Recepcia Športového centra polície v Bratislave

Športovci dostanú v Bratislave unikátnu strelnicu aj atletický tunel

Ambiciózny projekt má zmeniť málo využívaný futbalový štadión polície v Bratislave–Dúbravke na multifunkčný športový areál.

Bude tam hala pre loptové hry, úpolová telocvičňa, prechodné ubytovanie, telocvičňa, atletický tunel a triatlonový ovál, zázemie pre regeneráciu a športového lekára, športová strelnica či parkovanie.

08 SCP
Úpolová telocvičňa v Špúortovom centre polície | Zdroj: MUUR

Pôvodný areál v blízkosti električkovej trate na ulici Schneider-Trnavského postavili v 80. rokoch minulého storočia podľa návrhov architektov V. Bahnu a Mitskeovej. Po roku 1989 ho už nerozšírili o ďalšiu športovú infraštruktúru a hlavnú úlohu má futbalový štadión so zázemím.

Športová hala
Športová hala | Zdroj: MUUR

Jeho budúca tvár je z dielne bratislavského ateliéru MUUR, ktorý v roku 2019 vyhral urbanisticko-architektonickú súťaž. Športové centrum polície (ŠCP), ktoré je súčasťou Ministerstva vnútra SR, ju pripravilo v spolupráci so Slovenskou komorou architektov a tvorcom pôvodného štadióna.

Strelnica v Športovom centre polície
Strelnica v Športovom centre polície | Zdroj: MUUR

Športové centrum bude uzatvoreným komplexom

Podľa návrhu bude zachovaná prestrešená tribúna futbalového ihriska, asanované budú bočné vstupy a bočné tribúny, objekty toaliet a šatní a odovzdávacia stanica. Nové objekty majú vzniknúť zo všetkých strán futbalového ihriska a vytvoria uzavretý komplex, čo bola požiadavka ŠCP. Výstavba by sa mohla začať v roku 2024, čomu bude predchádzať verejné obstarávanie zhotoviteľa.

Riaditeľom centra je bývalý reprezentant vo vodnom slalome Juraj Minčík. Preferuje vytvorenie efektívneho športového areálu pre policajtov , hasičov a štátnu reprezentáciu, ktorý bude maximálne využitý a čiastočne otvorený aj pre verejnosť.  Vybavenie a použité materiály majú byť najkvalitnejšie, aby vydržali veľkú záťaž 15 až 20 rokov.

Športové centrum polície s parkovacou plochou
Športové centrum polície s parkovacou plochou | Zdroj: MUUR

Športové centrum polície

 • Športovo-tréningový komplex s vonkajšími a vnútornými športoviskami
 • Atletika, loptové hry, box, športová streľba, futbal
 • Spoločné zdieľané zázemie: posilňovňa, regenerácia, administratíva, ubytovanie
 • Hlavná funkcia šport 90 %, prechodné ubytovanie a administratíva (po 5%)

Strelnica bude mať špeciálny vchod

„Napríklad telocvičňa bude rozdelená na tri časti a tri skupiny v nej môžu trénovať. Jednopodlažný objekt strelnice pre tréning a súťaže na národnej úrovni bude mať špeciálny vchod a bude z bezpečnostných dôvodov odčlenená od ostatných športovísk,“ priblížil Minčík s tým, že strelnica pre puškové a pištoľové disciplíny je najnáročnejšia z hľadiska balistickej bezpečnosti, zamedzenia hlučnosti aj vybavením, ktoré konzultovali s policajnými zložkami.

Oddychová zóna v Športovom centre polície
Oddychová zóna v Športovom centre polície | Zdroj: MUUR

Unikátny bude atletický tunel s dĺžkou vyše 120 metrov. Poslúži na prípravu v nepriaznivom počasí a bude určený na tréningy. Zároveň môže plniť úlohu telocvične pre športovcov.

Atletický tunel v Športovom centre polície
Atletický tunel v Športovom centre polície | Zdroj: MUUR

Futbalový štadión bude mať tri nadzemné podlažia so zázemím  a ihrisko s kapacitou 850 divákov v hľadisku, ktoré splní podmienky pre mládežnícky futbal I. a II. ligy.

Športové centrum polície s futbalovým štadiónom
Športové centrum polície s futbalovým štadiónom | Zdroj: MUUR

Požiadali o územné rozhodnutie

Na 3. nadzemnom podlaží je priestor pre administratívne centrum ŠCP, ktoré sa tam presťahuje zo súčasného sídla v štátnej budove na Romanovej ulici v Bratislave-Petržalke. Na tom istom podlaží v rámci dočasného ubytovania budú väčšie ubytovacie jednotky a na 2. nadzemnom podlaží majú byť menšie ubytovacie bunky.

Projekt na štátnom pozemku s prevažujúcou funkciou šport je od októbra 2022 v etape územného konania, ktoré posudzuje stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

V súvislosti s financovaním výstavby, ktorá by mala trvať cca 2 roky, projektový manažér Mojmír Gaško povedal, že uvažujú o peniazoch z rezortného rozpočtu, z eurofondov na športovú infraštruktúru aj z Fondu na podporu športu. Záverečnú výšku nákladov výstavby a zariadenia jednotlivých športovísk určí až dokumentácia pre stavebné povolenie.

Revitalizácia a dostavba areálu Športového centra polície, Bratislava-Dúbravka

 • Investor: Ministerstvo vnútra SR
 • Zhotoviteľ architektonickej štúdie: ateliér MUUR
 • Investícia: 15 mil. eur bez DPH (2019)
 • Počet športovísk: 11
 • Počet parkovacích miest: 228
 • Kapacita hľadísk: 1600 miest
 • Zastavaná plocha: 11 642 m2
 • Stav: v príprave