ohľad z Demänovskej doliny do Liptovskej kotliny

Zabudli sme na krajinu

Partneri sekcie:

V chránených územiach či mimo nich, pri rozhodovaní o zásahoch do prírodne a kultúrne hodnotných miest a krajov chýba dôrazný hlas tých, ktorí rozumejú krajine: jej funkciám a kráse, skladbe a dimenziám, vnímajúcich ducha miesta a jeho odraz v kultúre miestnych obyvateľov.

Liptov je jedna z mimoriadnych krajín Slovenska a predsa, jeho devastácia bezplánovitou, rozsiahlou a nesúrodou zbierkou stavieb naberá v ostatných rokoch na rýchlosti.

Nehatený hlasom zrelého urbanizmu snúbiaceho sa s citlivou krajinotvorbou sa v podmienkach čulého záujmu o rekreačno- -investičné nehnuteľnosti rozlieha Liptovom nezdravý stavebný ruch, zanechávajúci za sebou nánosy doby výrazne horšie ako kritizované hrubosti minulého režimu.

Rez navrhovaným masívnym hotelom Lúčky, ktorý sa po odvolaní opäť dostal do povoľovacieho procesu. (Vizualizácia projektu nie je zverejnená.)
Rez navrhovaným masívnym hotelom Lúčky, ktorý sa po odvolaní opäť dostal do povoľovacieho procesu. (Vizualizácia projektu nie je zverejnená.) | Zdroj: EIA

Súčasné územné plánovanie, minimálne v Liptove, Tatrách, ale aj na mnohých ďalších miestach Slovenska, je kolosálnym zlyhaním a rezignáciou na jeho funkcie. Chýbajúci hlas rozhľadených staviteľov a absenciu vízie a snahy o kultivovanie krajiny vôkol sa ako ekológovia a environmentalisti snažíme sanovať argumentmi ochrany prírody, no nevyhnutne ich sila ubúda s klesajúcim stupňom ochrany.

To je aj odkaz a poučenie z Demänovej. Aktuálne schvaľovaný 32 metrov vysoký hotel je v prvom rade nezaceliteľnou ranou hodnotnej krajiny, a to je hlavný a jednoznačný dôvod, prečo ho nepostaviť.

No Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny celkom zabudol na krajinu, reforma krajinného plánovania nateraz stroskotala a nový stavebný zákon a centrálny stavebný úrad sa prejavujú všeličím, len nie citom pre kvalitné riešenia vo verejnom záujme. Je nanajvýš načase sa problémom postaviť, chýba tu hlas vzdelanej a vnímavej komunity.

Článok bol uverejnený v časopise ASB 5/2023