Nové číslo časopisu Správa budov 1/2019

Jedno je rozhodnúť sa pre obnovu bytového domu a druhé, kde na obnovu vziať peniaze. Tieto rozhodnutia idú ruka v ruke. Ak sa rozhodnú vlastníci bytov a nebytových priestorov správne čo do rozsahu obnovy, ako aj spôsobu jej financovania, môže byť navýšenie nákladov na bývanie len minimálne.

Aké majú teda vlastníci možnosti? O tom už viac v prvom tohoročnom čísle časopisu Správa budov. Okrem týchto tém sme neobišli ani novelu zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zisťovali sme viac o práve vlastníka nahliadať do dokladov súvisicich so správou domu.

Viac na www.jaga.sk/sprava-budov