Bytový dom

Môže spoločenstvo vlastníkov kúpiť pozemok?

Je možné z prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv zakúpiť aj iný pozemok, ktorý sa nachádza v neďalekej lokalite? Pozemok patrí inej fyzickej osobe a vlastníci bytov v dome, ktorý je neďaleko pozemku, ho chcú použiť na vytvorenie miest na parkovanie osobných motorových vozidiel. Všetci vlastníci s použitím prostriedkov z fondu na tieto účely v zápisnici zo schôdze súhlasili.

Bytovka

Vybrané povinnosti správcov bytových domov

Na účely správy bytového domu je potrebné okrem iného používať podpis vlastníka, ktorý musí na tento účel udeliť súhlas. Zároveň majú správcovia povinnosť uvádzať konečného užívateľa výhod. Čo sa považuje za udelenie súhlasu vlastníka a za akých podmienok je správca povinný uvádzať konečného užívateľa výhod?