image 97130 25 v2
Galéria(11)

Zaha Hadid v Soule

Takmer 12-miliónové hlavné mesto Južnej Kórey patrí k TOP svetovým mestským aglomeráciám a vo svojom portfóliu má množstvo architektonických realizácií, ktoré vznikli v ateliéroch renomovaných svetových tvorcov. Od roku 2013 medzi ne patrí aj dnes azda najväčšia pýcha Soulu Dongdaemun Design Plaza (DDP) s neprehliadnuteľným charakteristickým rukopisom Zahy Hadid (1950 – 2016).

03
04
05
07
01
02
06
08

DDP nie je len architektúra, ale aj výrazný urbanistický mestotvorne oživujúci zásah do charakteru – duše mesta. V mestskej štvrti Dongdaemun-Gu bol pre tento zámer vyčlenený mestský blok s  rôznorodou zástavbou, ktorej súčasťou bola dvojica mestských štadiónov pre futbal a bejzbal. Zapustením hlavnej nástupnej úrovne o jedno podlažie oproti pôvodnej rovine ulíc, ktorá ostala v prevažnej miere vyčlenená pre automobilovú dopravu, sa vytvorili nové vzťahy v priestore, ktorý je poprepájaný systémom schodísk, rámp a premostení.

Z iného sveta

Do vzniknutého dolného námestia ústi aj východ zo stanice metra. Ten, kto z neho vychádza po prvý raz v živote, na pár sekúnd určite zastane a jeho oči sa oprú o masívnu konzolu amorfnej hmoty okapotovanej hliníkovými šablónami, ktorá akoby požierala most z bezchybného pohľadového betónu. Skutočná dilema. Je ťažké sa rozhodnúť, či to, čo vidíte, je fragment z obrovskej vesmírnej lode alebo je to neidentifikovateľný živočích, ktorý sa k nám infiltroval odkiaľsi z inej planéty. Pocit, že táto stavba nie je z tohto sveta, však ostáva oveľa dlhšie.

Západný pohľad

   Západný pohľad

 Východný pohľad

Východný pohľad

Organická plochá kompozícia vyrastá z podzemia a vystavuje svoje telo pozdĺž západnej strany námestia. Jeho pozíciu stráži dvojica zlatých bytostí s ľudskou podobou v nadživotnej veľkosti. Hmota je ešte stále čitateľná aj na severnej strane námestia, ale smerom na východ postupne klesá a zapúšťa sa do parku s rovnako charakteristickým rukopisom Zahy Hadid. Samotný chrbát tela, pre racionálnejší opis – piata fasáda, je z väčšej časti celoplošne prekrytý extenzívnou nízkorastúcou zeleňou.

Skulptúry v nadživotnej veľkosti pri objekte

  Skulptúry v nadživotnej veľkosti pri objekte

Časť strechy je súčasne rampou, ktorou sa návštevník môže dostať do najvyššieho podlažia z východnej strany námestia. Vnímať túto architektúru ako celok je možné len z nadhľadov, ktoré umožňujú okolité budovy. Expresívny výraz je ešte umocnený pri večernom osvetlení, keď svetlo preniká cez perforovanú hliníkovú kožu, za ktorou sú ukryté cez deň neviditeľné okná. Tak ako hmota architektúry preteká a prerastá s okolím, aj vnútorná dispozícia ponúka množstvo priestorových prienikov a prieplavov.

Pred vstupom do objektu počas zasadania Svetového architektonického kongresu UIA v Soule – 3. – 10. 9.

  Pred vstupom do objektu počas zasadania Svetového architektonického kongresu UIA v Soule – 3. – 10. 9.

Čitateľnosť amorfnosti je v interiéri podporená čistobielou farebnosťou stien, ktoré takmer plynule prechádzajú do stropov v kombinácii s jednoliatymi sivými epoxidovými podlahami. Vnútri dispozície, ktorej opis by bol značne náročný, sú sústredené kongresové sály, výstavné a muzeálne priestory, ateliéry, ale aj remeselné dielničky, obchody s dizajnovými predmetmi a viacero príjemných kaviarní.

Čitateľnosť amorfnosti je v interiéri podporená čistobielou farebnosťou stien, ktoré takmer plynule prechádzajú do stropov v kombinácii s jednoliatymi sivými epoxidovými podlahami.

  Čitateľnosť amorfnosti je v interiéri podporená čistobielou farebnosťou stien, ktoré takmer plynule prechádzajú do stropov v kombinácii s jednoliatymi sivými epoxidovými podlahami.

Ikona s daňami

Bez zaváhania je možné konštatovať, že DDP je napriek pomerne mladému veku ikonickou stavbou. Určite znesie aj niekoľko kritických postrehov a zamyslení. Racionálnejšie vnímajúci pozorovateľ môže dôjsť k záveru, že efektná kompozícia a expresívne tvarovanie si vyžiadali svoju daň v určitej extenzívnosti hmôt, priestorov a materiálov. Rovnako by si mohol všimnúť miernu nevyváženosť kvality koncepcie interiérového dizajnu oproti jednoznačnej celkovej architektonickej kvalite tohto výnimočného diela.

Celková situácia

  Celková situácia

Ani naznačená skromná miera kritiky však nezabráni návštevníkovi či len okoloidúcemu prežiť hlboký zážitok z architektúry. DDP sa výraznou mierou podpisuje pod dosahovanie cieľa otcov Soulu, ktorým je znovunavrátenie a znovuobjavovanie duše mesta a zároveň ostáva veľkou pamiatkou, stopou a pripomenutím nezabudnuteľnej architektonickej osobnosti Zahy Hadid.

Rezy

  Rezy

DONGDAEMUN DESIGN PLAZA

Miesto: 281 Euljiro-dong, Jung-gu, Soul, Južná Kórea
Architekt: Zaha Hadid Architects
Dizajn objektu: Zaha Hadid, Patrik Schumacher
Celková úžitková plocha: 89 574 m2
Plocha areálu: 65 000 m2
Plocha parku: 30 000 m2
Realizácia: 2007 – 2013
Otvorenie: marec 2014

 

TEXT: IGOR TEPLAN; FOTO: IGOR TEPLAN, VIRGILE SIMON BERTRAND; DOKUMENTÁCIA: ZAHA HADID ARCHITECTS

Článok bol uverejnený v časopise ASB 11-12/2017.