03 bojnice

Pavilón slonov

Slony africké chová ZOO Bojnice ako jediná na Slovensku. Ministerstvo životného prostredia tvrdí, že rekonštrukcia súčasných priestorov pre slony už neprichádzala do úvahy, lebo nezodpovedajú požiadavkám a definovaným chovateľským potrebám.

„Ich prípadná úprava by bola z hľadiska potrieb chovu daného druhu zvierat rozsiahla a ekonomicky neefektívna,“ argumentuje rezort. Nový objekt je dispozične navrhnutý na chov a ustajnenie päťčlenného stáda (štyri samice a jeden samec). Principiálne objekt možno rozdeliť na štyri časti – časť na ustajnenie zvierat a zázemie pre zamestnancov, vnútorný výbeh pre zvieratá, hospodársky dvor a časť určená návštevníkom.

Celková hodnota stavby má byť takmer 4,3 milióna eur s DPH, projektová dokumentácia stála 59 460 eur. Financie zabezpečuje ministerstvo životného prostredia z vlastných zdrojov. Hlavným cieľom výstavby nového pavilónu slonov je zabezpečiť pre tieto zvieratá kvalitatívne a kvantitatívne vyhovujúce chovné priestory. Autorom návrhu je ateliér JANES.

ZDROJ: ZOO BOJNICE