zelene budovy navrat k zdravemu rozumu
Galéria(2)

Zelené budovy: návrat k zdravému rozumu

Na výstižnú charakteristiku prvého klubového stretnutia Slovenskej rady pre zelené budovy som použila slová Ing. Ladislava Piršela, člena redakčnej rady ASB, jedného z mnohých účastníkov diskusie o tom, prečo Slovensko zaostáva vo výstavbe zelených budov za susednými krajinami.

Galéria

zelene budovy navrat k zdravemu rozumu 5743 big image
Vysoká účasť architektov, redaktorov a projektových manažérov bola isto príjemným prekvapením. V pozadí znel neustále šum prekladu do angličtiny, čo bolo neklamným znamením, že podvečernú akciu, ktorá sa konala dňa 28. februára v hotel iAvance v Bratislave, si nenechali ujsť ani zástupcovia zahraničných investorov.

Moderátor Pavol Hlubina viedol diskusiu najmä s pozvanými hosťami, ktorými boli: Rastislav Badalík, konateľ Bischoff et Compagnons, projekt EcoPoint Košice, Ermanno Boeris, riaditeľ Colliers Slovakia, Radovan Mihálek, lízing manažér projektu BBC 1 Plus, CA IMMO a Petr Šmuhař, obchodný riaditeľ Delta Projektconsult Slovakia. Trefné otázky padali aj z publika. Cieľom stretnutia nebolo nájsť jednoznačnú odpoveď, ale podnietiť širokú debatu.

Z utorkového večera teda ponúkam na inšpiráciu do ďalších klubových stretnutí SKGBC niekoľko zaujímavých postrehov a otázok:

  • Dopyt po zelených budovách v severských krajinách, ktoré nám môžu byť vzorom, úzko súvisí s kultúrou národa.
  • Na Slovensku je 75 % investorov veľmi agresívnych a zameraných na krátkodobý zisk.
  • V našich podmienkach je skôr výnimka, ak investora zaujíma, či samotné materiály použité na stavbu sú zelené, napríklad z akej vzdialenosti sa dopravujú.
  • A k téma zelených budov na Slovensku ostane marginalizovanou témou, na rozdiel od korupcie, ťažko si predstaviť, že po roku 2020 budú takmer všetky kolaudované stavby s nulovou spotrebou energie.
  • Prvotriedny developer nemá dôvod postaviť na Slovensku inú ako zelenú budovu, čoskoro bude od zákazníkov dopyt po zelených certifikátoch.
  • Budúcnosť patrí rekonštrukciám a úspešný projekt bude môcť fungovať len v širších vzťahoch.
  • Prečo štát ako investor nemá záujem stavať verejné stavby ako zelené?
  • Sú developeri pripravení prispievať do miestnych štruktúr, napríklad na výchovu a šírenie povedomia o trvalo udržateľnom rozvoji?
  • Povedomie o zelených budovách znesie paralelu so spotrebným tovarom: kto si dnes kúpi chladničku v energetickej triede C, aj keď je lacnejšia?

Mária Nováková
foto: autorka

–>–>