Architektúra a dizajn verejného priestoru – Kollárovo námestie

architektura adizajn verejneho priestoru kollarovo namestie

Čo je to dizajn? Aká je jeho hodnota? Aká je budúcnosť Hurbanových kasární? Odpovede na tieto otázky nachádzame v invenčných návrhoch študentov Vysokej školy výtvarných umení a Fakulty architektúry STU v Bratislave.

Pilotná výstava s názvom Architektúra a dizajn verejného priestoru – Kollárovo námestie vo výstavných priestoroch Satelit v Bratislave na Kollárovom námestí bola sviežim vstupom Slovenského centra dizajnu (SCD) do nového expozičného programu.

Všetko sa začalo v októbri minulého roku, keď SCD vypísalo súťaž pre študentov v oblasti dizajnu a architektúry, ktorej témou bol verejný priestor. Hlavným kritériom bolo použitie princípov dizajnu pre všetkých. Cieľom bolo predstaviť koncept univerzálneho dizajnu budúcim profesionálom a umožniť im uplatniť tento súbor metodík v atraktívnom projekte: verejnom priestore bratislavského Kollárovho námestia, ktoré uzatvára budova bývalých vojenských kasární. Tá by sa v blízkej budúcnosti mohla stať kultúrnym centrom so zameraním na dizajn a môže prispieť k revitalizácii centra mesta.

Súťaž sa organizovala v rámci medzinárodného projektu IDeALL (Integrácia dizajnu pre všetkých, Spoločné aktivity pre netechnologické inovatívne iniciatívy zamerané na užívateľa), ktorého iniciátorom je Cité du Design v Saint-Étienne, SCD a ďalšie zahraničné organizácie.


Projekt Pinpoint Lenky Czéreovej, ktorá získala Cenu Slovenského centra dizajnu.

Zadania workshop
„V rámci súťaže bol pre študentov usporiadaný intenzívny dvojdňový workshop, ktorý viedol významný, medzinárodne uznávaný odborník na univerzálny dizajn Francesc Aragall, prezident a zakladateľ nadácie Design for All Foundation,“ približuje Nina de Gelder, projektová manažérka súťaže a koordinátorka projektu IDeALL. „Študenti svojimi návrhmi reagovali na princípy univerzálneho dizajnu v oblastiach, ktorými sú architektonicko-urbanistické riešenie Kollárovho námestia a jeho prepojenia s parterom Hurbanových kasární, ktoré môže zahŕňať aj zmenu organizácie dopravy, dizajn mestského mobiliáru (lavičky, osvetlenie, odpadkové koše, informačné tabule, stánky atď.) a grafické riešenie jednotného informačno-orientačného systému lokality.“

Kreatívnosť a idea
„Z mnohých prác bolo viditeľné, že študentov téma zaujala a venovali jej veľa času,“ hovorí riaditeľka SCD Katarína Hubová. „Pozitívne takisto bolo, že sa na nej zúčastnili študenti rôznych škôl a zameraní, takže súťažné práce boli riešené z rôznych uhlov pohľadu.“

Katarína Hubová pri hodnotení zdôraznila, že všetky súťažné návrhy sú len koncepty, nie konečné riešenia. „Hodnotili sme kreatívnosť, zaujímavú ideu, ako aj inovatívny prístup,“ hovorí riaditeľka. „Zaujal ma na prvý pohľad nenápadný návrh Ivany Palečkovej, ktorý však presiahol významom Kollárovo námestie a rieši vizuálny štýl múzea dizajnu v meste. Upozorňuje okoloidúcich na to, čo je to dizajn, a jednoduchým spôsobom poukazuje na jeho hodnotu.“

Výstavný priestor Slovenského centra dizajnu – Satelit bude v Hurbanových kasárňach pokračovať vo svojich výstavných aktivitách zameraných na produktový, priemyselný a grafický dizajn, na mladých dizajnérov, osobnosti dizajnu, firmy, respektíve značky, ale aj na históriu dizajnu. Oficiálne otvorenie nového priestor bolo v apríli výstavou zo zbierok SCD a zjednocujúcou témou medzi priemyselným a grafickým dizajnom bola komunikácia.


