Ako presvedčiť spoločenstvo vlastníkov o potrebe obnovy?

Bytový dom 1

Pripravujem zhromaždenie, kde chceme prebrať návrhy na obnovu nášho bytového domu. Problém je však v tom, že vlastníci by radi vymenili len výťahy a tzv. copilitové steny pri schodisku. Na rade sme sa však zhodli na tom, že by bolo lepšie pristúpiť k rozsiahlejšej obnove, teda do obnovy zahrnúť aj zateplenie obvodového plášťa a strechy, obnovu balkónov, schodísk atď. Keďže cena práce z roka na rok stúpa, nemáme na čo čakať. Obnovu balkónov však vlastníci odmietajú, pretože si ich údajne upravili sami, avšak bez dôrazu na riešenie neuspokojivého technického stavu. Ako ich presvedčiť, že je nevyhnutné riešiť aj balkóny? Ako sa máme postaviť k danej situácii?

Žiaľ, ak nezískate súhlas vlastníkov s rozsiahlou obnovou, neurobíte s tým nič. Chápem vás a stotožňujem sa s vaším názorom, že je výhodné urobiť rozsiahlu obnovu, a to aj z toho dôvodu, ktorý uvádzate, teda pre nárast cien stavebných materiálov a práce. Lacnejšie to v budúcnosti určite nebude. Zároveň je možné v súčasnosti pri kombinácii rôznych stavebných prác realizovaných v rámci obnovy získať úver zo ŠFRB bezúročne, teda bez ďalšieho navýšenia, čo tiež v budúcnosti nemusí byť možné.

Len pre zaujímavosť vám uvediem jeden konkrétny príklad, kde jedna vlastníčka zmarila schválenie zateplenia bytového domu, ktoré sa nakoniec aj tak realizovalo, ale o dva roky neskôr. Cena medzitým narástla tak, že z tých istých peňazí sa zateplili už iba tri steny namiesto štyroch (priečelie s lodžiami už nemali šancu) a finančné prostriedky nevyšli ani na zateplenie stropu suterénu. To je dosť silný argument.

Skúste vlastníkom vyčísliť pri priemernej ročnej úspore 30 až 40 % nákladov na vykurovanie, o koľko peňazí vlastníci prichádzajú, ktoré idú takpovediac von oknom a z ktorých by mohli splácať úver.

Čo sa týka balkónov, najskôr zistite, či sa na váš dom nevzťahuje dotácia poskytovaná na odstránenie systémovej poruchy balkónov, resp. čo všetko jej odstránenie zahŕňa. Dôležité je statické posúdenie balkónovej dosky, jej poškodenia a následná strata únosnosti, teda aj bezpečnosti. Jedným z najdôležitejších prvkov pri obnove balkónovej dosky je hydroizolácia, ktorú určite nikto pod dlažbu na balkón nedal.

A ešte si dajte tú námahu a porovnajte ceny bytov v rovnakom bytovom dome, ako je váš, ale v obnovenom. To tiež nie je zanedbateľný argument, pretože obnova zvyšuje hodnotu nehnuteľnosti, predlžuje jej životnosť a v neposlednom rade zvyšuje a skvalitňuje štandard bývania. Samozrejme, netreba zabúdať ani na bezpečnosť. Presný opis postupu je uvedený v zákone č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.

Ak dovolíte, rozpoviem jednu príhodu zo života, ktorej som bola svedkom. V jednom dome tiež chcela predsedníčka s radou presadiť obnovu a vlastníci nemali vôľu. Keď na zhromaždení vlastníci odmietli obnovu a navýšenie odvodov do fondu opráv, prevádzky a údržby, predsedníčka vzápätí rozdala vlastníkom tlačivá (čestné vyhlásenie každému na meno), že berú na vedomie technický stav domu a zároveň berú za tento stav zodpovednosť, ktoré mal každý hneď podpísať. Samozrejme, že nikto toto vyhlásenie podpísať nechcel. Tak navrhla, aby sa vrátili k návrhu obnovy. A verte alebo nie, všetko sa schválilo. V konečnom dôsledku je každý jeden vlastník zodpovedný za technický stav bytového domu, pretože je to majetok každého jedného, nie predsedu, nie rady, nie spoločenstva.

Neviem, či som vám pomohla, pretože žiadna zákonná klauzula na donútenie vlastníkov k obnove nie je, ale chrobáka do hláv im určite nasadíte. Hovorí sa, že čo mešká, neminie. Možno len potrebujú čas, aby si zrátali za a proti, a nakoniec sa spolu zasmejeme, keď vás začnú obháňať, prečo neobnovujete, keď už skoro všetci obnovujú.

Na otázku ohľadom správy bytového domu odpovedala Ing. Otília Leskovská, odborná poradkyňa a spoluzakladateľka Združenia pre lepšiu správu bytových domov.
KategórieSpráva bytových domov