Priemyselný park vo Vrábľoch

Mesto Vráble rozbieha výstavbu 2. etapy priemyselného parku. Priemyselný park sa bude rozširovať postupne podľa záujmu investorov, ukončenie je naplánované na december 2007.

Z celkovej výmery územia 19,5 hektára je na priemysel určených 15,7 hektára. Odhadované náklady na vybudovanie verejných inžinierskych objektov sú 120 miliónov Sk, vybudovanie samotných výrobných prevádzok si vyžiada ďalších približne 550 miliónov Sk. Po rozšírení existujúceho priemyselného parku o druhú etapu by malo vzniknúť ďalších minimálne 3 000 pracovných miest.

Druhá etapa priemyselného parku vo Vrábľoch nadväzuje na existujúcu priemyselnú výrobu v okolí. Vlastníkom pozemkov je mesto Vráble, jednotliví investori budú mať prednostné právo na odkúpenie pozemkov pri splnení požadovaných kritérií.