Rekonštrukcia hospodárskej budovy na moderné bývanie

image 98704 25 v1

Pri rekonštrukciách historických hospodárskych budov najčastejšie architekti pracujú s drevom, prípadne s kameňom. Architekti zo štúdia Lens°ass architects nechali pri obnove starej farmy prehovoriť pôvodnú tehlu. Vďaka nej dosiahli jedinečný vzhľad budov tvoriacich jeden celok a nevzdialili sa od miestnych tradícií.

Čo najmenej zmien

Stará poľnohospodárska budova, ktorú architekti Bart Lens a Thijs Prinsen zrekonštruovali stojí v belgickej obci Pepingen, charakteristickej typickými tehlovými stavbami.

Presne tento typ hospodárskych budov je pre danú oblasť príznačný, a tak architekti k premene pristupovali s citom a láskou. Sami priznávajú, že na exteriéri stavby urobili len veľmi málo zmien.

Pribudli okná

Ak si však premenený objekt prezriete lepšie, všimnete si, že pribudlo veľké štvorcové okno a tiež horizontálne okno, ktoré sa tiahne celou fasádou najväčšej z budov. 

Tieto nové otvory bolo nevyhnutné vytvoriť, pretože niekdajšia hospodárska budova absolútne zmenila rekonštrukciou svoju funkciu. Dnes svojmu majiteľovi – veterinárovi – poskytuje domov i pracovňu. Samozrejme, domov tu našla aj celá jeho rodina.

Niekoľko prístavieb sa zachrániť nepodarilo

Prístavby, ktoré sa nachádzali v zlom technickom stave, boli pri rekonštrukcii odstránené, väčšinu sa však podarilo zachovať. Architekti vnímali hrubé tehlové fasády a šikmé trámy ako detaily, ktoré dávajú tejto architektúre identitu, preto považovali za dôležité zachovať ich. Tvrdia, že na fasáde vidieť vývojové fázy tejto bývalej farmy.

Chceli však zvýšiť nízky strop a osadiť ďalší rad okenných otvorov, ktoré do interiéru prinášajú potrebné svetlo. Zadné dvere sú riešené ako zasklené, aby mohli poskytnúť výhľad na starý krásny strom.

Čo bolo pridané?

Ani toho nebolo veľa. Predovšetkým pristavili vonkajšiu stenu, ktorá oddelila budovu od ulice a vytvorila plnohodnotný statok aj s nádvorím. Tak sa stali dom a jeho bezprostredné okolie súdržným celkom, ktorého vzhľad sa mení so zmenou ročných období. V každom však pohľad na statok stojí za to.

House Pepingen v skratke

Architektonický ateliér: Lens°ass architects
Autori: Bart Lens, Thijs Prinsen  
Plocha: 710 m2
Rok realizácie: 2015
Lokalita: Pepingen, Belgicko

 

Sabína Zavarská

Foto: Bieke Claessens