image 63295 25 v1
Galéria(2)

Výber interiérového tienenia podľa prechodu svetla tkaninou

Jednotný návrh tienenia veľkej budovy môže byť problém. Často sa nás obracajú zákazníci, ktorí si prenajali priestory vo veľkých presklených budovách, so žiadosťou o riešenie dodatočného tienenia. Stáva sa, že investor vybavil budovu interiérovými látkovými roletami, ktoré však neplnia očakávaný účinok tienenia. V zimných mesiacoch, keď je slnko nízko, sa stretávajú s problémom oslnenia zamestnancov. Naopak v lete ich trápi problém s prehrievaním. Preto sme pátrali po informáciach, ako správne navrhnúť interiérové látkové rolety.

Svet 1

Jeden výhľad, 4 úrovne prechodu svetla (tzv. „openness factor“)

Pri hľadaní riešenia tohto problému sme sa obrátili na výrobcu materiálov pre výrobu textilného tienenia – holandskú spoločnosť Coulisse B.V. Výsledkom ich štúdie je skutočnosť, že architekt by mal pri projektovaní interiérového textilného tienenia vziať do úvahy nasledovné 4 faktory:

  • globálne zóny, krajina, kde sa budova nachádza (Slovensko – zóna B)
  • orientáciu fasády podľa svetových strán
  • jasný a nerušený výhľad alebo blokáciu vstupu denného svetla* (okolitá výstavba, sadová výsadba)
  • funkciu miestnosti a časovú preferenciu klienta.

* Pri posudzovaní výhľadu vie pomôcť aj svetelno-technická štúdia vypracovaná špecialistom.

Po vyhodnotení týchto 4 faktorov, by mal architekt vytvoriť individuálny plán. Jeho výsledkom je zadanie špecifikácie látky („openness factor“) pre konkrétne poschodia a konkrétne svetové strany. V rámci jednej stavby sa totiž stretávajú rôzne svetelné podmienky a sú aj odlišné požiadavky na stupeň prechodu svetla.

Spoločnosť Coulisse B.V. na základe tejto štúdie vytvorila unikátnu kolekciu screenových látok. Výhodou pre architekta aj zákazníka je skutočnosť, že všetky látky sú v jednotnom vzhľade a farebnom vyhotovení. Kolekcia ponúka 10 farieb v jednotnom vizuálnom a farebnom dizajne, pričom k dispozícii sú 4 rôzne úrovne prechodu svetla 1, 3, 5 a 10%. Vyšpecifikovaním typov látok podľa úrovne prechodu svetla je architekt schopný navrhnúť optimálny a efektívny plán pokiaľ ide o svetlo, výhľad a vzhľad.

Výsledkom správneho návrhu textilného tienenia je, že zákazník sa môže tešiť z optimálneho svetelného prostredia a vizuálneho kontaktu s vonkajším prostredím kdekoľvek v budove, pričom dizajnová stránka interiéru ale aj vonkajší vzhľad budovy sú v súlade.

Tienenie na mieru

Spoločnosť K-system ponúka prostredníctvom svojich Štúdií tieniacej techniky možnosť  zakázkovej výroby tienenia interiérov podľa plánu tienenia. Zabezpečiť optimálne osvetlenie priestoru prostredníctvom interiérových látkových roliet je možné. Nie je však možné prostredníctvom akéhokoľvek interiérového tienenia zabrániť prehrievaniu priestoru. Vždy platí zásada, že iba prostredníctvom exteriérových žalúzií je možné zabrániť výraznému prestupu tepla cez presklennú fasádu a súčastne zabezpečiť dostatok denného svetla potrebného pre prácu na PC a iné aktivity.

Výhody použitia screenových materiálov spoločnosti Coulisse v projekte:

  • K dispozícii sú 4 úrovne prechodu svetla –  1, 3, 5 a 10%
  • K dispozícii je kolekcia 10 farieb v troch hrúbkach, v jednotnom dizajne tkania
  • Jednotný vzhľad celej budovy

www.kvalitnetienenie.sk