Unikátnu koncertnú sálu v Karlových Varoch už otvorili aj pre verejnosť. Bola to profesionálna výzva, hovoria jej autori

Partneri sekcie:

Karlove Vary majú novú koncertnú sálu, ktorá bola zabudovaná do haly historickej budovy neorenesančných Cisárskych kúpeľov, jedného zo symbolov karlovarského kúpeľníctva.

Návrh ateliéru Petr Hájek Architects vedie citlivý, ale progresívny dialóg s pôvodnou budovou z roku 1895. Vstavaná konštrukcia sa nedotýka pamiatkovo chránenej budovy, pričom stojí na šiestich oceľových nohách. Všetky súčasné zásahy sú tak jasne priznané. Kedykoľvek v budúcnosti ich je možné ľahko nahradiť novými technológiami.

Opravená národná kultúrna pamiatka sa pre verejnosť otvorila 17. júna. Pri tejto príležitosti dostali slovo aj jej autori: architekti Petr Hájek a Martin Vondrášek, zodpovedný za akustické riešenia a audiovizuálne technológie.

Čo by ste na úvod povedali o multifunkčnej hale v Císařských kúpeľoch?

Petr Hájek: Cisárske kúpele sú špičkovou stavbou z konca 19. storočia, ktorá bola postavená s unikátnou kúpeľnou technológiou. Išlo o stroj na dopravu rašeliny z rašelinového pavilónu do jednotlivých kúpeľov, ktoré boli usporiadané okolo vnútornej haly v tvare podkovy.

Vnútorná strojovňa bola pomyselným srdcom budovy a my sme tento stroj nahradili novým strojom a namiesto kúpeľnej technológie sme doň vložili súčasnú technológiu koncertnej sály.

Vďaka variabilnej akustike a priestorovej variabilite sa však sála dá pomerne ľahko prispôsobiť iným produkciám a môže sa stať kinom, konferenčným fórom alebo tanečným parketom.

Koncertná sála v Karlových Varoch
Koncertná sála v Karlových Varoch | Zdroj: Petr Polák, Matěj Hošek

Ako ste vyriešili otázku akustiky v sále?

Martin Vondrášek (AVT Group a.s.): Máme tu z hľadiska akustiky veľmi unikátny a variabilný priestor. Naša sála je jedinečná svojimi parametrami, vďaka čomu si ich účinkujúci môžu upraviť podľa vlastných potrieb. Neviem o žiadnej inej sále, ktorá by mala tieto vlastnosti a bola podobne akusticky a dispozične variabilná.

Veľmi nám pomáhajú otočné prvky na strope, ktoré sa skladajú z troch častí. Jedna časť je akusticky odrazová, druhá časť pohlcuje zvuk a tretia časť je difúzna, čo znamená, že zvuk sa rozptyľuje do všetkých smerov a je vyladená špeciálne pre potreby symfonického orchestra.

Okrem toho bude sála vybavená oponou, ktorá nám umožní skrátiť dobu dozvuku na menej ako jednu sekundu, takže môže slúžiť aj ako kino a budúci rok ako oficiálna sála filmového festivalu. Opona bude opäť variabilná a túto variabilitu dosiahneme inštaláciou automatických dráh po obvode sály.

Motory budú ovládať jednotlivé segmenty opony, čo umožní zatvoriť celý priestor alebo využiť jednotlivé segmenty. Vďaka tomu všetkému bude môcť organizátor ďalej upravovať akustiku podľa svojich potrieb.

Nebolo to však jednoduché. Na začiatku sme zistili, že základné proporcie, ako je dĺžka, šírka a výška sály, sa odchyľujú od normálu. Úprimne povedané, keď s tým Peter Hájek prvýkrát prišiel, chcel som to odmietnuť, pretože akusticky to nie je štandardný priestor, ale nakoniec sme sa projektu chopili a brali sme ho ako profesionálnu výzvu.

Koncertná sála v Karlových Varoch
Koncertná sála v Karlových Varoch | Zdroj: Petr Polák, Matěj Hošek

V čom presne spočíva multifunkčnosť sály?

Petr Hájek: Viac-menej vo všetkom, čo je potrebné na efektívnu premenu a je pohyblivé a nastaviteľné. Mobilné hľadisko mení pomer kapacity sedadiel k ploche, časť zadnej steny orchestriska sa zasúva pod konštrukciu, zatiaľ čo plátno vychádza zhora. Prevrátené akustické panely stropu upravujú zvukové parametre smerom do hľadiska. A nezabúdajme ani na skutočnosť, že sála stojí na šiestich nohách, pričom pod ňou sa nachádza univerzálny priestor, ktorý možno využiť na výstavy, recepcie alebo ako ďalšie foyer.

Martin Vondrášek (AVT Group a.s.): Na čo som hrdý a čo sa nám podarilo, je dostať všetky systémy pod jednu kontrolu. Otočné stropné akustické prvky, zadnú stenu a mobilné hľadisko je možné ovládať na jednej dotykovej obrazovke. Používateľ môže všetky konfigurácie nastaviť a zmeniť v okamihu pomocou jediného tlačidla. Je prakticky bezobslužný, takže všetko môže nastaviť jedna osoba a všetky konfigurácie sa dajú uložiť a vyvolať z pamäte.

