719 €, čo predstavuje úsporu na dani 1 276,61 €.

Ak auto nezaradí do obchodného majetku, môže si každý rok odpočítať naftu v hodnote 924 € (pri cene 1,32 €/l) a paušálnu náhradu vo výške 0,183 € za každý prejdený kilometer, čo je 1 830 €. Okrem toho si odpočíta aj daň z motorových vozidiel v sume 135 €. Spolu jeho náklady na auto dosiahnu 2 889 €, čo znamená úsporu na dani 548,91 €.

2. Živnostník najazdí 30-tisíc kilometrov ročne
Ak auto zaradí do obchodného majetku, môže si každý rok odpočítať z príjmu jednu štvrtinu kúpnej ceny auta, teda 5 000 €. Ďalej si odpočíta naftu v hodnote 2 772 € (pri cene 1,32 €/l), povinné zmluvné poistenie vo výške 140 €, havarijné poistenie 520 € a daň z motorových vozidiel vo výške 135 €. Spolu jeho náklady dosiahnu 8 567 €, čo predstavuje úsporu na dani 1 627,73 €.

Ak auto nezaradí do obchodného majetku, môže si každý rok odpočítať spotrebovanú naftu v hodnote 2 772 € (pri cene 1,13 €/l) a paušálnu náhradu vo výške 0,183 € za každý prejdený kilometer, čo je 5 490 €. Okrem toho si odpočíta aj daň z motorových vozidiel v sume 135 €. Spolu jeho náklady na auto dosiahnu 8 397 €, čo znamená úsporu na dani 1 595,43 €.

Daň z motorových vozidiel

Každý živnostník, ktorý využíva auto na podnikanie, bez ohľadu na to, či ho má alebo nemá zaradené v obchodnom majetku, musí zaplatiť daň z motorových vozidiel. Podať daňové priznanie a zaplatiť daň za daný rok je potrebné vždy do konca januára nasledujúceho roka. Za rok 2018 preto treba zaplatiť daň do 31. januára 2019.

Daňovníkom, ktorý je povinný podávať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, je vždy fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá:

  • je v doklade zapísaná ako držiteľ vozidla alebo
  • má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku, alebo
  • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená, alebo
  • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie.

Daňovníkom je aj zamestnávateľ, ak vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla. Podmienkou však je, že toto vozidlo sa nepoužíva na podnikanie.

Koľko zaplatíte?

Základná sadzba dane z motorových vozidiel sa odvíja od zdvihového objemu valcov motora. Jednoducho povedané, čím je väčší motor, tým je aj daň vyššia. Úplne oslobodené od dane z motorových vozidiel sú elektromobily.

Základné sadzby dane pre osobné autá
Základné sadzby dane pre osobné autá |

Zľava či prirážka podľa veku auta

Základná ročná sadzba dane sa upravuje v závislosti od mesiaca, v ktorom bolo vozidlo evidované (od dátumu prvej evidencie vozidla – údaj o prvej evidencii vozidla je uvedený v riadku B osvedčenia o evidencii v časti II). Zníženie alebo zvýšenie ročných sadzieb dane je odstupňované v závislosti od mesiaca prvej evidencie vozidla (vrátane tohto mesiaca) takto:

  • počas prvých 36 kalendárnych mesiacov, počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla, sa ročná sadzba dane zníži o 25 %;
  • počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane zníži o 20 %;
  • počas ďalších 36 kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane zníži o 15 %;
  • po uplynutí 108 kalendárnych mesiacov sa použije základná ročná sadzba dane počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov;
  • po uplynutí 144 kalendárnych mesiacov sa použije základná ročná sadzba dane, ktorá sa zvýši o 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov;
  • po uplynutí 156 kalendárnych mesiacov sa použije základná ročná sadzba dane, ktorá sa zvýši o 20 %.

Vďaka tomuto systému majitelia novších áut zaplatia na dani výrazne menej ako ľudia, ktorí používajú na podnikanie staršie auto. Napríklad, ak má niekto auto s objemom 1 800 cm3 a toto auto nemá viac ako tri roky, bude ročne platiť daň 111 €. V prípade, že by toto auto malo viac ako 13 rokov, ročná daň dosiahne až 177,60 €.

Alternatívny pohon sa vyplatí

Okrem toho, že od dane sú úplne oslobodené elektromobily, na dani ušetria aj tí živnostníci, ktorí majú auto s alternatívnym pohonom. Vypočítaná daň sa zníži na polovicu v prípade, ak využívajú hybridné motorové vozidlo, hybridné elektrické vozidlo, vozidlá kategórie L, M a N s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG) alebo vozidlo kategórie L, M a N na vodíkový pohon.

Zápis, že ide o hybridné motorové alebo elektrické vozidlo, v doklade vozidla nie je. Je uvedený len druh paliva. Pri hybridných vozidlách musia byť dva zdroje energie, t. j. spaľovací motor a elektromotor. Kombinácia benzín a LPG nie je hybrid, ale ide o dvojpalivové vozidlo.

Ak živnostník začne využívať auto na podnikanie, nemusí na rozdiel od minulosti o tom informovať daňový úrad. Vznik daňovej povinnosti uvedie až v daňovom priznaní. Rovnaké je to v prípade, ak niekto prestane používať auto na podnikanie. Zánik daňovej povinnosti nemusí zvlášť daňovému úradu oznamovať, ale uvedie to až v daňovom priznaní.

Daňové priznanie už len elektronicky

Živnostníci, ktorí budú v januári podávať daňové priznanie, ho musia na rozdiel od minulých rokov podať elektronicky. Od 1. júla 2018 sú totiž všetci živnostníci povinní komunikovať s finančnou správou už len cez internet. Okrem daňových priznaní je tak potrebné elektronicky podávať všetky hlásenia či výkazy. Kto chce podať daňové priznanie elektronicky, musí sa najprv zaregistrovať. Urobiť tak možno prostredníctvom portálu Finančnej správy SR.

„Nejde o komplikovaný proces, Finančná správa SR ho výrazne zjednodušila tým, že zjednotila proces registrácie a autorizácie do jedného kroku. Osobná návšteva daňového úradu je tak naďalej povinná len v tom prípade, ak na elektronickú komunikáciu nechce daňový subjekt využívať elektronický občiansky preukaz s čipom alebo kvalifikovaný elektronický podpis, ale dohodu o elektronickom doručovaní,“ vraví hovorkyňa Finančnej správy SR Ivana Skokanová.

Po registrácii sa daňovník stane používateľom elektronických služieb Finančnej správy SR a po autorizácii získa možnosť podávať dokumenty elektronicky, bez potreby návštevy daňového úradu. Keďže v prípade ľudí, ktorí nemajú občiansky preukaz s čipom ani zaručený elektronický podpis, trvá celý proces registrácie a autorizácie niekoľko dní, je lepšie si túto povinnosť nenechávať na poslednú chvíľu. V opačnom prípade sa môže stať, že živnostník sa nestihne zaregistrovať do 31. januára, a v takom prípade nebude môcť elektronicky podať daňové priznanie, za čo môže dostať pokutu.

Text: Peter Matula
Foto: isifa/Shutterstock

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 6/2018.