Obytný súbor Harmónia v Nitre
Galéria(9)

Obytný súbor Harmónia v Nitre

Snaha o optimálnu orientáciu na svetové strany, dispozičné kritérium sledujúce ľudské potreby a kontext s okolitým prostredím – to sú základné prvky architektonického i urbanistického konceptu obytného súboru Harmónia v Nitre-Klokočine. A hoci sa tieto princípy zatiaľ zrealizovali len vo dvoch objektoch väčšieho komplexu, rozvinuli sa v celej svojej šírke a výraze. V duchu svojho názvu chce súbor harmonicky pôsobiť nielen na svojich obyvateľov, ale aj na širšie prostredie známej nitrianskej lokality.

Aj výstavbu obytného súboru Harmónia poznačila hospodárska kríza. Záujem o nové byty poklesol a aj preto sú z celkového počtu deviatich bytových domov dokončené dva. Ďalšie dva domy sú zakonzervované v hrubej stavbe na úrovni 2. NP a zvyšok súboru je v štádiu príprav. Aby sa byty predávali, bolo potrebné pristúpiť aj k ďalším opatreniam. „Spočiatku sme chceli projekt realizovať na úrovni vyššej strednej triedy, no časom sme sa museli prispôsobiť požiadavkám dopytu,“ hovorí zástupca investora Ing. Pavol Obenau. „Nitra nie je Bratislava alebo Košice, a tak sme museli udržať adekvátnu úroveň predajnej ceny, aby naša investícia mala zmysel. Preto sme niektoré riešenie pozmenili, aby sme zlacnili náklady. Z väčších zmien spomeniem zmenšenie plochy balkónov či zmenu niektorých druhov materiálov, keď sa napríklad odvetrané fasády nahradili farebnými omietkovými systémami.“

obytný,dom,nitra,byty,flats

obytný,dom,nitra,byty,flatsPrincípy konceptu
Ekonomická primeranosť modelovala aj v úvode spomenuté princípy pri urbanistickom a architektonickom prístupe k bytu ako základnej konštrukčnej bunke.

„Výsledný architektonický koncept sa potom takto premieta do urbanistického konceptu tvarovania hmoty objektu a jeho usporiadania a orientovania na svetové strany a vhodné výhľadové pohľady,“ hovorí autor projektu Ing. arch. Milan Csanda, ktorý špecifikoval tieto princípy:

  • Koncept hygienického kritéria – vychádza z maximálne vhodného orientovania každého bytu vzhľadom na svetové strany. Miestnosti bytov slúžiace ako denná časť bývania sú orientované od juhovýchodu po juhozápadnú stranu tak, aby sa zabezpečilo primerané presvetlenie a preslnenie miestnosti. Práve preto sa tu nachádzajú aj balkóny a terasy, pričom nočná časť bytu je orien­tovaná na východnú, prípadne západnú stranu tak, aby sa miestnosti nadmerne neprehrievali a neboli preslnené.
  • Koncept dispozičného kritéria – rozdeľuje byt na dennú a nočnú časť bývania. Tieto dve časti bytu, ktoré spĺňajú rôzne požiadavky, sa vzhľadom na koncept hygienického kritéria premietajú do objemu stavby ako dve na seba kolmé hmoty.
  • Koncept estetického kritéria – poníma byt v kontakte s okolitým prostredím, ktorý umožňuje premietať dynamiku životného prostredia do interiéru bytu. Územie výstavby je obklopené panelovou bytovou výstavbou z južnej a juhozápadnej strany, čo architekti vnímali ako negatívny estetický prvok, preto vhodné výhľady smerovali na severnú až severovýchodnú stranu. Hygienické a estetické kritérium sú vo vzájomnom konflikte, a preto ako kompromis vzniká denná časť bytov s obojstrannými okennými otvormi – jedna strana poskytuje výhľad a druhá strana zabezpečuje hygienické kritérium. Nočná časť bytov je odklonená od južného výhľadu na panelové domy a orientovaná do átrií, ktoré vytvárajú navrhované objekty. To je podporené aj ich dotvorením vyrastenou zeleňou.

