image 101400 25 v1

Zvyšovanie kvality bývania v bytovom dome. Kto ho má zariadiť?

Počas veľkonočných sviatkov som sa dostal do debaty so svojou tetou, ktorá žije v bytovom dome na známom sídlisku v Bratislave. Má 86 rokov, podľa jej slov sa jej rozpadávajú kolená – chodí veľmi ťažko. Byt, v ktorom býva, je na štvrtom (najvyššom) poschodí. Dom (všetky jeho vchody) je bez výťahov. Bez pomoci je prakticky uväznená vo svojom byte. 

image 100052 25 v1

Komplexné poistenie bytových domov

Poistenie, jednoduché slovo, ktoré však v sebe zahŕňa celý rad skutočností súvisiacich s bývaním v bytovom dome. Ide o veci dotýkajúce sa samotných vlastníkov jednotlivých bytov a ich domácností až po rozsiahlejšie záležitosti súvisiace s prevádzkou celého bytového domu.