VII. medzinárodná konferencia Komplexná obnova bytových domov 2013

vii. medzinarodna konferencia komplexna obnova bytovych domov 2013

Celoročné úsilie Združenia pre podporu obnov bytových domov vyvrcholilo v závere roka 2013 svojim najväčším a najvýznamnejším podujatím. Bola ním VII. medzinárodná konferencia Komplexná obnova bytových domov, ktorá s konala v dňoch 20.-22.11.2013 v Grand hoteli Permon (Podbanské).

Siedmy ročník s podtitulom „Legislatívne a technické nástroje znižovania energetickej náročnosti bytových domov“ patril v celkovej histórii týchto podujatí medzi najvydarenejšie a zaznamenal hneď niekoľko prvenstiev. Svoju účasť potvrdilo celkom až 350 účastníkov  a o partnerstvo prejavilo záujem  36 partnerov z rôznych organizácií a spoločností a o prezentácie sa postaralo 52 prednášateľov. Medzi spoluorganizátormi konferencie bolo deväť  vrcholových inštitúcií a združení pôsobiacich v celoslovenskom rozmere, ktorých zameranie úzko súvisí s obnovou bytových domov.  Tieto výrazné kvantitatívne ukazovatele mali spoločných menovateľov a tými bol výborný odborný program a kvalitné organizačné zabezpečenie. 

Odborným garantom bol opäť prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. a odborným garantom Ing. Miroslav Vereš, ktorí svoju úlohu zvládli a prispeli tak k úspešnej konferencii.  Svoj neodškriepiteľný podiel na zdarnom priebehu majú mnohí odborníci z rôznych spoločností, ktorí sa predstavili na konferencii so svojimi prezentáciami. V ôsmych odborných sekciách, ktoré boli rozdelené do logických celkov spájajúcich jednotlivé segmenty do komplexnosti v obnove bytových domov mali možnosť účastníci získať veľa nových a inovatívnych poznatkov a príkladov pre ich uplatnenie v praxi.

Účastníci svojimi otázkami na prednášateľov v rámci odborného programu, ale aj v rámci dvoch diskusných fór tiež významne prispeli k zatraktívneniu a spestreniu tohto podujatia. Súčasťou odbornej konferencie bol aj zborník prednášok, v ktorom nájdu jeho majitelia veľa podnetných informácií, praktických rád a návodov. Zborník konferencie môžu aj ďalší záujemcovia získať aj prostredníctvom objednávky adresovanej na adresu združenia alebo elektronicky na adrese veres@obnova-domov.sk.

Organizátori po skúsenostiach z predchádzajúcich ročníkov mysleli aj na spoločenskú stránku konferencie a pre účastníkov pripravili možnosť zrelaxovať  a zabaviť sa v príjemnej atmosfére. Ponuka dvoch bezplatných trojhodinových vstupov do jedného z najlepších wellness centier  a možnosť zabaviť sa s kolegami na dvoch večerných rautoch mala veľmi dobrý ohlas a tiež patrila medzi neodmysliteľné pozitíva konferencie.

So záujmom teraz budeme očakávať, ako vyhodnotia konferenciu účastníci a aká spätná väzba príde od nich cez náš nový nástroj prieskumu. Prostredníctvom elektronického formulára môžu účastníci vyjadriť svoj názor na rôzne aspekty konferencie. Elektronický dotazník nájdete aj tu:
https://docs.google.com/forms/d/1m9fYkIymr2sH91538V4FMagRu8AxxMKp6ZfIqxVUOYA/viewform.

Záleží nám na tom, aby sme aj v budúcnosti mohli naplniť očakávania našich účastníkov a pripraviť konferenciu na vysokej odbornej a organizačnej úrovni. Námety  pripomienky prerokujeme v predsedníctve združenia a prípravnom výbore a budeme sa usilovať získané informácie zúročiť v nasledujúcom ročníku. Už dnes je známy termín konania VIII. medzinárodnej konferencie KOBD – bude sa konať v dňoch 19.-21.11.2014 opäť v Grand hoteli Permon.

Realizačný tím

Ing. Miroslav Vereš                                                                                 
výkonný predseda ZpPOBD

www.obnova-domov.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti Združenie pre podporu obnovy bytových domov, o.z.

–>

KategórieObnova bytových domov