DOMUS konferencia 2019

Inovácie v správe priestorov nosnými témami DOMUS konferencií 2019

Spoločnosť ANASOFT má za sebou ďalší ročník konferencií venovaných správcovským spoločnostiam a bytovým družstvám. Používatelia informačného systému zažili dva dva dni zaujímavých prednášok a workshopov na tému najnovšej generácie softvéru pre správu priestorov. Na konferencii bola predstavená pripravovaná najnovšia verziu informačného softvéru – DOMUS X. Tá prináša prepracované používateľské rozhranie, mnoho drobných vylepšení a zaujímavé novinky.

Kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019

ZLSBD organizuje III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019

Združenie pre lepšiu správu bytových domov je moderným, dynamicky sa rozvíjajúcim združením 21. storočia zameraným na praktické riešenia otázok správy bytového fondu na Slovensku. Združuje viac ako 370 správcov bytových domov a spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov v celkovom počte viac ako 156 000 bytov. Organizuje pravidelné podujatia na okresnej, krajskej, ale aj národnej úrovni. publikuje články lokálnych a celoslovenských médiách, vydáva vlastný časopis a tematicky zamerané brožúry, podáva informácie prostredníctvom vlogov a webinárov.