image 98374 25 v1
Galéria(1)

Ocenenie za príkladnú obnovu 2017

Projekt Ocenenie za príkladnú obnovu 2017 je už ôsmym ročníkom podujatia, ktoré organizuje Academia Istropolitana Nova v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a s podporou Prvej stavebnej sporiteľne. Jeho cieľom je mapovať a prezentovať obnovu tradičnej architektúry v regióne, t. j. architektúry, ktorú môžeme nazvať ako autentickú a prispievajúcu k formovaniu kultúrno-historickej identity krajiny, miest a obcí.

Ocenenie 2017 nominacie

Často sú to stavby, ktoré nie sú významnou súčasťou historického architektonického fondu, a preto zostávajú širšej verejnosti skryté. Ide však o zaujímavé realizácie, ktoré pracujú s historicky nahromadeným potenciálom stavby a jej lokality. Prínosom obnovy sú okrem zachovania charakteristických čŕt stavby, jej proporcií a výrazu aj stratégie nového využitia. Aktuálny ročník ocenenia priniesol šesť zaujímavých nominácií, ktoré reprezentujú rôzne typy aj mierky realizácií, od rodinného domu po revitalizáciu areálu v krajine.

Rodinný dom vo Vysokej pri Morave – predstavuje príklad prenosu prvkov meštianskej architektúry do vidieckeho prostredia. Bohato zdobená štuková výzdoba fasády obohacuje verejný priestor obce pri nábreží rieky Morava, zatiaľ čo dvor má skôr vidiecky a hospodársky charakter. Majitelia tohto domu cielene v obci hľadali objekt, ktorý mal zachovaných čo najviac pôvodných prvkov a materiálu.

Rodinný dom v Kuchyni – je reprezentatívnym typom vidieckej architektúry Podunajského regiónu, postavený z nepálenej tehly. Hlavným prínosom jeho obnovy bol prístup majiteľov a architekta, ktorí jeho materiálnu podstatu a dispozíciu dokázali s citom a tvorivo rozvinúť pre potreby súčasného bývania. Pri obnove boli použité materiály a postupy prírodného staviteľstva plne kompatibilné s pôvodnou stavbou.

Medzivojnová vila vo Vajnoroch – prešla už niekoľkými fázami obnovy a modernizácie, pričom si zachovala architektonicko-výtvarné riešenie hlavnej (uličnej) fasády. V súčasnej dobe dochádza pri modernizácii a zatepľovaní k strate detailov a stvárnenia podoby fasád mnohých podobných objektov.
Bývalá výletná reštaurácia v Modre-Harmónii (Vila Etelka) – objekt v stave ruiny súčasný majiteľ kúpil so zámerom na pozemku rozvinúť bývanie. Postupne ako objekt obnovoval, si uvedomil potenciál stavby a jej histórie, popri využití na bývanie čiastočne objektu navrátil i jeho pôvodnú funkciu v priestore polozapusteného suterénu, ktorý je výraznou arkádou spojený so zadnou časťou pozemku.

Románsko-gotický kostol sv. Jakuba vo Štvrtku na Ostrove – tento rok vyvrcholila jeho obnova a uzavrela päť rokov trvajúci proces. Významná pamiatka Žitného ostrova prešla komplexnou pamiatkovou obnovou. Kostol je jediným príkladom pamiatkovo chráneného objektu v tohoročnom výbere.
Pustý kostolík v katastri mesta Svätý Jur – rozvoj potenciálu charakteristickej kultúrnej krajiny regiónu priniesla revitalizácia okolia. V duchu typických konštrukcií nasucho kladených kamenných múrov terás vinohradov tu bolo vybudované odpočívadlo pre návštevníkov a pri staršej kalvárii nová krížová cesta. Proporcie, materiály a architektonické stvárnenie nadväzujú na okolie a svojou mierkou citlivo dopĺňajú architektúru barokovej kaplnky – tzv. Pustého kostolíka.

1. Románsko-gotický kostol sv. Jakuba vo Štvrtku na Ostrove, 2. Bývalá výletná reštaurácia v Modre--Harmónii (Vila Etelka), 3. Medzivojnová vila vo Vajnoroch, 4. Rodinný dom vo Vysokej pri Morave, 5. Rodinný dom v Kuchyni, 6. Pustý kostolík v katastri mesta Svätý Jur
1. Románsko-gotický kostol sv. Jakuba vo Štvrtku na Ostrove, 2. Bývalá výletná reštaurácia v Modre-Harmónii (Vila Etelka), 3. Medzivojnová vila vo Vajnoroch, 4. Rodinný dom vo Vysokej pri Morave, 5. Rodinný dom v Kuchyni, 6. Pustý kostolík v katastri mesta Svätý Jur

ZDROJ: ING. ARCH. MICHAL ŠKROVINA
(Autor je projektový manažér Academia Istropolitana Nova)