Detail projektu Multisenzorická lavička od Pavla Vaška (FA STU), finalistu súťaže

Projekt Pinpoint
„Projekt Pinpoint znázorňuje miesto stretnutia, označené obrovskými pripináčikmi, ktoré zároveň slúžia ako mobiliár s wifi pripojením. Pripináčiky sú v rôznych veľkostiach a výškach rozmiestnené tak, aby umožňovali rôzne typy sedenia. Vyššie pripináčiky slúžia ako tienidlá proti slnku a v noci sa menia na osvetlenie. Pri riešení som sa snažila držať niekoľkých bodov. V prvom rade aby mobiliár bolo možné čo najľahšie vyrobiť a zároveň aby výroba bola čo najlacnejšia, čo pre mňa znamenalo minimálny tvar objektu. Ďalším kritériom bola odolnosť proti vandalizmu, čo zabezpečuje odolný materiál upevnený na kovovej tyči, ktorá je ukotvená hlbšie v zemi. Dôležitá pre mňa bola aj ľahká údržba. Mobiliár má tvar, po ktorom voda ľahko stečie dole a so sebou berie aj nečistoty, ktoré sa nemajú kde zachytávať.“
(Lenka Czéreová, Dizajn exteriérového prvku, FA STU v Bratislave)

Projekt Dizajn múzeum ­súčasťou mesta
„V projekte Kollárovho námestia a Hurbanových kasárni som sa rozhodla zamerať na plánované dizajn múzeum, ktoré by malo sídliť v objekte Hurbanových kasárni. Snažila som sa vytvoriť koncept, v ktorom by múzeum presahovalo vnútorné steny budovy, dostalo sa do verejného priestoru a malo tak šancu osloviť aj ľudí, ktorí bežne múzeá a galérie nenavštevujú. Zabalením predmetov v rôznych častiach mesta do „galerijnej kocky“ chcem poukázať na ich hodnotu priamo v kontexte s ich prirodzeným prostredím. Galerijnú kocku som uplatnila aj na fasáde kasární, umiestnila som ju do priestoru okna, kde som využila presvit a prirodzené architektonické členenie. Kocky spoločne s exponátmi z prebiehajúcich výstav možno variabilne premiestňovať bez zásahov do architektúry budovy. Inštalácia by mala podporiť koncept múzea presahujúceho do verejného priestoru. Účasť v projekte mi dala možnosť zamyslieť sa nad verejným priestorom a spôsobom, ako ho vníma široká verejnosť.“
(Ivana Palečková, Katedra vizuálnej komunikácie VŠVU)

Ocenení
Porota posúdila 39 prác od 54 autorov, z toho z VŠVU bolo 11 prác od 14 autorov, z FA STU 28 prác od 40 autorov. Do tretieho, finálového kola vybrala porota 10 prác a z finálových prác určila 4 víťazné.
Cena Slovenského centra dizajnu
Lenka Czéreová, Pinpoint, dizajn exteriérového prvku, FA STU v Bratislave
Cena Slovenského centra dizajnu
Veronika Kořínková, Hurba nové kasárne, grafický dizajn a dizajn exteriérových prvkov, VŠVU
Cena Slovenského centra dizajnu
Lukáš Škulec, Artway Museum, informačný a orientačný systém, vizuálna komunikácia, VŠVU
Cena Hlavného mesta SR Bratislava
Ondrej Kövér, Architektúra a urbanizmus, FA STU v Bratislave


Detail projektu Dizajn múzeum súčasťou mesta od Ivany Palečkovej (VŠVU), finalistky súťaže

TEXT: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY
FOTO: DANO VESELSKÝ

Článok bol uverejnený v časopise ASB.