Obr. 4 Spotreba tepla na prípravu TV a merná spotreba na ohrev 1 m3 za jednotlivé mesiace roka 2012 dom na Triede SNP 11 v Banskej Bystrici

Ako znížiť náklady na dodávku teplej vody pre konečného spotrebiteľa

Príspevok analyzuje niektoré technické opatrenia v procese prípravy a dodávky teplej vody, ktorých výsledkom by malo byť zníženie mernej spotreby tepla potrebného na prípravu teplej vody a v konečnom dôsledku zníženie a optimalizácia nákladov v ročnom vyúčtovaní pre konečného spotrebiteľa. Posudzuje sa hospodárnosť prípravy buď len jedným spôsobom úpravy dodávky teplej vody, prípadne súbehom viacerých realizovaných úprav a opatrení. Preukázalo sa, že vynaložené finančné náklady sa vlastníkom bytov (konečným spotrebiteľom teplej vody) vrátili v reálnom čase znížením úhrad za odber teplej vody.