Súčasný jazyk v historickom kontexte. Farnosť Porcuna predstavuje čistú architektúru

Navrhovať novotvary v historicky bohatom a komplikovanom urbanizme je ťažká úloha. Biskupstvo Jaén ňou poverilo mladého architekta a domorodca Pabla Millána. Pokryť potrebu rozšírenia kapacity farnosti a zaceliť zívajúcu dieru v štruktúre štvrte sa mu podarilo s eleganciou vďaka elementárnym tvarom.

Atmosféra projektu už vizuálne prenáša diváka na juh Španielska, do slnečnej Andalúzie. Porcuna leží v jej severovýchodnej časti v provincii Jaén. Táto oblasť je tiež známa ako hlavné miesto olivového oleja, pretože je najväčším producentom olivového oleja na svete. Krajinu pokrýva 66 miliónov olivových stromov.

Provincia sa tiež môže pýšiť najväčšou koncentráciou hradov v Európe, za čo vďačí obdobiu reconquisty. Tieto poznávacie znaky sú vlastné aj malému mestečku Porcuna, ktoré je obkolesené olivovými hájmi a plné stôp po minulých dobách.

Elementárny tvar arkád pôsobí ako metafyzické obrazy Giorgia de Chirica.
Andalúzske slnko kreslí ostré tiene.
Rôzna úroveň striech bola jednou z výziev, s ktorými sa architekt musel popasovať.
Po dostavaní bude nádvorie pripomínať rajskú záhradu, ktorá sa objavuje v objektoch kláštorov.
Kľúčová bola precízna murárska práca.
Rozbitú hmotu pôvodnej zástavby zjednocuje biela farba.
Pôdorys 1. NP.
Pôdorys 2. NP.

Miesto, ktoré dýcha históriou

Porcunou sa prehnali všetky vlny historických dobyvateľov – jej pôvodný názov Obulco je odtlačkom Rímskej ríše. Je bohatým archeologickým náleziskom a v jej bezprostrednej blízkosti sa našla aj známa pieskovcová socha Torito de Porcuna.

Projekt vychádza z potreby rozšíriť kapacity a obslužné priestory miestnej farnosti. Pozemok prislúchajúci k existujúcemu objektu sa nachádza uprostred bloku historickej zástavby. Komplexnosť stavebnej situácie však spočíva v rozličnej výške okolitých domov a ich tvarovej rôznorodosti. Priestor vo vnútrobloku teda hraničí s fragmentmi murovaných stien, ktoré sa javia ako priestor vhodný na pretvorenie. Klasická situácia v meste s dlhou históriou.

Minulosť pozemku si zaslúži osobitú zmienku. Stávala tu dôležitá mestská stavba – dom Mendoza. Zbúrali ho v 50. rokoch minulého storočia s vidinou získania centrálneho patia. Nedoriešený koncept však spôsobil, že z patia sa stal priestor bez identity zívajúci prázdnotou.

Andalúzske slnko kreslí ostré tiene.
Andalúzske slnko kreslí ostré tiene. | Zdroj: Javier Callejas Sevilla

Hľadanie poriadku v chaose

„Intervencia v historickom kontexte implikuje zanesenie nového poriadku, ktorý umožní logicky čítať všetky pôvodné stavebné vrstvy. Pozemok, na ktorom pracujeme, má všetky vlastnosti typické pre mestské prostredie s koncentrovanou históriou existencie. Preto bolo nutné prísť s jasným konceptom a plánom,“ opisuje proces architekt Pablo Millán.

„V tejto urbanistickej situácii návrhu predchádzalo jednoduché cvičenie na nastolenie poriadku. Preto sme sa uchýlili ku geometrickej prísnosti. Transformácia priestoru na centrálne nádvorie vzišla z naloženia pravidelného rastra na podkladovú situáciu. Z priemetu vzniklo štvorcové námestie, ktoré nápadne pripomína rajskú záhradu v kláštore. Túto podobu a proporcie si teraz prepožičiavame do prázdneho priestoru farnosti.“

Rôzna úroveň striech bola jednou z výziev, s ktorými sa architekt musel popasovať.
Rôzna úroveň striech bola jednou z výziev, s ktorými sa architekt musel popasovať. | Zdroj: Javier Callejas Sevilla

Zhmotnený Giorgio de Chirico

Výsledkom hľadania poriadku je objekt, ktorý v okolitom prostredí pôsobí takmer ako z obrazu Giorgia de Chirica. Metafyzické arkády, dlhé a ostré tiene. Snová ochodza sa zreálni, až keď návštevník zájde medzi múry farnosti. Použitá krížová klenba bola logickým výstupom z pravidelného rastra a rovnako aj z funkcie a kontextu stavby. Ochodza s klenbou sa opakujú pravidelne a s istotou cez dve nadzemné poschodia.

„Navrhli sme čistú, vyabstrahovanú a elementárnu architektúru, ktorá zahŕňa ochodzu ako miesto stretnutí a veľké miestnosti, ktoré budú schopné pojať programové nároky. Keďže projekt bude rásť po etapách, musí predpokladať budúcu existenciu priestorov a súčasne už teraz zabezpečiť dostatočnú kapacitu,“ približuje autor ďalšie plány.

Po dokončení prvej fázy budú v najbližších rokoch nasledovať ešte dve. V nasledujúcich krokoch dôjde k uzatvoreniu námestia, čím objekt získa potrebnú celistvosť a atmosféru. Stavebná štruktúra bude dopovedaná dostavaním ďalších priestorov fary.

„Prostredníctvom usporiadaného, rytmického a tichého opakovania prinášame do historického kontextu súčasný jazyk,“ uzatvára španielsky architekt. Krása v abstraktnom umení je rezervovaná pre tých, ktorí ju v ňom vedia vzhliadnuť. Miera abstrakcie v tejto architektúre prináša vzácny moment, keď krása naozaj tkvie v oku pozorovateľa a dáva mu priestor, aby zaujal postoj, a absolútnu voľnosť pri vnímaní genia loci.

Elementárny tvar arkád pôsobí ako metafyzické obrazy Giorgia de Chirica.
Elementárny tvar arkád pôsobí ako metafyzické obrazy Giorgia de Chirica. | Zdroj: Javier Callejas Sevilla

FARNOSŤ PORCUNA

Miesto: Porcuna, Španielsko
Investor: Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, Biskupstvo Jaén
Architekt: Pablo Millán
Úžitková plocha: 695 m2
Projekt: 2019
Realizácia: 2020

Alexandra Müllerová

Článok bol publikovaný v časopise ASB 03/2021.