ASB Biznis Správa budov

Správa budov

Partneri sekcie:

Od budúceho roka by na podporu obnovy bytových budov malo byť možné využívať finančné prostriedky Európskej únie v súčasnom programovom období 2021 až 2027. Zároveň sa má zrýchliť postup pri poskytovaní podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a možnosť odpustiť časť úveru.

SITA -

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) je významný predstaviteľ financovania obnovy bytového fondu na Slovensku. Už viac ako 26 rokov aplikuje overený a úspešný mechanizmus poskytovania finančných prostriedkov s cieľom poskytovať štátnu pomoc pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu.

Spoločnosť ista rozšírila svoje portfólio meracej techniky o kompaktný mechanický merač tepla a chladu sensonic 3 s integrovaným rádiovým modulom. Precízne meranie, kvalitné mosadzné materiály a bezproblémová výmena vďaka kapsľovému systému radia sensonic 3 medzi merače najvyššej kvality.

15. marca 2023 sa uskutočnilo 24. Valné zhromaždenie OZ ZPZ, na ktorom členovia hodnotili aktivity za predchádzajúci kalendárny rok. Súčasne odsúhlasili oblasti pôsobenia v roku 2023.

Softvérové nástroje pomáhajú správcom bytových domov dosiahnuť úsporu nákladov, efektívnejšiu komunikáciu či väčšiu atraktivitu z pohľadu klientov. Nová verzia programu Domus 11, od aktuálneho lídra v tomto segmente trhu, správcom napríklad umožňuje priame napojenie na údaje od bánk o transakciách, inteligentné párovanie zle označených platieb či elektronické schvaľovanie faktúr. To všetko šetrí čas a náklady.

Sektor komerčných, priemyselných a obytných budov si minulý rok prešiel búrlivým obdobím. Po náročnejších časoch sme pred mesiacom vstúpili do nového ročného obdobia, ktorého nosnou témou sú najmä energie.

V oblasti financovania obnovy bytového fondu je Štátny fond rozvoja bývania popredným predstaviteľom úspešného finančného mechanizmu, ktorý počas svojej 25-ročnej existencie dokázal uspokojiť obrovské množstvo žiadateľov o podporu.

Ochráňte ľudí a majetok vo vašej budove s riešením Ecostruxure Security Expert. Systém predstavuje riešenie, ktoré spája zabezpečenie infraštruktúry vašej budovy do jednej prístupnej platformy umožňujúcej robiť potenciálne život zachraňujúce rozhodnutia rýchlejšie a efektívnejšie. Portfólio so zariadeniami najlepšími vo svojej triede spája systém na kontrolu vstupov a zabezpečovací systém v jednom a tom istom prehľadnom riešení.

Tepelné čerpadlá predstavujú alternatívu k plynovým kotlom. Ide o zariadenia, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie. Na pokrytie energetickej náročnosti bytového domu sa tepelné čerpadlá zapájajú do kaskády.

Andrea Dingová -