image 71590 25 v1
Galéria(14)

Pasívny slamený dom

Aj do horských podmienok možno navrhnúť pasívny rodinný dom. Na túto úlohu sa podujal aj Ing. arch. Jan Márton, ktorý pri svojich projektoch uprednostňuje použitie prírodných materiálov ako sú slama, drevo či hlina.

IMG 9534
01
02
03
04
DSC00948
DSC05077
DSC05111

Štúdia drevostavby two-by-four izolovanej slamou a fúkanou celulózou, založenej na stĺpoch zrušeného elektrického vedenia vznikla v rokoch 2008 až 2009. Stavebné povolenie získala stavebník v roku 2010. Stavba, ktorú si majitelia realizovali čiastočne svojpomocne vznikala v rokoch 2010 až 2014.

Pasívny štandard aj v horskom prostredí

Dom je navrhnutý aj na horské podmienky ako energeticky pasívny. Na prevádzku využíva obnoviteľné zdroje energie – slnko a biomasu. Na výstavbu sa použili prírodné a miestne materiály (drevo, izolácia slamenými balíkmi, nepálené tehly, hlinené omietky) a recyklované materiály (izolácia z recyklovaného papiera, základy zo starých prefabrikovaných stĺpov zrušeného elektrického vedenia, strešný substrát z recykovaných tehál a na strechu pivničky sa použili cestné panely). Dom je navrhnutý pre 4- až 5-člennú rodinu s nekonzumným spôsobom života.

Slama a drevený obklad

Stavba založená nad terénom sa realizovala z ľahkej drevenej konštrukcie. Kompaktný tvar hlavnej hmoty oživujú strechy s výraznými presahmi, ktoré tienia interiér v letnom období a zvyšujú obytnú plochu okolo domu. Riešenie fasád odkazuje na tradičné stavby – vápenná omietka na balíkoch slamy vytvára mierne zvlnený povrch, drevený obklad v tradičnom jizerskom prekladanom vyhotovení chráni stavbu z náveternej strany. Predely povrchov odrážajú vnútorné rozčlenenie domu.

Rozhovor s architektami domu

Parcelu majitelia vyberali podľa dopravnej dostupnosti, aby si nemuseli čo najdlhšie zadovážiť auto a hromadnou dopravou sa rýchlo dostali nielen do centra Jablonca, ale aj do Prahy.
Parcelu majitelia vyberali podľa dopravnej dostupnosti, aby si nemuseli čo najdlhšie zadovážiť auto a hromadnou dopravou sa rýchlo dostali nielen do centra Jablonca, ale aj do Prahy.

Stavba založená nad terénom sa realizovala z ľahkej drevenej konštrukcie. Kompaktný tvar hlavnej hmoty oživujú strechy s výraznými presahmi, ktoré tienia interiér v letnom období a zvyšujú obytnú plochu okolo domu.
Stavba založená nad terénom sa realizovala z ľahkej drevenej konštrukcie. Kompaktný tvar hlavnej hmoty oživujú strechy s výraznými presahmi, ktoré tienia interiér v letnom období a zvyšujú obytnú plochu okolo domu.

Ako základové pilóty sa znovu využili betónové prefabrikované stĺpy zo zrušeného elektrického vedenia.
Ako základové pilóty sa znovu využili betónové prefabrikované stĺpy zo zrušeného elektrického vedenia.

Na zateplenie obvodovej steny sa použil systém zateplenia dvojitou vrstvou slamených balíkov, ktorý si vyžiadal návrh špeciálneho spôsobu kotvenia.
Na zateplenie obvodovej steny sa použil systém zateplenia dvojitou vrstvou slamených balíkov, ktorý si vyžiadal návrh špeciálneho spôsobu kotvenia.

Adaptabilita priestoru

Jadrom dispozície je dvojpodlažný obytný priestor s jedálenským stolom, ktorý podčiarkuje jeho centrálnu úlohu v živote rodiny. Znížená výška stropu nad pódiom vytvára intimitu a zlepšuje kontakt galérie s prízemím. Celok pracovne a izby pre hostí je ľahko adaptovateľný na pracovnú zónu so samostatným vstupom alebo samostatný byt pre starnúcich rodičov či štartovací byt pre deti.

Miesto: Jablonec nad Nisou/Rýnovce, Liberecký kraj, Česká republika
Realizácia: 2010 až 2014
Podlahová plocha: 109 m2
Užitková plocha podľa PHPP: 136 m2
Obostavaný priestor: 706 m2
Pomer A/V: 0,71
Konštrukcia: drevostavba
Merná potreba tepla na vykurovanie podľa PHPP: 17,74 kWh/(m2 . a)
Merná potreba tepla na vykurovanie: 13 kWh/(m2 . a)
Výpočtová metodika potreby tepla na vykurovanie: Zelená úsporám (TNI 73 0329)
Celková potreba primárnej energie: 22 kWh/(m2 . a)
Celková nieprievzdušnosť n50: 0,26 h-1
Priemerný súčiniteľ prechodu tepla Uem: 0,16 W/(m2 . K)

Základové konštrukcie (strop nad vykurovaným prietorom): nášľapná vrstva 20 mm, betónová mazanina 50 mm, dosky dvd 20 mm, dosky OSB3 18 mm, konštrukcia + fúkaná celulóza 400 mm, celková hrúbka 530 mm, U = 0,093 W/(m2 . K)
Stena: hlinená omietka 40 mm, dosky dvd 60 mm, dosky OSB3 15 mm, konštrukcia + fúkaná celulóza 100 mm, slamené balíky 280 mm, vápenná omietka 30 mm, celková hrúbka 550 mm, U = 0,101 W/(m2 . K)

Zastrešenie – ploché (ploché časti zastrešenia): hydroizolačná vrstva + odvetraná medzera, dosky dvd 24 mm, konštrukcia + fúkaná celulóza 356 mm, dosky OSB3 15 mm, fúkaná celulóza 100 mm, sadrokartónová doska 12 mm, celková hrúbka 514 mm, U = 0,077 W/(m2 . K)

Výplne otvorov
Okná: drevohliníkové okná Internorm Edition, celkové Uw = 0,71 W/(m2 . K)
Zasklenie: trojsklo IBE-solar w4b/12g/w4/12g/b4w Kr – rozličné typy podľa orientácie okien a svetové strany,celkové Ug = 0,5 W/(m2 . K), 0,55 g
Vchodové dvere: Slavona SC92, UD = 0,65 W/(m2 . K)

TEXT: Nature Systems, Andrea Dingová, wad
FOTO: Nature Systems