stavba roka 2011 univerzitna kniznica v nitre
Galéria(2)

Stavba roka 2011 – Univerzitná knižnica v Nitre

Partneri sekcie:

Na slávnostnom galavečere, ktorý sa konal včera v bratislavskom Mestskom divadle Pavla Országha Hviezdoslava, boli vyhlásené výsledky 17. ročníka prezentačnej celoštátnej súťaže STAVBA ROKA 2011. Hlavnú cenu titul STAVBA ROKA 2011 získala Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Odborná porota sa rozhodla udeliť 4 nominácie na hlavnú cenu (bez udania poradia) a Zvláštnu cenu poroty.

stavba roka 2011 univerzitna kniznica v nitre 5356 big image
Nominácie na hlavnú cenu (bez udania poradia)

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITREFOTO: Juraj Bartoš, ZIPP Bratislava, spol. s r. o.

Rekonštrukcia komplexu budov Starej radnice a Apponyiho paláca

FOTO: Ctibor Bachratý

PHOENIX ZEPPELIN v Banskej Bystrici

FOTO: Ing. arch. Branislav Hovorka

Zimný štadión Ondreja Nepelu

FOTO: Prof. Ľubo Stacho

Hlavná cena titul STAVBA ROKA 2011 za:

– za optimálne osadenie stavby na pozemku areálu Univerzity Konštantína Filozofa,
– za vyriešenie stiesnených pomerov medzi jestvujúcou zástavbou a valcovitou prístavbou, čím je vylúčený konflikt medzi pôvodnou budovou a novostavbou knižnice,
– za bezchybne vyriešenú dispozíciu stavby s vylúčením stratových plôch,
– za perfektne dotiahnutie celkového architektonického riešenia až do absolútnej prehľadnej jednoduchosti, čo má byt vždy konečným cieľom každého riešenia,
– za efektívne vyriešenie nízkej spotreby energie hlbokými traktami, optimálnym pomerom plochy fasády k ploche budovy a dobrou ochranou proti prehrievaniu budovy slnolamami,
– za zaujímavé použitie netradičných materiálov na opláštenie budovy knižnice – pohľadový betón a tieniaca nerezová sieť v kombinácii s automatickými roletami ktoré umocňujú atypický architektonický výraz budovy,
– za nadštandardnú kvalitu stavebnej realizácie a remeselných prác hlavným zhotoviteľom, najmä pri vysoko stavebno-technicky náročnom kruhovom komunikačnom železobetónovom jadre a železobetónovom nosnom systéme krátkych stenových nosníkov do kruhu.

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE, II. etapa

FOTO: Juraj Bartoš, ZIPP Bratislava, spol. s r. o.

Zvláštna cena poroty
SIGNUM M & S

FOTO: Andrea KornošováDve ceny za celospoločenský prínos k rozvoju mesta, regiónu, Slovenska:
Cena ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
TERMINÁL – Letisko M. R. Štefánika Bratislava – Airport Bratislava, a. s. (BTS)

FOTO: Juraj Bartoš

Cena primátora hlavného mesta SR Bratislavy
BRATISLAVA – PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

FOTO: Jozef Mravec

Sedem cien vyhlasovateľov súťaže:
Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie stavebného diela
RODINNÝ DOM v Záhorskej Bystrici

FOTO: Pavel MelušCena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
za vysokú kvalitu stavebnej realizácie
Bytový komplex HLBOKÁ

FOTO: Ing. arch. Juraj Hantabal

Cena STU v Bratislave, Stavebnej fakulty za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela
Gynekologicko-pôrodnícka nemocnica KOCH

FOTO: Jakub Hauskrecht

Cena Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe
Multifunkčný komplex RIVER PARK

Foto: Marek Velček

Cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a  stavebníctva – ABF Slovakia za originálne urbanistické a architektonické riešenie stavebného diela
Polyfunkčný objekt RETRO

FOTO: Paťo Safko

Cena Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o. za komplexne progresívne riešenie architektonického diela
Hotel ZOCHOVA CHATA****

FOTO: PhDr. Ján Kuchta; PANOX, spol. s r. o.

Cena Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. BYTOVÝ DOM ROKA 2011  (vrátane rodinného domu)
Rezidencia CASSOVAR

Foto: prof. Ľubomír Stacho

Cenu verejnosti 2011 o najkrajšiu stavbu v súťaži, ktorú udeľuje široká verejnosť internetovým hlasovaním na internetovom portáli zoznam.sk
Multifunkčný komplex RIVER PARK

Foto: Lenka Rajčanová


30 súťažných návrhov posudzovala odborná porota s medzinárodnou účasťou, ktorej predsedal Dipl.- Ing., Acad. Arch. Igor Barta z Nemecka a podpredsedom bol Prof. Ing. Anton Puškár, PhD.

Ďalšími členmi poroty boli Architekt Dipl.- Ing. Stanislaus Dukat z Rakúska, Ing. Miloš Kremeň; Prof. Ing. arch. Akad. arch. Ivan Petelen, PhD.; Ing. František Slávik; Ing. Karol Zaremba; Doc. Ing. Július Šoltész, PhD. a Ing. Mária Brichtová, sekretár súťaže.

–>–>