image 75565 25 v1
Galéria(14)

Rekonštrukcia vidieckeho domu v Jabloňovciach

Partneri sekcie:

Autori z Atelieru 11 (Martin Mihály a Matej Mihalič) mali jasnú víziu – cieľom rekonštrukcie bolo priniesť novým majiteľom komfortné bývanie a zároveň zachovať pôvodné vidiecke rysy objektu s ohľadom na prostredie, v ktorom sa nachádza.

Detail mur autor Mihalic
Dvor so stodolou autor Lubos Dobias
Interier hlavny priestor autor Mihalic
Interier vyhlad na terasu autor Mihalic
Interier z hostovskej izby autor Mihalic
panorama autor Lubos Dobias
Povodny dom s pristavbou autor Lubos Dobias
Povodny stav autor Mihaly

Architekti pri realizácii rekonštrukcie rodinného domu zohľadňovali danosti lokality. Jabloňovce sú pomerne rozľahlá dedina rozprestierajúca sa na úpätí Štiavnických vrchov. Jednotlivé parcely rozdeľujú okolité kopce na úzke pozemky, čo dodáva obci charakteristickú črtu s veľmi výraznou „strešnou“ krajinou.

Typické sú tu jednopodlažné domy s gánkom, štítovou alebo valbovou strechou. Sú úzke, dispozične sa ťahajú dozadu. V radení miestností je čitateľná hierarchia – reprezentatívne priestory sú natočené do ulice, priestory s utilitárnou funkciou smerujú do zadnej časti pozemku. Domy sú väčšinou zakončené hospodárskymi miestnosťami. Na väčšine pozemkov sa nachádza okrem domu aj stodola.

Foto: Luboš Dobiaš

Konkrétny objekt, ktorý bol predmetom rekonštrukcie, bol na tom podobne. Za reprezentatívnou miestnosťou nasledovali dve menšie izby a kuchyňa. Dom bol ukončený sériou miestností hospodárskeho charakteru.

Priečelie domu a vstup boli kryté vystupujúcou strechou tvoriacou priedomie – gánok. Do objektu sa vstupovalo stredom dispozície. Všetky priestory v dome boli pomerne tmavé, presvetlené iba malými otvormi.

Foto: Mihalič

Aký bol hlavný cieľ projektu premeny starého objektu? „Prestavba mala prispôsobiť dom dnešným požiadavkám na bývanie – premeniť hospodársku časť na spoločenský priestor pre obyvateľov a hostí a vytvoriť tak adekvátnu dennú časť s napojením na terasu. Hlavnou požiadavkou bolo zachovať vidiecky charakter domu.“

Foto: Luboš Dobiaš

Akými atribútmi sa autori riadili pri projektovaní prestavby? „Pre nový dom bola najdôležitejšia zmena vo funkcii záhrady, ktorá sa z pôvodne hospodárskeho dvora mala stať oddychovou zónou. Od toho sa potom odvíjalo aj umiestnenie dennej časti (nachádza sa v centre pozemku) a s tým súvisiace ukončenie domu. Po odstránení hospodárskej časti vzniklo miesto pre nové priestory.Výrazným prvkom pôvodného objektu bola strecha a konštrukcia krovu, drevo dávalo domu rustikálny charakter, jednoduchosť a čitateľnosť konštrukcie zasa pocit účelnosti. Princíp tradičného radenia domu (plošné rozširovanie priestorov na pozemku) bol zhmotnený v jednotnej línii strechy. Patina starej krytiny zároveň objektu dávala nádych trvácnosti, bola a je neoddeliteľnou súčasťou jeho charakteru. To všetko boli faktory, ktoré predurčili budúcu podobu domu.“

Foto: Luboš Dobiaš

Podľa vyjadrení architektov výraznú úlohu v procese zohrala aj stodola a jej riešenie, ktoré odpozorovali od okolitých objektov: „Umiestnením obytnej zóny do centra záhrady vznikla potreba opticky uzavrieť západnú hranu pozemku. Zároveň sa hľadal priestor na umiestnenie sauny, skladu a garáže. Inšpiráciou sa stali objekty susedných stodôl. Tvar, objem a použité materiály novej stodoly vychádzajú prísne z lokálnych vzorov, svojím umiestnením zasa nadväzuje na miesto pôvodného vstupu. Medzi stodolou a domom tak vzniká chránený dvor. Zvyšok pozemku ponechávame na dotvorenie majiteľom. Záhrada je určená na oddych a čiastočne na voľnočasové pestovanie zeleniny.“

Foto: Mihaly

Interiér sa podarilo do určitej miery zachovať a rozšíriť prostredníctvom prístavby: „Keď vstúpite do zrekonštruovaného domu v Jabloňovciach, ocitnete sa vo vstupnej predsieni. Napravo sú miestnosti starého domu, ktoré sme nemenili. Naľavo je nová prístavba z dreva a skla, až prekvapivo útulná a presvetlená.

