Národné olympijské centrum plaveckých športov v Košiciach

Plavecký šport získa v Košiciach stánok na medzinárodnej úrovni

Moderný objekt má splniť požiadavky Medzinárodnej plaveckej federácie (FINA) na prevádzku olympijského centra. Jeho základom je rekonštrukcia, zväčšenie a modernizácia objektu Mestskej krytej plavárne (MKP) z roku 1985.

Mesto si sľubuje od Národného olympijského centra plaveckých športov Košice (NOCKE), že bude dejiskom domácich a medzinárodných súťaží vo vodnom póle, plávaní a synchronizovanom plávaní. Zároveň sa zlepšia tréningové možnosti klubov plaveckých športov a podmienky pre rekreačné plávanie.

Dôležitá je energetická náročnosť budovy

Projekt NOCKE je dielom architektonického ateliéru Design Graphic Architecture z Košíc. Vychádza z archívnych dokumentov a rešpektuje pôvodné autorské dielo architekta Jána Šprláka-Uličného, ktorý projektoval viacero budov v meste. V rámci športovej infraštruktúry sú to okrem Mestskej krytej plavárne aj areál vodného lyžovania (1986) či rekreačno-športová dostavba sídliska Nad jazerom (1989).

Zámerom rekonštrukcie/prestavby MKP je okrem iného aj predĺženie životnosti stavby a technológií a dosiahnutie energetickej úspornosti. V súčasnosti je budova v energetickej triede D a po kolaudácii projektu je predpoklad, že dosiahne energetickú triedu A0.

Začiatok stavebných prác  je však úzko prepojený so zastrešením bazéna pre vodné pólo  na susednom kúpalisku Červená hviezda, ku ktorému vybudujú aj nové zázemie a technologický objekt s novou vrátnicou.

Celková hodnota zákazky je 1,288 mil. eur bez DPH. Podľa primátora Jaroslava Polačeka modernizácia plavárne a prepojenie s  kúpaliskom Červená hviezda prinesie atribúty aquaparku, ktorý Košiciam  chýba.

Narodne olympijske centrum plaveckych sportov v Kosiciach bazeny
Národné olympijské centrum plaveckých športov v Košiciach, bazény | Zdroj: nockosice.sk

Asi polovicu nákladov zaplatí  Fond na rozvoj športu

Košice podpísali so Slovenskou plaveckou federáciou v októbri 2021 memorandum o spolupráci pri zabezpečení výstavby centra plaveckých športov, ktoré splní požiadavky FINA. Odhad výšky investície na rekonštrukciu Mestskej krytej plavárne je cca 17,5 milióna eur bez DPH.

„Zhruba polovicu z tejto sumy plánuje mesto získať z Fondu na podporu športu a iných externých zdrojov. Na zvyšné financie by si mestský podnik Tepelné hospodárstvo Košice mal zobrať bankový úver,“ informoval magistrát o finančnom krytí investície s tým, že mestský podnik je správcom plavárne aj dvoch kúpalísk.

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby bolo vyhlásené a už bolo vydané stavebné povolenie. Projekt počíta aj s odnímateľnými skokanskými mostíkmi. Okrem 50-metrového olympijského bazéna sa zachová a zrekonštruuje aj 25-metrový tzv. „rozplavbový“ bazén s 3 dráhami.

Národné olympijské centrum plaveckých športov v Kosiciach budova plavarne
Národné olympijské centrum plaveckých športov v Košiciach, budova plavárne | Zdroj: nockosice.sk

Rozšírenie počtu plaveckých dráh

Objekt MKP má dve časti, predná šatňová časť s administratívou je pôdorysne obdĺžnikového tvaru s dvoma nadzemnými a jedným podzemným podlažím, situovaná v súbehu s Ulicou protifašistických bojovníkov.

Druhú časť tvorí objekt bazénovej haly kruhového pôdorysného tvaru s technickým suterénom a nadzemnou časťou, kde je bazénová hala a tribúna. V súčasnosti budova nevyhovuje požiadavkám a štandardom na moderné športovo-relaxačné priestory. Na základe zistených porúch sa odhaduje jej maximálna životnosť len na 5 rokov.

