Kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019

ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019

Združenie pre lepšiu správu bytových domov je moderným, dynamicky sa rozvíjajúcim združením 21. storočia zameraným na praktické riešenia otázok správy bytového fondu na Slovensku. Združuje viac ako 370 správcov bytových domov a spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov v celkovom počte viac ako 156 000 bytov. Organizuje pravidelné podujatia na okresnej, krajskej, ale aj národnej úrovni. publikuje články lokálnych a celoslovenských médiách, vydáva vlastný časopis a tematicky zamerané brožúry, podáva informácie prostredníctvom vlogov a webinárov.