Dom pod dubom z masívnych drevených panelov (CLT)

image 76279 25 v1

Rusovce v Bratislave boli ideálnym miestom pre zrod moderného domu pre mladého architekta a jeho snúbenicu. Dômyselne riešený trojizbový dom stojí na malom samostatnom pozemku a ponúka kvalitné a pohodlné bývanie pre mladých ľudí. Hlavným kritériom pri projektovaní a realizácii bola myšlienka vytvorenia menšieho domu, ktorý vykompenzuje svoju malú plochu kvalitnými materiálmi, spracovaním,  energetickou úspornosťou a užívateľským komfortom.

Dom je navrhnutý aj zrealizovaný ako drevodom – jeho konštrukciu tvoria prefarbrikované lepené masívne panely – CLT (cross laminated timber). Z exteriérovej strany je obložený zvislým obkladom z červeného smreku, v interiéri je priznaný stavebný materiál bez akejkoľvek povrchovej úpravy. Podľa vyjadrení autora Ing. arch. Ľubomíra Peráčeka sa exteriérové aj interiérové vyhotovenie prostredníctvom svojho hlavného materiálu (dreva) približuje k prostrediu, v ktorom je dom postavený (lužný les), a vytvára tak harmonický celok, nielen v rámci stavby samotnej, ale aj v rámci lokality a geografických daností parcely.

Čo sa týka okolitej zástavby, dom je súčasťou väčšieho celku, ktorý tvorí niekoľko podobných stavieb. Podľa vyjadrenia samotného autora: „Východiskom konceptu domu bolo čarovné prostredie chráneného lužného lesa, ktorý sa vylieva až na stavebnú parcelu. Ďalším dôležitým vstupom bol fakt, že dom je súčasťou väčšieho projektu, konkrétne 6 rodinných domov v uzavretom areáli, ktorý vznikal naraz v našom ateliéri. Jednotná filozofia spoločného projektu od začiatku určila, že stavby budú realizované z CLT drevného masívu. Mikrourbanizmus ustúpil stromom, čím vznikla nezvyčajná parcelácia s kľukatou cestou uprostred.“

Aká je dispozícia domu pod dubom? „Dom je riešený ako kompaktný hranol s rozmermi 4,9 x 9,5 m, z ktorého vystupuje dvojramenné schodisko, ktoré je v interiéri ponechané v dreve, bez úpravy. Kompaktný objem domu uzatvára drevená terasa s prekrytím orientovaná do lužného lesa. Obytná hala je orientovaná na tri svetové strany, najväčšia zasklená stena je orientovaná, trochu paradoxne, na sever z dôvodu polohy hlavnej dominanty pozemku, a to krásneho asymetrického dubu, ktorý vyrastá zo spoločnej záhrady dvoch domov. Sklenú stenu nie je nutné tieniť a po celý rok poskytuje veľmi príjemné difúzne svetlo.“

Dom spĺňa požiadavky komfortného bývania mladého páru a poskytuje výborný priestor pre relax, prácu a každodenný aktívny život. „Prvé nadzemné podlažie obsahuje prechodný šatník, práčovňu s WC, sklad a obytnú halu, ktorá dvojkrídlovými dverami nadväzuje na krytú terasu. Druhé nadzemné podlažie obsahuje kúpeľňu, detskú izbu, spálňu a pracovný kút na chodbe pri otvorenom schodisku. Spálňa susedí so strešnou terasou a je orientovaná na tri svetové strany. Detská izba je orientovaná na západ a pre pohodlnejšie vetranie nadväzuje na okenné krídlo malý balkón, ktorý je akcentom západnej fasády domu. Čiastočné zasklenie terasy prepúšťa dopoludňajšie slnko do interiéru domu a navodzuje príjemnú atmosféru pri daždi alebo jesennom padaní listov,“ prezrádza autor projektu.

Dom je teda očarujúci v každom ročnom období. Okrem elegantne riešenej fasády a exteriérových častí ponúka útulne pôsobiace a zároveň funkčné a moderné priestory v interiéri. Vzhľadom na požiadavky dnešnej doby na nízkoenergetickosť, a teda ekologickosť aj ekonomickosť novostavieb sa autor projektu zameral nielen na estetickú, ale aj na technickú stránku stavby. „Veľmi nízka energetická potreba domu na vykurovanie radí dom do kategórie nízkoenergetických domov vysokého konštrukčného štandardu vďaka prevetrávanej fasáde a streche domu s vysokým tepelným odporom. Ročná spotreba energie domu na vykurovanie, prípravu teplej vody a chladenie je 3 000 kWh  (v prepočte cca 450 eur),“ dodáva architekt Peráček.

Prehľad:

Názov stavby: Dom pod dubom
Miesto stavby: Bratislava – Rusovce
Stavebné náklady: 120 000 eur
Investor: Ing. arch. Ľubomír Peráček ml. s manželkou        
Generálny projektant: ateliér MOLNÁR – PERÁČEK, s. r. o., Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava
Dodávateľ: stavba realizovaná svojpomocne
Realizácia: 2014
plocha parcely: 210 m²
zastavaná plocha: 51 m²
čistá užitková plocha: 90 m²
spevnené plochy: 62 m²
zatrávňovacie tvárnice: 34 m²
obstavaný objem: 300 m³

O autorovi projektu:

Ing. arch. Ľubomír Peráček v súčasnosti pôsobí ako architekt, ktorý ponúka služby v nasledovných oblastiach: projekty stavieb, interiéry, urbanizmus, autorský dozor. Okrem toho sa špecializuje na CLT konštrukčný systém. V rokoch 2006-2010 absolvoval bakalárske štúdium ukončené s vyznamenaním na Fakulte architektúry STU v Bratislave, odbor architektúra a urbanizmus, následne v rokoch 2010-2012 absolvoval inžinierske štúdium na Fakulte architektúry STU v Bratislave s vyznamenaním, odbor architektúra a urbanizmus – Konštrukcie v architektúre.

Pracovné skúsenosti:

2012- súčasnosť: práca v architektonickej kancelárii ateliér MOLNÁR – PERÁČEK, s. r. o.
2012-2013: projektové práce, poradenstvo a stavebný manažment pre firmu VILLAPARK Rusovce, s. r. o., na projekte obytného kondomínia v Rusovciach
2011-2012:  práca v architektonickej kancelárii A & D-studio, s. r. o.,
Práca v architektonických štúdiách, realizačných projektoch, architektonických súťažiach,
administratívna práca v ateliéri  ̶ expedícia projektov, vizualizácie, prezentácie.

Text: Anna Martausová v spolupráci s Ing. arch. Ľubomírom Peráčkom ml.
Foto: Ing. arch. Ľubomír Peráček

KategórieDrevostavbyZnačky