Pohľad zo strany Dunaja z navrhovaného móla.
Galéria(8)

Pavilón súčasného umenia – Danubiana

Nezisková organizácia „Danubiana – Centrum moderného umenia“ sa rozhodla dostavať prednú časť pôvodného návrhu múzea Danubiana, konkrétne objekt pavilónu súčasného umenia. V jeho výstavných sálach budú v budúcnosti prezentované diela mladých slovenských výtvarných umelcov.

Po úspešnej realizácii a otvorení veľkej dostavby múzea, ktorá bola v roku 2014 ocenená hlavnou cenou v súťaži Stavba roka, sa medziročná návštevnosť múzea neustále zvyšovala a v roku 2018 sa priblížila k úrovni 50 000 návštevníkov ročne. Strata komfortu pri prehliadke výstav a rozšírenie ponuky vystavených artefaktov pre domácich i zahraničných turistov sú preto ďalšími dôvodmi dostavby Danubiany.

Vyhliadková terasa pred hlavným vstupom do pavilónu.
Interiér expozičných priestorov
Celkový pohľad z prístupovej komunikácie.
Pohľad zo strany Dunaja z navrhovaného móla.
Priečny rez Danubiana galéria
elný pohľad na nový pavilón.
Pôdorys 1. NP. Danubiana galeria
danubiana galeria workshop cunovo novostavba 00

Nadväznosť na Danubianu

Pavilón súčasného umenia je samostatným objektom, kompozične však prirodzene nadväzuje na geometriu lineárne radených objemov pavilónov s trvalou expozíciou múzea Danubiana. Výškovo a objemovo je koncipovaný tak, aby prirodzene ukončil hmotovú kompozíciu komplexu múzea.

Špecifické zameranie nových výstavných priestorov na súčasné umenie sa však odráža v odlišnom materiálovom riešení exteriéru aj interiérov.

Neprehliadnite: Rozhovor s architektom – Danubiana nás motivovala k originalite

„Namiesto betónových panelov sa v novom pavilóne ako hlavný fasádny materiál použije hliníkový profilovaný plech v dvoch kontrastných odtieňoch,“ približuje spoluautor projektu Ing. arch. Ján Kukuľa. „V interiéroch dominujú podlahy z dubových kefovaných dosiek a tmavé stropy s priznanými inštaláciami, ktoré kontrastujú s bielymi stenami pre výtvarné diela.“

Interiér expozičných priestorov
Interiér expozičných priestorov |

Dve výškové úrovne

Z dispozičného hľadiska nadväzuje návrh pavilónu na súčasnú koncepciu vnútorných priestorov trvalej expozície a využíva priamy vizuálny kontakt návštevníka s vodnou hladinou rieky Dunaj.

Orientácia na severovýchodnú stranu zároveň umožňuje minimalizovať nežiaduce účinky prehrievania vnútorných priestorov vplyvom priameho slnečného žiarenia.

„Vstup do pavilónu je z návodnej strany cez navrhovanú drevenú terasu, ktorej súčasťou je aj vyhliadkové mólo nad vodnou hladinou,“ dodáva architekt Ján Kukuľa.

„Na terasu nadväzuje vstupný priestor s recepciou, šatňou a sociálnym zázemím. Hlavné expozičné priestory sú navrhnuté v dvoch výškových úrovniach ako séria výstavných sál radených lineárne pozdĺž toku rieky. V zadnej časti sa nachádza depozit pre umelecké diela so samostatným zásobovacím vstupom z exteriéru.“

Hoci bude nový pavilón súčasného umenia integrálnou súčasťou múzea Danubiana, navrhnutá dispozícia umožňuje aj jeho samostatnú prevádzku. Právoplatné stavebné povolenie bolo vydané v marci tohto roka, priestory pavilónu by mali byť otvorené koncom roka 2019.

Celkový pohľad z prístupovej komunikácie.
Celkový pohľad z prístupovej komunikácie. |
Miesto: Danubiana Meulensteen Art Museum, Vodné dielo Gabčíkovo, stupeň Čunovo
Architekti: Atelier 008, s. r. o.
Ing.arch. Ján Kukuľa,
Ing. Peter Šajgalík
Investor: Danubiana – Centrum moderného umenia, n. o.
Realizácia: 04/2019 – 11/2019
Úžitková plocha: 451 m2
Celková podlažná plocha: 513 m2
Výška investície: 500 000 €

Text: Ľudovít Petránsky
Vizualizácie, projektová dokumentácia: Atelier 008

Článok  bol uverejnený v časopise ASB 4/2019.