Priestor jedálne a kuchyne je znížený, nad ním je v podkroví situovaná hosťovská izba s výhľadom do obývačky. Obytná (denná) zóna je na samom konci domu, dotýka sa záhrady. Tvorí ju prevýšený priestor s čitateľnou konštrukciou pôvodného krovu. Opticky je prepojená s kuchyňou, predelená je len kozubom. V-stĺpy tvoria optickú bariéru, budú vyplnené knihami, vďaka čomu sa stanú výrazným prvkom interiéru.“

Foto: Mihalič

Rustikálny charakter rekonštrukcie je citeľný vo všetkých častiach domu. Zároveň však autori uplatnili nové postupy, ktoré funkčne a esteticky skĺbili s bázou pôvodného priestoru: „Južnej fasáde domu dominuje stĺporadie nadväzujúce na rytmus stĺpov pôvodného gánku, ktorý na západnej strane prechádza do terasy. Fasáda pôvodného domu je bez výrazných zmien. Jediným výraznejším zásahom je odstránenie parapetov medzi stĺpmi na priedomí s cieľom otvoriť celý priestor viac do pozemku a výraznejšie ho opticky prepojiť s novou časťou. Tvar prístavby kopíruje pôvodnú geometriu domu, nová strecha sa výškovo napája na pôvodnú. Toto prepojenie je podporené použitím pôvodnej krytiny, vzniká tak jednotná strešná línia odkazujúca na historický spôsob rozširovania domu – plošné pridávanie priestorov na pozemku. Pod hmotou strechy je nová sklenená fasáda, ktorá opticky prepája záhradu s interiérom a zároveň koncepčne vystihuje podstatu  a cieľ zvoleného riešenia – vloženie novej funkcie do pôvodného objemu.“

Foto: Mihalič

Ďalšie zaujímavé články:
Pasívny dom pre mladú rodinu – rozhovor s architektom
Záhradný domček priamo od architekta
Rekonštrukcia malého bytu so škandinávskym šarmom

O autoroch:
Atelier 11 založili architekti Martin Mihály a Matej Mihalič v rokoch 2011 až 2013 ako voľnú platformu pre spoluprácu na projektoch v oblasti architektúry, urbanizmu a dizajnu. Jeho podoba sa sústavne vyvíja a formuje.
Obaja architekti majú bohaté skúsenosti z renomovaných československých ateliérov – atelier 8000, ksa, ASGK design, underconstruction architects, mackovic architecture a iné. Ich tvorbu možno charakterizovať ako inovatívnu architektúru, ktorá pozitívne vplýva na svoje okolie.

Názov stavby a jej adresa: Rekonštrukcia vidieckeho domu, Jabloňovce
Autori: Ing.arch.Martin Mihaly, Fakulta architektury, ČVUT Praha, 2010; Ing.arch.Matej Mihalič, Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach, 2006, atelier11.sk
Interiérový dizajn: Ing. arch. Katarina Lupták (ad-collegium)
Stavebník/investor: Súkromná osoba
Generálny dodávateľ: Stavba realizovaná svojpomocne
Statika: Ing. Martin Kuchárik
Terénne úpravy: Ing. Edmund Bača (Greenspace, s. r. o.)
Plocha pozemku: 620 m²
Úžitková plocha: 174 m²
Zastavaná plocha: 214 m²
Obstavaný priestor: 1 050 m³
Začiatok projektovania: September 2013
Dokončenie projektovania: Január 2014
Začiatok výstavby: Júl 2014
Dokončenie stavby: December 2014
Text: Anna Martausová v spolupráci s Ing. arch. Martinom Mihalym a Ing. arch. Matejom Mihaličom z architektonického ateliéru Atelier 11
Foto: Atelier 11 a Luboš Dobiáš