Bude táto sála hostiť už v tomto roku filmový festival?

Peter Hájek: Žiaľ, tento rok to ešte nebude oficiálna festivalová sála. Aby sa tak stalo, je potrebné splniť určité požiadavky. Chýba nám napríklad zatemňovacia opona, čo je ďalší kľúčový prvok, ktorý ovplyvňuje dobu dozvuku kina. V kinosále je žiaduce mať tzv. suchý zvuk, teda bez dozvuku, aby bolo reprodukovaný zvuk dokonale počuť.

Ako ste postavili sálu? Viete, z koľkých častí sa skladá?

Peter Hájek: Neviem presne, ale viem, že to bolo 150 ton materiálu, ktorý sa dnu vkladal cez strechu. Všetky komponenty konštrukcie boli vyrobené ako stavebnice a potom sa na mieste montovali pomocou skrutkových spojov. To pri takejto veľkej konštrukcii nie je obvyklé, pretože to prácu značne komplikuje a vyžaduje si to presnosť.

Koncertná sála v Karlových Varoch
Model: Koncertná sála v Karlových Varoch | Zdroj: Petr Hajek Architekti

Ako dlho vám trvala výstavba haly?

Petr Hájek: Prvé stretnutia sa začali už pred rokom a koncom novembra išiel projekt do dielne. Prvý kamión prišiel v polovici decembra pred Vianocami. Myslím, že celkovo išlo o 12 alebo 14 kamiónov. Čas na realizáciu bol, úprimne povedané, extrémne krátky.

Prečo ste sa rozhodli pre červenú farbu?

Petr Hájek: Hlavným dôvodom je emocionálny efekt, ktorý červená farba vyvoláva. Potrebovali sme, aby si ľudia vstupujúci do sály prestavili zmysly, prebudili emócie a boli pripravení na silný zážitok.

Druhý dôvod je scénografický. Naše oči vnímajú červenú farbu ako veľmi tmavú, dokonca aj za súmraku, v niektorých prípadoch dokonca tmavšiu ako čierna. Osvetlené časti výrazne vyniknú a slabo osvetlené časti sa ponoria do tmy. Takto sa zobrazujú len dôležité veci, ktoré sa na scéne dejú.

Dá sa povedať, že je jedinečná, alebo má hala niekde vo svete konkurenciu?

Petr Hájek: Samozrejme, z výtvarného hľadiska je autorský rukopis a architektonický koncept vždy jedinečný už svojou podstatou. Z technologického hľadiska je situácia zložitejšia. Áno, existujú sály s mobilným hľadiskom a variabilnou akustikou, ale v takejto komplexnosti prvkov a technológií je ich veľmi málo. Neviem však o žiadnej porovnateľnej sále s takým širokým rozsahom modifikovateľných časov dozvuku. Po inštalácii opony očakávame rozsah od 0,8 do 2,6 až 2,8 sekundy.

Koncertná sála v Karlových Varoch
Koncertná sála v Karlových Varoch | Zdroj: Petr Hajek Architekti

Čo sa vám zdalo na hale najťažšie?

Peter Hájek: Náročnosť spočívala v tom, že sme chceli dosiahnuť špičkové parametre vo všetkých kategóriách akustiky a scénickej variability pre všetky požadované produkcie. To znamená najmä pre koncerty vážnej hudby, prednášky, konferencie a filmové projekcie. To bola najväčšia výzva celého projektu.

Na jeho realizácii sa podieľali skúsení odborníci zo všetkých súvisiacich oblastí. Nedá mi nespomenúť tých hlavných. Prostredníctvom akustiky skupiny AVT a výstavby sály Gradior Tech. Spolu s generálnym dodávateľom, konzorciom firiem Geosan a Metrostav, doslova cez dieru v streche celú konštrukciu preložili a zmontovali.

Bez nich by to nebolo možné. A, samozrejme, nič by nebolo možné bez vytrvalosti objednávateľa, Karlovarského kraja, a mesta Karlove Vary, ktorí spoločnú vôľu po koncertnej sále potvrdili v spoločnom memorande. Ide teda o spoločné dielo so všetkým.

Koncertná sála v Karlových Varoch
Koncertná sála v Karlových Varoch
Koncertná sála v Karlových Varoch
Koncertná sála v Karlových Varoch
Koncertná sála v Karlových Varoch
Koncertná sála v Karlových Varoch
Koncertná sála v Karlových Varoch
Vizualizácia: Koncertná sála v Karlových Varoch

Koncertná sála v Karlových Varoch

Autori: Mgr: Petr Hájek ARCHITECTS / Petr Hájek, Martin Stoss, Nikoleta Slováková
Akustické riešenia a audiovizuálne technológie: AVT Group a.s. / Petr Vlček, Martin Vondrášek