Polyfunkčný areál, Nitra
Galéria(5)

Polyfunkčný areál, Nitra

Architektúra administratívnej budovy je, obdobne ako podnož predajne a servisu automobilov, založená na jednoduchom pôsobení kvádra „na výšku“. Obal administratívy tvorí hladký metalický obklad riešený ako odvetraná fasáda.

Autor návrhu: Ing. arch. Milan Csanda
Spolupráca: Ing. arch. Norbert Dúbravský
Projekt: 2010

Pozdĺžnou osou je orientovaná na ulicu, čím sa zasklené plochy dostali na severnú a južnú stranu. Dispozícia kancelárskych podlaží je daná konštrukčným riešením, podľa ktorého je v ťažisku objektu umiestnené vertikálne komunikačné jadro s hygienickým zázemím.

Kancelárske priestory sú rozmiestnené po obvode budovy tak, aby mali čo najviac prirodzeného svetla. V strede dispozície sú komunikačné priestory a zázemie kancelárií.

Architektúra predajne a servisu automobilov je založená na jednoduchom pôsobení kvádra – v tomto prípade „uloženého na plocho“. Prízemná stavba má vyššiu svetlú výšku, v zadnej časti je objekt v šikmine zdvihnutý kvôli servisu, pričom terén stúpa rampou okolo objektu a prevýšenú časť využívame na dvojpodlažnú vstavbu. Výrazným znakom uličnej fasády sú zasklené plochy v kombinácii s farebnými sklenými panelmi.

Predajňa a servis automobilov sú vzájomne prepojené prevádzky. Slúžia na prezentáciu a predaj automobilov konkrétnej značky a servisné služby.