Prestavba ráta s výmenou pôvodného železobetónového bazénového telesa (plavecký a výukový bazén) za nové nerezové teleso a s rozšírením na 10 plaveckých dráh v plaveckom bazéne, 3 plavecké dráhy v 25-metrovom bazéne a predelením bazénov pevnou stenou.

V rámci zrýchlenia stavebných prác bol navrhnutý nerezový bazén, pri jeho realizácii totiž nie sú potrebné mokré procesy. Z dôvodu zväčšenia telesa bazénu dôjde k presunu zasklených stien na úroveň vystupujúcej strešnej konštrukcie cca 2 metre. So zmenou bazénových telies súvisí aj výmena všetkých rozvodov cirkulácie bazénovej vody a úprava bazénovej technológie.

Budova bude mať nový strešný plášť

Drevené lavice na tribúne nahradia plastové sedačky s novým zábradlím. Podlahy a obklady stien budú vymenené, dôjde k obnaženiu nosných oceľových stĺpov, ktoré treba zo statického hľadiska ošetriť a ostanú priznané v interiéri.

Strešná konštrukcia plavárne je v súčasnosti nadmerne preťažená. Uvažuje sa o rozobratí železobetónového podhľadu uloženého na nosnej konštrukcii strechy, ako aj o rozobratí vrstiev strechy až po nosnú konštrukciu.

Nosnú konštrukciu strechy ošetria a bude priznaná v priestore bazénovej haly. Nový strešný plášť je navrhnutý optimálne s prihliadnutím na energetickú efektívnosť objektu a nosný systém strechy. V bazénovej hale sa vymenia technologické rozvody, rozvody trasované nad podhľadom ostanú po odstránení podhľadu viditeľné.

Narodné olympijské centrum plaveckých športov v Košiciach vstup
Narodné olympijské centrum plaveckých športov v Košiciach vstup | Zdroj: nockosice.sk

Nový návrh počíta so zriadením vstupnej recepcie. Na prízemí za recepciou budú šatne pre verejnosť. Na poschodí budú priestory pre športovcov a kluby, šatne s hygienickou časťou, ale aj zázemie pre rozhodcov, médiá a klubovú činnosť.

Do technického zázemia objektu, t. j. do suterénu pod administratívnou časťou, budú premiestnené priestory oddychových a relaxačných funkcií. Uvažuje sa o zriadení moderných prevádzok fitnes, wellness a priestorov na masáže so samostatným zázemím a s prepojením na bazénovú časť, aby budova fungovala ako multifunkčný celok s prepojením všetkých športových relaxačných a oddychových funkcií.

Na zvýšenie estetiky objektu a dosiahnutie energetickej hospodárnosti je naplánované zjednotenie a zateplenie obvodových konštrukcií. Fasáda bude zateplená kontaktným zatepľovacím systémom s finálnou vrstvou tvorenou silikónovou omietkou v bielom odtieni, výplňové konštrukcie budú zjednotené, navrhnuté sú hliníkové konštrukcie v bielom odtieni s požadovanými tepelnotechnickými vlastnosťami.

Upravený bude hlavný vstup do objektu. V rámci exteriérového schodiska bude rampa, ktorá zabezpečí prístup osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Celá konštrukcia schodiska bude zasunutá smerom k budove.

Pred budovou vznikne verejný priestor s lavičkami. Terasy prístupné z bazénovej haly budú zrekonštruované, aby sa dali v priaznivom období využiť na oddych pre návštevníkov a prepojili objekt s exteriérovými plochami kúpaliska.

Národné olympijské centrum plaveckých športov

Lokalita: Košice
Investor: mesto Košice
Architekt: Design Graphic Architecture
Náklady: 17,5 milióna eur bez DPH
Začiatok realizácie: 10/2022

Júlia Vašková, Monika Voleková