projekt univerzitneho kampusu s nulovymi emisiami v turine
Galéria(9)

Projekt univerzitného kampusu s nulovými emisiami v Turíne

Partneri sekcie:

Rozostavaný objekt nového kampusu Európskeho inštitútu dizajnu (IED) z roku 2008 – víťaz medzinárodnej súťaže – je situovaný na ploche niekdajšej automobilky, čím vytvára nové zelené pľúca tohto pôvodne priemyselného areálu. Plán ukončenia výstavby je naplánovaný na začiatok akademického školského roka 2013/2014.

taliansky eko campus ied s nulovymi emisiami co2 6039 big image
obr (1) big image
obr (4) big image
obr (5) big image
obr (6) big image
obr (8) big image
obr (9) big image
obr big image
Z celkovej plochy 12 700 m2 zaberie 9 500 m2 knižnica, kancelárie a študentské byty. Zvyšná plocha sa využije na vybudovanie veľkej zelenej zóny na voľnočasové aktivity . Projekt tiež zahŕňa prednáškové sály, množstvo parkovacích miest a záhrad.

Campus IED, Torino,Mario Cucinella Architects

Ikonická veža študentských rezidencií, ktorá predstavuje architektonický symbol celého univerzitného kampusu, vytvorí aj vizuálne prepojenie s mestom Turín.

Bioklimatické stratégie počítajú s minimálnymi emisiami CO2 a pokrytím spotreby energie na klimatizovanie budov energiou získanou zo slnka prostredníctvom fotovoltických panelov.

Energetická bilancia projektu

Produkcia CO2 pri vykurovaní, vetraní a klimatizovaní: o 79 % nižšia v porovnaní so štandardnou stavbou
Celková produkcia CO2: 7kg/m2 za rok
Energetická trieda budovy: A
Spotreba energie na vykurovanie: 30 kWh/m2 za rok
Spotreba energie na chladenie: 60 kWh/m2 za rok

Campus IED, Torino,Mario Cucinella Architects

Campus IED, Torino,Mario Cucinella Architects

Campus IED, Torino,Mario Cucinella Architects

Campus IED, Torino,Mario Cucinella Architects

–>–>

Campus IED, Torino,Mario Cucinella Architects

Rez budovami

Podzemná časť

 • napojenie na vykurovací systém v zimnom období
 • lokálne zariadenie na zásobovanie elektrickou energiou prostredníctvom fotovoltaických panelov
 • nádrž na zber dažďovej vody na splachovanie WC a zavlažovanie
 • chladiaca jednotka

Nadzemná časť

 • vegetácia ako akustická bariéra
 • vegetácia a úprava exteriérových priestorov aj na zníženie tepla a úpravu mikroklímy, pasívne chladenie
 • inštalácia vodných postrekovacích dýz na chladenie vonkajších priestorov
 • zber dažďovej vody na streche
 • strešný fotovoltický systém vyrobený na mieru tak, aby pokrýval energetickú potrebu v každom objekte
 • optimalizácia prirodzeného osvetlenia
 • clona zmierňujúca slnečné žiarenie a hluk
 • odvod prehriateho a znehodnoteného vzduchu
 • kontrolovaná mechanická ventilácia v kombinácii s prirodzeným vetraním počas jari a jesene
 • sálavé podlahové vykurovanie

Náklady: 9,5 mil. €
Projekčný tím: Mario Cucinella, Hyun Seok Kim (vedúci projektu), Susanna Tundo, Linda Larice
 

Ateliér Mario Cucinella Architects, ocenený množstvom medzinárodných ocenení, bol založený v Paríži v roku 1992, od roku 1999 sídli v talianskej Bologni. Tím architektov z viacerých krajín má bohaté skúsenosti s projektovaním zelených stavieb, spolupracuje s univerzitami a zapája sa do výskumných programov Európskej komisie.

Použitá literatúra:
1. Vidiella, A.S.: Atlas of Eco Architecture. Atlas der ökologischen architektur. Eco-architectuuratlas. Barcelona: LOFT Publications, 2010, str. 158-161. ISBN 978-84-92731-71-8.
2. www.mcarchitects.it/project/ied-istituto-europeo-di-design

Text: Ing. arch. Lucia Benkovičová
3D rendering: Engram Studio