Nízkoenergetické bývanie aj v staršom bytovom dome

nizkoenergeticke byvanie aj v starsom bytovom dome

Energetická úspornosť sa stala jedným z najdôležitejších kritérií pri projektovaní nových stavieb – okrem iného aj pre rastúce ceny plynu a elektriny. Majitelia starších domov tiež čoraz častejšie riešia možnosti zlepšenia tepelných parametrov svojich budov. Skutočne výraznú finančnú úsporu dokáže zaistiť vonkajšia tepelná izolácia v kombinácii s výmenou okien.

Investor, ktorý vážne uvažuje o zateplení budovy, by si mal dať najskôr vypracovať energetické hodnotenie obvodových konštrukcií, resp. energetický audit, ktorý najlepšie zmapuje stav budovy a možnosti zlepšenia. Týmto auditom sa zisťuje, v akom stave je vonkajší plášť budovy (zvislé konštrukcie, vodorovné konštrukcie a krov) a výplne otvorov (okná a dvere). Hodnotí sa existujúci systém vykurovania a vetrania. Výsledné hodnoty sú potom návodom na návrh vhodných úprav.

Budovy možno tepelne izolovať z ich vonkajšej alebo vnútornej strany. Vnútorná tepelná izolácia sa používa väčšinou iba v prípadoch, keď je zateplenie z vonkajšej strany nemožné (napríklad v prípade historických budov, pri ktorých nemožno poškodiť štuky na fasádach alebo zmeniť vzhľad budovy). Vo všeobecnosti sa odporúča zateplenie obvodového plášťa budovy z exteriérovej strany. Dá sa realizovať kontaktným tepelnoizolačným systémom s použitím tepelnej izolácie na báze polystyrénu alebo minerálnej vlny, ktorá sa do podkladu kotví rozpernými kotvami, alebo ako skladané zateplenie s prevetrávanou medzerou. Na zlepšenie tepelnej bilancie domu sa musia väčšinou vymeniť aj pôvodné okná.

Názov stavby: bytový dom na Klusáčkovej ul., Brno
Termín rekonštrukcie: 5/2012 až 10/2012
Zhotovovateľ: Stavoprojekta,
stavební firma, a. s.
ETICS: stavo-therm
Okná: Inoutic Eforte

O tretinu nižšie náklady na vykurovanie
Príkladom úspešnej realizácie je kompletné zateplenie bytového domu z roku 1949 v Brne. Vzhľadom na každoročný nárast nákladov za kúrenie sa spoločenstvo vlastníkov bytových a nebytových priestorov rozhodlo pre investíciu do zatepľovania. Zhotovovateľ, firma Stavoprojekta, postupne vykonal všetky potrebné stavebné práce, teda najmä zateplenie fasády a podkrovia, demontáž strechy, výmenu strešnej krytiny a čiastočné zateplenie pivničných priestorov. Všetko trvalo približne päť mesiacov, počas ktorých užívatelia bytov neboli nijakým spôsobom obmedzení. Jedinou drobnou výnimkou bola výmena okien. Termín ich výmeny si vlastníci bytov dohodli s realizačnou firmou individuálne.

Pôvodné kazetové okná sa totiž v nemalej miere podieľali na vysokých tepelných stratách bytového domu, takže ich nahradenie novými bolo nevyhnutné. „Vybrali sme si okná s plastovými profilmi s trojitým zasklením, pretože medzi ďalšími typmi, ktoré sme mali na výber, mali najlepšie tepelnotechnické parametre,“ hovorí predseda spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov Bořivoj Kubík.

Celkom sa vymenilo 20 francúzskych, 20 kuchynských a 40 kúpeľňových okien, ďalej pivničné okná a osemdielne zasklené dvere do vstupných priestorov domu. Vďaka tomu sa výrazne zredukovali tepelné straty, teda aj náklady na vykurovanie domu. „Po výmene okien sme za dané vykurovacie obdobie ušetrili celú jednu tretinu predchádzajúcich nákladov, a to bol bytový dom dokonca ešte určitý čas bez zateplenia. Obnova splnila naše očakávania a predpokladáme, že v ďalšej sezóne bude naša bilancia ešte lepšia,“ konštatuje Bořivoj Kubík.

Parametre systému
Pri bežnej oceľovej výstuži so vstavanou hĺbkou 84 mm a bez prídavných izolačných prvkov dosahujú použité plastové profily súčiniteľ prechodu tepla rámom Uf = 0,95 W/(m2 . K). Pri použití zasklenia so súčiniteľom prechodu tepla Ug = 0,6 W/(m2 . K) okná spoľahlivo dosahujú parametre pasívnych domov. Pomocou špeciálnych skiel možno dosiahnuť dokonca hodnotu súčiniteľa prechodu tepla celým oknom Uw = 0,66 W/(m2 . K), ktorá sa pohybuje výrazne pod parametrami požadovanými v prípade pasívnych domov. Okenné profily sa dodávajú v širokej palete povrchových úprav aj farieb a vďaka optimálnej vstavanej hĺbke 84 mm ich možno použiť na novostavby, ako aj staré bytové domy. Všetky prvky, teda použitý materiál na báze PVC a oceľová výstuž systému, sú aj úplne recyklovateľné.

TEXT: Ondřej Fridrich
FOTO: Inoutic

Ondřej Fridrich je marketingovým manažérom spoločnosti Inoutic.

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov.

Komentáre