Healthy Homes Barometer 2016: bývať zdravo vďaka piatim prvkom

image 95632 25 v1

Európania chcú bývať zdravo; nie vždy však vedia, ako zdravý domov dosiahnuť. To bolo jedno zo zistení medzinárodnej štúdie Healthy Homes Barometer, ktorú vypracovala Humbodtova univerzita v Berlíne. Okrem tohto faktu sa snažila nájsť súvislosti medzi zdravím a prostredím, v ktorom sa ľudia zdržiavajú.

Rozsiahlej štúdie Humboldtovej univerzity v Berlíne, Healthy Homes Barometer 2016, sa zúčastnilo viac ako 14 000 respondentov zo štrnástich európskych krajín. Jej cieľom bolo zistiť postoje a správanie sa obyvateľov Európy v súvislosti so zdravím, úrovňou bývania a spotrebou energií. Výsledky štúdie môžu motivovať bežných ľudí, ktorí majú záujem rekonštruovať alebo stavať dom od základov, aby už v štádiu projektu kládli dôraz na kľúčové faktory zdravého bývania. Na základe výsledkov štúdie vedci sformulovali päť atribútov, ktoré priamo vplývajú na kvalitu vnútorného prostredia.

Medzinárodnej štúdie Healthy Homes Barometer 2016 sa zúčastnilo viac ako 14 000 respondentov.

1. Kvalitný spánok

Až 77 % opýtaných Európanov sa podľa štúdie nevyspí dobre vo vlastnom dome – výsledky štúdie ukázali, že respondenti nemajú vytvorené podmienky pre kvalitný spánok. Napríklad, až 72 % opýtaných v spálni večer nevetrá. Čerstvý vzduch je pritom jedným z faktorov, ktoré významne ovplyvňujú kvalitu spánku. Zlý spánok zvyšuje riziko pracovných nehôd, znižuje výkon a vplýva na nerozhodnosť v pracovnom prostredí.

2. Čerstvý vzduch

Podľa štúdie Healthy Homes Barometer 2016 vetrá až 59 % opýtaných doma menej ako sa minimálne odporúča, a to dva razy denne. Európania sa nesnažia šetriť len v otázke vykurovania; niektorí respondenti kvôli úsporám počas zimy doma vôbec nevetrajú. Štúdia Fraunhoferovho Inštitútu v roku 2015 priniesla zistenie, že nedostatok čerstvého vzduchu sa týka až 80 miliónov európskych domácností. Čerstvý vzduch má vplyv aj na koncentráciu – jeho dostatočné množstvo zvyšuje napríklad schopnosť detí učiť sa až o 15 %.

 

Dostatok čerstvého vzduchu pozitívne vplýva na produktivitu detí, aj dospelých.

3. Denné svetlo

Štúdia priniesla zistenia aj v otázke vplyvu denného svetla na opýtaných – až 37 % respondentov, ktorí bývajú v nedostatočne presvetlenom interiéri, sa zriedka cítia plní energie. Dokonca 76 % opýtaných sa snaží nedostatok prirodzeného svetla riešiť inštaláciou umelého osvetlenia.

4. Správna vnútorná teplota

Európania majú podľa štúdie problém s reguláciou a vyvážením pomerov teplôt v interiéri počas ročných období. Až pre 37 % opýtaných Európanov je dôležitejšia cena energií ako optimálna vnútorná teplota. V zime tak vzniká riziko tzv. energetickej chudoby, ktorú so sebou prinášajú nízke interiérové teploty. Znakom zdravého domova je rovnomerné udržiavanie vnútornej teploty počas celého roka.

Potrebu využívať umelé svetlo počas dňa má 76 % respondentov. 

5. Optimálna vlhkosť

Relatívna vlhkosť vzduchu by sa mala nachádzať približne v rozmedzí 45 až 55 %, pričom by nemala presiahnuť 60 %. Vlhkosť ľudia vytvárajú svojou aktivitou neustále – počas upratovania, varenia, alebo sprchovania. Priemerná štvorčlenná rodina vyprodukuje každý deň až 10 litrov vody. Vyššia úroveň vlhkosti môže viesť k vzniku plesní, ktoré často majú za následok vznik zdravotných problémov obyvateľov domu – napríklad alergií alebo astmy. Vzniku plesní možno predchádzať dostatočným vetraním, správnou interiérovou teplotou a primeranou vlhkosťou.

 

www.velux.sk 

ZDROJ: PR článok spoločnosti VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

KategórieRodinné domy