Nivi: Na Mlynských nivách sa črtá nový polyfunkčný projekt

NIVI
Zdroj: EIA / NIVI

V lokalite Mlynské nivy v Bratislave má vyrásť nový polyfunkčný súbor. Vyplýva to zo zámeru predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA.

Pozemok, na ktorom bude projekt s pracovným názvom NIVI stáť, je zo severnej strany ohraničený Mlynskými nivami a zo západnej strany Plynárenskou ulicou. Východná a južná časť pozemku susedí s areálmi nevýrobných služieb, drobných polyfunkčných prevádzok a objektov administratívy.

Developer naň nakreslil dva objekty so spoločnou podnožou – dvojpodlažným podzemným parkoviskom. Nosným ťažiskom navrhovanej činnosti je funkcia občianskej vybavenosti s doplnkovou funkciou bývania so súvisiacim zázemím. Stavať chcú začať v treťom kvartáli budúceho roka, predpokladaný termín skončenia výstavby je zatiaľ naplánovaný o dva roky neskôr. Za projektom stojí šalianska spoločnosť STY-X s.r.o.

V zámere sa spomína myšlienka takzvanej živej budovy, v ktorej pulzuje život počas celého dňa, vrátane večerov a víkendov a naplnenie idey „mesta krátkych vzdialeností“, ktorá sa čoraz častejšie skloňuje aj s Bratislavou.

„Zatiaľ čo západná časť tohto bulváru je dnes už vyriešená, východná časť ešte len čaká na svoje stvárnenie a pomaly sa premieňa na modernú mestskú štvrť. Projekt NIVI dotvorí dané územie vytvorením nového moderného priestoru v súlade so súčasnými potrebami vývoja mestskej štruktúry, čím v súlade s polohou a významom tohto prostredia zvýši jeho kvalitu,“ uvádza sa v EIA.

Hotel aj byty

Objekt v západnej časti pozemku má mať 24.NP a jedno technické podlažie. Na prvom nadzemnom podlaží bude situovaná recepcia, lobby, reštaurácia a priestor pre co-working. Druhé nadzemné podlažie je navrhnuté ako administratívny priestor. Od 3.NP po 10.NP budú vyčlenené priestory pre prechodné ubytovanie. Na 11.NP až 20.NP budú situované dvojizbové a trojizbové byty.

Najvyššie štyri nadzemné podlažia budú pre hotelové strednodobé ubytovanie, pričom každé podlažie od 21.NP po 24.NP bude poskytovať aj zdieľaný priestor pre obyvateľov a ubytovaných návštevníkov v hotelových priestoroch vo forme čitárne, telocvične a detskej herne, spoločného coworkingového priestoru a na najvyššom podlaží priestoru pre premietanie, oslavy, prednášky a stretnutia.

Objekt v severnej časti pozemku bude mať 10.NP a má slúžiť ako hotel. Na prvom nadzemnom podlaží sa bude nachádzať hotelové lobby, kaviareň a priestory pre hotelové služby, ako napr. práčovňa/čistiareň, masáže a ďalšie doplnkové služby pre hotelových hostí.

Pod navrhovanými objektmi sa budú na dvoch podlažiach nachádzať vyhradené plochy pre parkovanie s 333 parkovacími miestami a časť technického zázemia stavby. Pozemné parkovacie podlažia budú prístupné obojsmernými rampami napojenými na priľahlú dopravnú sieť.

NIVI

Miesto: Mlynské nivy 
Developer:
STY-X s.r.o.
Výstavba: 3.Q. 2022 − 3.Q. 2024
Počet podlaží: 24 NP. / 10 NP.
Celková podlahová (úžitková) plocha polyfunkčného súboru: 27 630,0 m2