spolocnost di5 architekti inzenyri projektuje pomocou bim technologii autodesk

Spoločnosť „di5 architekti inženýři“ projektuje pomocou BIM technologií Autodesk

Partneri sekcie:

Hlavným zameraním spoločnosti DI5 je navrhovanie stavieb a to vo všetkých projektových fázach , od štúdie cez dokumentáciu pre územné konanie , stavebné povolenie , vykonávaciu dokumentáciu až po realizáciu stavby. U všetkých týchto etáp spracovania dokumentácie je aktívne využívaný proces BIM.

Pre úvodnú fázu štúdie je navrhnutý všeobecný model, z ktorého sa generujú jednotlivé pôdorysy, rezy a pohľady a slúži tiež ako základný 3D pre tvorbu vizualizácií. V tejto fáze sú využívané predovšetkým parametrické funkcie modelovania pre jednoduchšiu editáciu návrhu a systém tvorby variantov pre možnosť ich prezentácie klientovi. V rámci softvéru sú tvorené aj prezentačnej brožúry. Využíva sa tiež 3D prezentácia návrhu pomocou formátu DWF a 3D PDF.

Pre väčšie celky a pre koncepcie s opakujúcimi sa časťami je už v úvodnej fáze užívaný princíp 3D referencovania do jedného hlavného centrálneho súboru (pre možnosť práce na jednom súbore na viacerých staniciach). Výhodou je rýchlejší vznik aj editácia modelu a práca vo väčšom tíme. Do BIM modelu je importovaný 3D terén pomocou vrstevníc či priameho geodetického formátu.

V nasledujúcich fázach sa uplatňujú vyššie uvedené princípy návrhu doplnené o možnosti automatických výkazov prvkov a materiálu, o interaktívnu tvorbu konštrukčných detailov. Možnosti BIM sú naďalej využité pri tvorbe modelu pre statické výpočty a priestorové koordinácie konštrukcií, detailov a technických a technologických zariadení.

Vo fáze realizácie stavby je potom model priebežne aktualizovaný a tým pádom sú k dispozícii aktuálne podklady pre realizáciu detailov, dielenských dokumentácií, pre podrobnú kontrolu výstavby a pre potreby marketingovej dokumentácie.

Zostavený BIM model je s výhodou využívaný pre facility management a to aj pre už existujúce stavby.

Vo spoločnosti di5 sú používané nasledujúce BIM nástroje:

  • Autodesk Revit Architecture
  • Autodesk Revit Structure
  • Artlantis Abvent Studio
  • Autodesk Revit MEP
  • Autodesk AutoCAD
  • Autodesk Navisworks

Viac na:
www.cadstudio.sk/aec.asp
www.cadstudio.cz/bim
www.cadstudio.cz/revit
www.cadstudio.cz/buildingdesignsuite
www.cadstudio.cz/reference

–>