image 63725 25 v1
Galéria(12)

Turbulencie uprostred mesta

Decentralizačná politika francúzskeho ministerstva kultúry umožnila vznik regionálnych centier pre súčasné umenie (FRAC). V meste Orléans sa miesto pre kultúru našlo v bývalom vojenskom sklade, ktorému autorská dvojica Dominique Jakob a Brendan MacFarlane vdýchla nový život.

FRAC 7857 × Electronic Shadow 2013
Assembly of the Turbulences 3 × Jakob MacFarlane
25 Les Turbulences FRAC Centre  × Jakob  MacFarlane N Borel Photo  0744
17 Les Turbulences FRAC Centre  × Jakob  MacFarlane N Borel Photo  612
12 Les Turbulences FRAC Centre  × Jakob  MacFarlane N Borel Photo  573
00 Les Turbulences FRAC Centre  × Jakob  MacFarlane N Borel Photo  0818
Section B 1 100 scale
Second Floor 1 100 scale

Jakob a MacFarlane vstúpili do historického jadra veľmi odvážne, doslova turbulentne. Nový názov centra Turbulences Frac Centre je odvodený od tubusového tvaru konštrukcií, pod ktorými vznikli nové priestory na kaviareň, kníhkupectvo a auditórium. Netradičný, dynamický, ba až šokujúci novotvar má skvelý potenciál zaujať a pozvať návštevníkov na prehliadku súčasného umenia. V zbierkach regionálneho centra je viac ako 15 000 architektonických kresieb, 800 modelov a 600 umeleckých objektov. Zbierka je datovaná od 50. rokov minulého storočia po dnešok. Centrum poskytne priestory pre múzeum a výstavy, umelecké experimenty, kultúrne vzdelávanie a iné aktivity.
Novostavba ostro kontrastuje s budovami z konca 19. storočia a nezaprie dátum svojho vzniku.
Turbulentný protiklad

Architekti sa popri rekonštrukcii areálu rozhodli pri nových objektoch použiť veľmi výrazný tvar so silným fyzickým účinkom. Novotvar je obklopený budovami z 18. storočia, ktoré slúžili striedavo ako vojenský sklad alebo hospic. Od roku 1980 ostali prázdne a nevyužité až do roku 1999, keď poslúžili ako zázemie medzinárodného podujatia ArchiLab, a to až do roku 2006. V roku 2006 prebehla súťaž na nové priestory pre Regionálne centrum umenia a ukázalo sa, že pre potreby centra sú najvhodnejšie práve tieto objekty. Zbúraním hlavnej budovy skladiska a murovaného oplotenia sa podarilo vytvoriť nový urbánny priestor s vyššou kvalitou. Centrum sa takto otvorilo mestu a jeho obyvateľom i návštevníkom a ako námestie sa stalo neoddeliteľnou súčasťou kultúrnych aktivít. Turbulencie, ktoré do územia vniesli architekti Jacob a MacFarlane, sú signálom na povznesenie architektúry, narúšajú dosiaľ panujúcu rovnováhu, prinášajú nové impulzy a zdeformovaním klasickej ortogonálnej sústavy umožňujú nové nazeranie na skutočnosti. Okolité zrekonštruované historické budovy tvoria s Turbulenciami skvelý kontrast.
Vynovené výstavné priestory budú venované modernej architektúre a dizajnu.
Interaktívna koža

Dynamiku Turbulencií umocňujú aj samotné vstupy akcentované oblúkovými podperami. Okrem toho, že Turbulencie popierajú klasické architektonické kánony, pri troche fantázie sa dajú vnímať až organicky, akoby sa práve akýmisi tykadlami či nožičkami pri vstupoch chceli pohnúť iným smerom, do inej polohy, ako im bola určená. Autorom sa tak podarilo vytvoriť objekt, ktorý môže byť vnímaný viac ako skulptúra než architektúra. Statiku zabezpečuje okrem kovovej konštrukcie aj oporný systém exteriérového obkladu z hliníkových dosiek, buď plných, alebo perforovaných. V interiéri tvorí spodnú časť obklad z betónových a hornú obklad z drevených panelov, pričom každý z nich má originálny tvar. Vzhľad Turbulencií a celého FRAC centra dopĺňa umelecká svetelná inštalácia Resonance z dielne Electronic Shadow. Niekoľko stoviek diód na paneloch Turbulencií funguje ako informačné médium priamo na fasáde, ako interaktívna koža objektu.
Kovovú konštrukciu spevňuje oporný systém exteriérového obkladu.
Francúzska inšpirácia

O tom, či sú Turbulencie pekné, či do prostredia zapadajú a či sú vôbec vhodné do historického jadra mesta, možno viesť polemiku. Isté je, že u nás na Slovensku aj menej výrazné, v porovnaní s Turbulenciami dokonca až konzervatívne vstupy do historického prostredia verejnosť architektom len tak ľahko neodpúšťa a investori sa podobným bizarnostiam doslova vyhýbajú. Bez ohľadu na to, či sa architekti Jakob a MacFarlane inšpirovali prácami svojich kolegov alebo nie, okrem výrazného vizuálneho účinku udivuje aj samozrejmosť, s akou spoločnosť dokáže prijať takúto architektúru na verejnom priestranstve. Francúzsko so svojou kultúrnou vyspelosťou a otvorenosťou ide v tomto smere rozhodne príkladom. O to viac, ak je investorom štátna inštitúcia, ako je to v prípade Turbulencií v Orléanse.

Povrch Turbulences pokrýva interaktívny svetelný obklad.

Rezopohľad zo západnej strany

The Turbulences FRAC Centre, OrlÉans,Francúzsko

Miesto: Rue du Colombier, Orléans, Francúzsko
Autori: JAKOB + MACFARLANE
Umelecký vizuál: Electronic Shadow
Konštrukcia: Batiserf
Fasáda: Batiserf a Emmer Pflenninger & Partner AG
Rozvody: Choulet
Ekonomika: Bureau Michel Forgue  
Akustika: J-P Lamoureux
Bezpečnosť: Casso
Klient: Regionálne centrum
Súťaž: 2006
Ukončenie výstavby: 2013
Netto plocha: 3 400 m2
Náklady: 8,5 milióna eur

TEXT: Mária Nováková
Foto: Nicolas Borel
Dokumentácia: Jakob + MacFarlane

Článok bol zverejnený v časopise ASB.