Bytový dom 1

Ako presvedčiť spoločenstvo vlastníkov o potrebe obnovy?

Pripravujem zhromaždenie, kde chceme prebrať návrhy na obnovu nášho bytového domu. Problém je však v tom, že vlastníci by radi vymenili len výťahy a tzv. copilitové steny pri schodisku. Na rade sme sa však zhodli na tom, že by bolo lepšie pristúpiť k rozsiahlejšej obnove, teda do obnovy zahrnúť aj zateplenie obvodového plášťa a strechy, obnovu balkónov, schodísk atď. Keďže cena práce z roka na rok stúpa, nemáme na čo čakať. Obnovu balkónov však vlastníci odmietajú, pretože si ich údajne upravili sami, avšak bez dôrazu na riešenie neuspokojivého technického stavu. Ako ich presvedčiť, že je nevyhnutné riešiť aj balkóny? Ako sa máme postaviť k danej situácii?

Bytový dom

Môže spoločenstvo vlastníkov kúpiť pozemok?

Je možné z prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv zakúpiť aj iný pozemok, ktorý sa nachádza v neďalekej lokalite? Pozemok patrí inej fyzickej osobe a vlastníci bytov v dome, ktorý je neďaleko pozemku, ho chcú použiť na vytvorenie miest na parkovanie osobných motorových vozidiel. Všetci vlastníci s použitím prostriedkov z fondu na tieto účely v zápisnici zo schôdze súhlasili.