sauter flyer layout innen

Inteligentné priestory

Inteligentná správa budov znamená splnenie nových požiadaviek používateľov na vytváranie networkingového prostredia a pohodlia. Klasické funkcie automatizácie miestností a budov sú rozšírené o funkcie pre efektívnu správu priestoru, sledovanie majetku, pohybu osôb a ponúkajú používateľovi predtým nedosiahnutý zážitok.

Bytový dom 1

Ako presvedčiť spoločenstvo vlastníkov o potrebe obnovy?

Pripravujem zhromaždenie, kde chceme prebrať návrhy na obnovu nášho bytového domu. Problém je však v tom, že vlastníci by radi vymenili len výťahy a tzv. copilitové steny pri schodisku. Na rade sme sa však zhodli na tom, že by bolo lepšie pristúpiť k rozsiahlejšej obnove, teda do obnovy zahrnúť aj zateplenie obvodového plášťa a strechy, obnovu balkónov, schodísk atď. Keďže cena práce z roka na rok stúpa, nemáme na čo čakať. Obnovu balkónov však vlastníci odmietajú, pretože si ich údajne upravili sami, avšak bez dôrazu na riešenie neuspokojivého technického stavu. Ako ich presvedčiť, že je nevyhnutné riešiť aj balkóny? Ako sa máme postaviť k danej situácii?