Rakúsky parlament po 150 rokoch opäť žiari. Rozsiahla rekonštrukcia zamestnala stovky robotníkov

Sídlo rakúskeho parlamentu, otvoreného v roku 1883 na viedenskej Ringstraβe, patrí medzi najvýznamnejšie budovy Viedne. Dnes, takmer po poldruha storočí, sa palác dočkal rozsiahlej rekonštrukcie. Päťročná prestavba s rozpočtom 352 miliónov eur preniesla budovu, ktorá si ešte pamätá obdobie cisárstva, do 21. storočia.

Prvé zasadnutia parlamentu sa vo vtedy novej budove na viedenskom Ringu začali v decembri 1883. Honosný palác, v ktorom za čias habsburskej monarchie zasadali aj zástupcovia napríklad českých zemí túžiacich po väčšej miere autonómie, dodnes slúži svojmu účelu. Na začiatku 21. storočia však už bolo zrejmé, že budova sa blíži ku koncu svojej technickej životnosti.

Rakúski poslanci preto v roku 2014 schválili plán rozsiahlej modernizácie viedenskej budovy a v ďalších troch rokoch sa rozbehli nemenej náročné prípravy na dočasný presun politikov aj stoviek parlamentných pracovníkov do náhradných modulárnych priestorov. Tie čiastočne vyrástli na protiľahlom námestí Hedenplatz, ďalšie útočisko poskytol blízky Hofburg – v minulosti jedno zo sídel cisárskej rodiny, dnes adresa prezidenta.

Zrekonstruovany rakusky parlament 13
Zrekonštruovaný rakúsky parlament | Zdroj: Parlamentsdirektion/Hertha Hurnaus

700 kilometrov káblov aj nová kupola

Len odsúhlasený rozpočet na samotné presídlenie dosiahol 51,4 milióna eur a k tomu ešte treba prirátať aj 20-percentnú rezervu. Na prelome rokov 2022 a2023 sa po viac ako štyroch rokoch do budovy začal vracať život.

Palác a jeho technológie boli postupne sprevádzkované a následne sa začalo vracať všetkých 800 pracovníkov aj so 6 400 krabicami na sťahovanie a ďalšími približne troma tisíckami malých a špeciálnych inventárnych položiek. Slávnostné otvorenie výrazne modernizovanej budovy sa uskutočnilo 12. januára 2023.

Rekonštrukcia sa týkala približne 55-tisíc štvorcových metrov, 740 okien, 600 historických dvier či 500 historických lustrov a svietidiel, technici tiež položili okolo 700 kilometrov káblov. Predovšetkým kvôli prestavbe technických priestorov sa zväčšila úžitková plocha paláca o 10-tisíc štvorcových metrov.

Jednou z najvýraznejších noviniek je nová sklenená kupola s priemerom 28 metrov nad plenárnou sálou dolnej komory parlamentu. Vďaka nej sa do zmodernizovanej a preskupenej sály po prvýkrát dostane denné svetlo. Priamo nad architektonicky zaujímavou kupolou sa navyše nachádza nová návštevnícka galéria s priehľadom na zasadajúcich poslancov národnej rady.

V budove zasadá aj horná komora. Zástupcovia spolkových krajín pre svoju Spolkovú radu najnovšie získali samostatnú sálu na mieste, kde predtým zasadal rozpočtový výbor. Výrazných zmien sa dočkali aj sídla ďalších výborov. Na najvyšších poschodiach navyše vyrástla nová verejne prístupná reštaurácia a terasy, na prízemí vzniklo návštevnícke centrum.

Zrekonstruovany rakusky parlament 05
Zrekonštruovaný rakúsky parlament | Zdroj: Parlamentsdirektion/Hertha Hurnaus

Tím reštaurátorov v priebehu sanácie dbal na zachovanie tradičných a cenných prvkov, modernizácia však do historického paláca priniesla aj úplné novinky, napríklad technológie na rozpoznávanie tvárí alebo na zvýšenie energetickej efektivity starej budovy.

Miliónové investície

Náklady rekonštrukcie poslanci v roku 2014 jednomyseľne stanovili na 352,2 milióna eur. V novembri 2020 politici aktivovali ešte 20-percentnú rezervu. Posledné z nákladov mali byť vyčíslené do konca roka a zástupcovia parlamentu zatiaľ hovoria o riziku odchýlky v rozsahu dve až tri percentá.

Na prácach sa podieľalo viac ako 100 firiem z celého Rakúska – sklenená strecha pochádza z Burgenlandu a o mohutnú heraldickú orlicu z plenárnej sály sa postarala kovodielňa z Horného Rakúska. V časoch najvyššej intenzity prác sa na stavbe v centre Viedne súčasne pohybovalo až 550 pracovníkov.

Zrekonstruovany rakusky parlament 03
Priebeh rekonštrukčných prác  | Zdroj: Parlamentsdirektion/Hertha Hurnaus

Novozrekonštruovaný parlament otvoril dvere širokej verejnosti na začiatku roka 2023. V pondelok 16. januára 2023 začala jeho bežná prevádzka, kam patria aj prvé schôdze parlamentných výborov.

Viedenský parlamentný palác z obdobia vlády Františka Jozefa I. má vďaka aktuálnej prestavbe a technickej modernizácii previesť rakúsku politiku ďalšími desiatkami rokov. Provizórne parlamentné budovy v centre Viedne čaká od konca februára niekoľkomesačná demontáž a presun. V budúcnosti by ich mali využívať iné štátne organizácie.

Zrekonstruovany rakusky parlament 12
Zrekonstruovany rakusky parlament 13
Zrekonstruovany rakusky parlament 11
Zrekonstruovany rakusky parlament 09
Zrekonstruovany rakusky parlament 10
Zrekonstruovany rakusky parlament 06
Zrekonstruovany rakusky parlament 05
Zrekonstruovany rakusky parlament 07