–>–>

Obytný súbor Harmónia
Miesto:  Nedbalova ulica, Nitra-Klokočina
Druh a účel stavby:  polyfunkčné objekty najmä na bývanie a doplnkovo na základnú občiansku vybavenosť
Charakter stavby: novostavba, trvalá stavba
Investor:  Doprastav Alfa, s. r. o., Bratislava
Generálny projektant:  INFOS projekt, s. r. o., Bratislava Architektonická kancelária, Csanda-Piterka, s. r. o., Nitra
Autor architektonického návrhul:  Ing. arch. Milan Csanda, Ing. Oldřich Skyba, Ing. Marián Piterka
Začiatok výstavby:  november 2008
Koniec výstavby I. etapy: november 2010
Celkové náklady dvoch dokončených domov: 4,276 mil. € bez DPH
Úžitkové plochy dvoch dokončených bytových domov:  4 141,8 m2
Generálny dodávateľ stavby:  JP Sonet, s. r. o., Michalovce
Dodávatelia:
Zemné práce, zariadenie staveniska:  Doprastav, a. s., závod Pozemné stavby
Zakladanie – pilóty:  GEOstatik, a. s.
Strešné krytiny, klampiarske konštrukcie:  KPS izolácie, s. r. o.
Výplň stavebných otvorov – okná, vchodové dvere do domu:  Fenestra SK, s. r. o.
Tepelná izolácia, fasáda: STO Slovakia, s. r. o.
Elektroinštalácie a bleskozvod, vonkajšie osvetlenie:  General Electric Systems, s. r. o.
Zdravotnotechnické inštalácie: ESCO, s. r. o.
Vykurovanie:  Juvema Therm, s. r. o.
Slaboprúd:  Telecom alarm, s. r. o.
Anhydritové podlahy: Stavitelství UVARA, s. r. o.
Výťahy:  Schindler, a. s.
Garážové brány: Olymps door, s. r. o.
Zámočnícke konštrukcie: Kovo – sklo, s. r. o.
Interiérové dvere, laminátové podlahy:  BEN, s. r. o.
Vzduchotechnika: Unitechnology, s. r. o.
Dažďová kanalizácia, verejný vodovod, komunikácia, chodníky: Topreco, s. r. o.
Sadové úpravy:  Z&S Trading, s. r. o.


obytný,dom,nitra,byty,flats

Pôdorys v tvare T
Architektonické riešenie bytových domov je postavené na jasne čitateľnom priemete vnútorného usporiadania domu do vonkajšej hmoty, ktorá prevažne tvorí pôdorysné usporiadanie v tvare písmena T. Jeho orientácia juhozápad – severovýchod je vytvorená tak, aby ramená objektu tvorili severnú clonu vnútorného átria; v týchto krídlach sú umiestnené denné časti bytov.

Vnútorné kúty vytvárajú spolu s terasami priestor na terasy a balkóny s vhodnou orientáciou na svetové strany a od panelovej bytovej výstavby sú clonené plnými zábradliami balkónov. Fasáda hlavnej časti objektu je v prevažujúcej miere upravená povrchovými omietkami v troch farebných odtieňoch: bielej, svetlosivej (balkóny, parapety a suterén) a modrej (vybrané medziokenné piliere).

Každý dom má na svojej streche luxusný byt – takzvaný penthouse. Architekti zároveň využili svahovitý terén a okrem iného tým zatraktívnili aj vstupy do prízemných bytov, ktoré sú v jednej rovine. V ďalších objektoch sú na tejto úrovni navrhnuté obchodné prevádzky.

obytný,dom,nitra,byty,flats

obytný,dom,nitra,byty,flatsRozmanitosť bytov
Základná charakteristika dispozičného riešenia všetkých bytových domov je spoločná a zakladá sa na dvojitom horizontálnom vrstvení, ktoré disponuje istou autonómnosťou. Prvou je suterén so spoločnou garážou pre obidva domy a druhou obytná časť, teda bytové jednotky na 1. až 6. NP.

Každý obytný dom má do suterénu jeden prístup z novej nadzemnej komunikácie, pričom garáž zabezpečuje možnosť zaparkovania minimálne jedného osobného automobilu na každú bytovú jednotku – okrem najmenších bytov. Pre tie je určené parkovanie na teréne. V suteréne sa nachádzajú aj pivnice pre každú bytovú jednotku, prístup do bytovej časti umožňuje schodisko a výťah.

„Vedeli sme, že nová situácia na trhu s novými bytmi si vyžaduje rozmanitosť v počte izieb, ako aj v ich dispozícii,“ hovorí Pavol Obenau. „Preto sme zvýšili podiel jednoizbových bytov a tie väčšie – štvorizbové – sme zase rozdelili na dva menšie. Každý typ bytu má potom svoj menší aj väčší variant. Všetky tieto korekcie pôvodného návrhu sa nám zatiaľ potvrdzujú ako pozitívne.“

Väčšina bytových jednotiek má balkón a väčšie bytové jednotky majú terasu prepájajúcu miestnosti nočnej časti s s dennou časťou, čiže tvorí akúsi exteriérovú súčasť bytu.

K ďalším pridaným hodnotám bytov v Harmónii sú aj vylepšené akustické vlastnosti priečok medzi bytmi, bytové výmenníkové stanice na individuálnu reguláciu tepla a v neposlednom rade výhľad na najpôsobivejšie dominanty panorámy Nitry – Kalváriu, Zobor a Šibeničný vrch.

Zlepšujúca sa predajnosť bytov umožňuje pokračovať vo výstavbe obytného súboru Harmónia a podľa slov zástupcu investora by sa na jeseň tohto roka mala začať dostavba dvoch rozostavaných domov. Ich ukončenie sa plánuje v polovici budúceho roku. Harmónia tak získa ďalšie prvky v rovnovážnom koncepte.

obytný,dom,nitra,byty,flats
Pôdorys 1. NP

obytný,dom,nitra,byty,flats
Situácia

Ľudo Petránsky
Foto: Dano Veselský

Článok bol uverejnený v časopise ASB.