Energetický manažment – Webportál ista24

S novými technológiami diaľkových odpočtov od spoločnosti ista, ktoré dokážu odčítať a zobrazovať denné dáta z meracích prístrojov, môžete spotrebu energií regulovať efektívnejšie a jednoduchšie.

Štúdium

Akreditované štúdium facility manegementu

Stavebná fakulta STU v Bratislave ponúka v zimnom semestri akademického roka 2022/2023 akreditované ďalšie vzdelávanie Správa a údržba budov – Facility management (akreditácia MŠVVaŠ SR č. POA: 0473/2018/51/1).

Štúdium

Akreditovane štúdium správy bytového fondu

Slovenská technická univerzita – Stavebná fakulta STU ponúka v zimnom semestri akademického roka 2022/2023 akreditované ďalšie vzdelávanie Správa bytového fondu. Akreditácia bola udelená MŠVŠ SR pod číslom POA 0473/2021/25/1.

Dôležitá je spätná väzba

Platforma resitech umožňujúca digitálnu správu bytových domov je úspešný slovenský startup, za ktorým stojí skupina nadšencov. Ich hlavným cieľom je maximalizovať efektívnosť komunikácie medzi všetkými zúčastnenými subjektmi.Preto ako prví priniesli napr. možnosť elektronického hlasovania v bytových domoch. O funkciách platformy sme sa porozprávali so zakladateľmi spoločnosti Ing. Tomášom Pacigom a Ing. Pavlom Hockom.

Navrhnite v bytovke prechod na generálny kľúč a všetci budú bez starostí

Krádeže v bytoch sú na Slovensku na dennom poriadku. Napríklad nedávno v Bratislave gang bez problémov prekonal magnetické vchodové dvere a následne aj byty s lacnými jamkovými kľúčmi. Na prvý pohľad sa môže zdať, že tento problém nemá so správcom nič spoločné. V skutočnosti však hnev vykradnutých majiteľov a obavy zvyšných obyvateľov logicky dopadajú na správcu.