Celkový pohľad na projekt Rezidencia na Kolibe.
Galéria(9)

Rezidencia na Kolibe

Partneri sekcie:

K najnovším realitným prírastkom v exponovanej časti bratislavskej Koliby patrí Rezidencia na Kolibe, ktorá sa nachádza na konci ulice Pod Vachmajstrom. Koncept štyroch málopodlažných stavieb akceptuje danosti svahovitého pozemku, priestorové možnosti, ako aj koeficient zastavanosti.

Pri príchode k rezidencii po pomerne strmej príjazdovej komunikácii návštevník vníma najprv solitér po pravej strane, ktorý je zároveň najväčším objektom projektu a má samostatnú garáž.

Pozdĺž cesty po ľavej strane sú zase vedľa seba umiestnené dva objekty prepojené spoločnou podzemnou garážou, na ktorú je komunikačne prepojený aj najnižšie položený objekt. Už na prvý pohľad je zrejmé, že rozmiestnenie objektov v Rezidencii na Kolibe sa riadilo dvomi základnými faktormi – dopravným napojením a svahovitým pozemkom.

Na strmom svahu

„Našou snahou bolo čo najlepšie skĺbenie formy modernej stavby s maximalizáciou vonkajších zelených plôch,“ približuje Ing. arch. Oskar Mészár. „Preto sme vytvorili veľkorysé predzáhradky, veľké strešné terasy a priestranné lodžie. Pri kompozícii hmôt sme zase sledovali výhľady, ktoré tento pozemok ponúkal. Zachovanie čo najlepších výhľadov aj v nižších podlažiach sa stalo samostatnou témou, ktorú sme si neustále overovali v našom 3D modeli.“

Architektonický výraz tvoria štyri tvarovo jednoduché kubistické hmoty, ktoré sú výrazne perforované veľkými zasklenými plochami v podobe francúzskych okien s výškou 2,4 m. Výraznými prvkami pri formovaní fasád sa stali lodžie, ktoré podporili horizontálny ráz malopodlažnej zástavby.

Celkový pohľad na projekt Rezidencia na Kolibe.
Drevený obklad v kontraste s bielymi omietkami.
Uličný pohľad na objekt A.
MK 09096
DSC07518
Situácia.
Západný pohľad na objekt B a C.
Pôdorys 1. NP – objekt B a C.

Konštrukcie a materiály

Nosný systém objektov je realizovaný ako železobetónový skelet v kombinácii so stužujúcimi stenami v nadzemných podlažiach bytov. Podzemné podlažia garáže sú realizované ako biele vane. Obvodový plášť je taktiež realizovaný ako železobetónový monolit zateplený minerálnou vlnou. Priečky v bytoch sú murované z tehál. Materiálové riešenie domov je konceptom troch základných materiálov.

Domom jednoznačne dominujú biele omietané plochy. Medziokenné plochy sú akcentované dreveným vertikálnym obkladom z termoborovice. Horné ustúpené podlažia sú materiálovo odlíšené antracitovým tehlovým lícovým obkladom, ktorý artikuluje horné penthousy a dodáva im ráz vyššej materiálovej kvality.

Uličný pohľad na objekt A.
Uličný pohľad na objekt A. | Zdroj: Adam a Matej Kováčovci

Stropné chladenie bytov

Veľké hliníkové okná podporujú výhľady, ale zároveň zabezpečujú nadštandardnú presvetlenosť priestorov. Na všetkých vonkajších plochách terás a lodžií sú použité drevené terasové dosky z termoborovice. Sklenené zábradlia na lodžiách a strešných terasách podporujú čistý materiálový koncept fasád.

O tepelnú pohodu v bytoch sa stará podlahové kúrenie v kombinácii so stropným chladením. Keďže je celý projekt postavený na tepelných čerpadlách typu vzduch/voda, bolo logickým krokom využiť potenciál stropného chladenia a poskytnúť tak vyššiu kvalitu bývania.

Drevený obklad v kontraste s bielymi omietkami.
Drevený obklad v kontraste s bielymi omietkami. | Zdroj: Adam a Matej Kováčovci

Komorný charakter bývania

„Dispozície bytov sme ladili veľmi dlho,“ hovorí Oskar Mészár. „Snažili sme sa, aby vznikli naozaj moderné, priestranné a komunikačne jasné bytové priestory. Dispozičné ladenie pokračovalo aj pri klientskych zmenách, ktoré sme pre klientov spracovávali u nás v ateliéri.“

Celý komplex disponuje 32 bytmi, pričom ide o mix dvoj až päťizbových bytov. Najpriestrannejšie sú strešné penthousy, ktoré majú zároveň aj najväčšie vonkajšie terasy. Vďaka malému počtu bytov architekti dosiahli komorný charakter bývania s rozsiahlymi vonkajšími zelenými plochami.

DSC07518
Zdroj: Adam a Matej Kováčovci
REZIDENCIA NA KOLIBE
Miesto: Pod Vachmajstrom, Bratislava-Nové Mesto
Investor: UBM DEVELOPMENT AG / Atrios Real Estate, s. r. o
Architekti: A3 architekti, s. r. o., Ing. arch. Oskar Mészár, Ing. arch. Matúš Slamka, Ing. Matej Jelínek
Termín realizácie: 2. Q/2017 – 3. Q/2018
Generálny dodávateľ: Metrostav Slovakia, a. s.
Počet bytov: 32 bytov
Úžitková plocha: 3 011,32 m2
Text: Ľudovít Petránsky
Projektová dokumentácia: A3 Architekti
Foto: Adam a Matej Kováčovci