Zvýšenie kvality služieb poskytovaných správcami budov

eDOMUS 2

Správcovia bytových a nebytových priestorov majú k dispozícii novú mobilnú aplikáciu eDOMUS. Táto aplikácia poskytuje okamžitý prístup k dátam a umožňuje meniť údaje v informačnom systéme nielen za obrazovkami počítačov, ale aj cez smartfóny či tablety.

Spoločnosti zaoberajúce sa správou budov môžu zefektívniť činnosť svojich pracovníkov v teréne a zvýšiť kvalitu služieb, ktoré poskytujú zákazníkom. Softvérová spoločnosť ANASOFT, vyvíjajúca softvér pre správu bytových a nebytových priestorov DOMUS, už dva roky prevádzkuje aplikáciu pre mobilné zariadenia, ktorá umožňuje pristupovať k dátam a meniť údaje v informačnom systéme nielen za obrazovkami počítačov, ale aj cez smartfóny či tablety.

Softvér DOMUS využíva v súčasnosti na Slovensku a v Českej republike vyše 250 správcovských spoločností, ktoré v ňom spravujú viac ako 650-tisíc priestorov. „Mobilná aplikácia eDOMUS, ktorá funguje s operačnými systémami iOS aj Android, je prepojená so systémom DOMUS, takže údaje evidované správcom v informačnom systéme sú prístupné presne tam, kde ich zamestnanci často potrebujú – v teréne,“ vysvetľuje Jozef Turóci, obchodný manažér spoločnosti ANASOFT.

Ak napríklad pracovník správcovskej firmy potrebuje riešiť zatekanie na chodbe, stačí, aby si cez aplikáciu vybral dom, klikol na vlastníka bytu, ktorý havarijný stav zrejme spôsobuje, a môže priamo vytočiť jeho číslo. Ak na schôdzi potrebuje s vlastníkmi prebrať detaily súvisiace s opravou hradenou z fondu prevádzky, údržby a opráv, poľahky si vie nájsť sken faktúry a ihneď reagovať. Cez eDOMUS majú správcovské firmy k dispozícii aj iné relevantné dokumenty, napríklad skeny zápisníc z predošlých domových schôdzí, revízne správy alebo energetické certifikáty budov. V mobilnej aplikácii si môžu overiť napríklad stav financií na konte vlastníka alebo výšku úverového zaťaženia domu.

Okrem mobilnej aplikácie je systém DOMUS prepojený aj s webovým portálom Poschodoch.sk, ktorý je prístupný pre všetkých zákazníkov správcovských spoločností.

„Dôležité je, že pracovníci správcovských firiem majú z mobilného zariadenia nielen prístup k údajom a priloženým dokumentom, ale môžu informácie zároveň meniť a vkladať nové údaje,“ vysvetľuje Jozef Turóci. Ak technik na dome nájde rozbité vchodové dvere, ihneď vie poslať do systému žiadosť o opravu a pripojiť k nej fotky, ktoré urobí mobilom. Obdobne majú zodpovední pracovníci možnosť posielať do systému napríklad odpočty meračov alebo vyplniť stavy konštrukčných prvkov pri obhliadke. „Aplikácia eDOMUS je vysoko návyková. Skúsenosti z dvojročnej prevádzky nám ukazujú, že keď si zamestnanci zvyknú na prístup k údajom v teréne, tak ju opakovane používajú.“ dodáva J. Turóci.

Okrem mobilnej aplikácie je systém DOMUS prepojený aj s webovým portálom Poschodoch.sk, ktorý je prístupný pre všetkých zákazníkov správcovských spoločností. Napĺňanie webového portálu dátami vrátane priložených dokumentov prebieha automaticky, takže vlastníci si môžu cez web kontrolovať napríklad grafy spotreby, ročné vyúčtovania alebo celkové náklady domu a fondu prevádzky, údržby a opráv.

Systém umožňuje taktiež zasielať SMS na telefónne čísla na Slovensku aj v Českej republike, ktoré sa dajú využiť na zasielanie upomienok, upozornení o termíne schôdze či o odstávke elektriny. Odoslaná SMS zostáva evidovaná v systéme aj s termínom doručenia.

ANASOFT APR, spol. s r. o.,
Mlynská dolina 41 811 02 Bratislava
Tel.: +421 2 3223 4374
obchod@anasoft.sk
www.anasoft.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti ANASOFT APR, spol. s r. o.

KategórieSpráva budov