Pavel Herich

V chránených územiach či mimo nich, pri rozhodovaní o zásahoch do prírodne a kultúrne hodnotných miest a krajov chýba dôrazný hlas tých, ktorí rozumejú krajine: jej funkciám a kráse, skladbe a dimenziám, vnímajúcich ducha miesta a jeho odraz v kultúre miestnych obyvateľov.

Pavel Herich -