Partneri sekcie:

Outsourcing vo facility managemente – áno či nie?

Outsourcing, v preklade nákup výkonu od externého dodávateľa, je dnes veľmi často používaný výraz. V základoch podnikania je známy predovšetkým ako nákup celých komponentov od externého dodávateľa. Ako príklad možno uviesť nákup palubných dosiek či autosedačiek v automobilovej …

Zástupca vlastníkov bytov

Pre bytový dom v správe je optimálne, ak má za každý vchod jedného zástupcu vlastníkov bytov. Zástupcovia vchodov potom tvoria výbor vlastníkov bytového domu. Členovia výboru sa v spolupráci so správcovskou spoločnosťou podieľajú na správe, prevádzke a obnove …

Slovníček pojmov z oblasti správy bytových domov

Veľa pojmov súvisiacich s vlastníctvom bytu, nebytového priestoru a správy budov býva pre ich používateľov nejasných. Objasnenie prinášame na základe zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
Sanácie strešných plášťov bytových domov

Sanácie strešných plášťov bytových domov

Navrhovanie strešných konštrukcií je disciplínou, ktorá v priebehu posledných rokov zaznamenala značný vývoj. Žiaľ, aj napriek tomu je všeobecne známe, že väčšina plochých striech panelových domov vykazuje celý rad menších alebo väčších porúch. Tieto sa prejavujú …
Ako hľadať upratovaciu spoločnosť

Ako hľadať upratovaciu spoločnosť

Nejedna spoločnosť stojí v oblasti zabezpečenia upratovania pred zložitou otázkou, komu túto službu zveriť do rúk. Mnoho malých firiem rieši tento problém najímaním upratovačov alebo brigádnikov cez inzerát. Pri pracovnom pohovore často rozhoduje iba prvý dojem …
Predmet činnosti alebo podnikania – správa a údržba bytového fondu

Predmet činnosti alebo podnikania – správa a údržba bytového fondu

„Správcovia bytových domov sa po novelizácii zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov zákonom č. 367/2004 Z. z. stretávajú s ťažkosťami pri nadobúdaní živnosti,“ tvrdí viceprezident Asociácie správcov bytových domov a zároveň riaditeľ správcovskej spoločnosti ETP management budov Jozef …
Technické prehliadky a skúšky výťahov

Technické prehliadky a skúšky výťahov

Životnosť výťahov sa pohybuje približne v rozmedzí 15 až 20 rokov, no v starších bytových domoch nie je výnimkou používanie tridsať- či štyridsaťročných zdvíhacích zariadení. Zodpovednosť za ich technický stav nesú majitelia bytov, ktorí sa odkúpením bytu …

Systém evidencie a kontroly zamestnancov

Zastaranému a ľahko zneužiteľnému manuálnemu zapisovaniu do dochádzky zrejme definitívne odzvonilo. Zamestnávateľom trh ponúka jednoduchšie a efektívnejšie prostriedky na získanie prehľadu o dochádzke a činnosti ich podriadených. V súčasnosti úlohu papiera, pera aj pozorovateľa preberá elektronický systém, ktorý vďaka automatizácii …

Prenájom spoločných priestorov ako zdroj príjmov do fondu bytového domu

Prenájom nevyužívaných spoločných priestorov v bytovom dome môže byť vhodným zdrojom prostriedkov do fondu prevádzky, údržby a opráv. Pri vybudovaní podnikateľských prevádzok môžeme dokonca hovoriť o veľmi významných čiastkach, pomocou ktorých môžu vlastníci financovať nákladnejšie rekonštrukcie či obnovy …

STN EN 15221 Facility management

K vytvoreniu jednotného trhu a zvýšeniu voľného pohybu služieb v rámci Európskej únie významne prispieva európska legislatíva. Jej základným princípom je harmonizácia základných požiadaviek na služby a následná normalizácia – vytvorenie jednotných európskych noriem. To platí aj pre oblasť …
Tri veže využívajú moderný prístup

Tri veže využívajú moderný prístup

Projekt III Veže na Bajkalskej ulici v Bratislave – to nie sú len tri ladné elipsy, ktoré sa budú podieľať na revitalizácii atraktívneho mestského prostredia. Je to aj ponuka inteligentného bývania, v ktorom sa účelne spája komfort …