DSCN5690

Bezpečné balkóny z dosiek CETRIS®

Najdôležitejším faktorom je určite splnenie bezpečnostných predpisov. Bezpečnosť a použiteľnosť výplní zábradlí na balkónoch, terasách a lodžiách sa posudzuje podľa normy ČSN 74 3305 Ochranné zábradlia. Kritickou skúškou je overenie spoľahlivosti zábradľovej výplne pri rázovom zaťažení.